Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva. Exupéry

Tipy a Triky

Ponúkame vám zopár tipov a trikov ako si spestriť pôstne obdobie.

Späť na zoznam tipov a trikov
Tip pre deti: Rebrík do neba Pridané: 25.03.2018

Tip pre deti: Rebrík do neba

Milé deti, máme tu ďalšiu pôstnú nedeľu. Kvetnú nedeľu. Aj dnes tu máme tipy a triky ako ju spolu prežiť. Pôstné obdobie sa nám chýli ku koncu. Máme pred sebou Veľkonočné sviatky, kedy si pripomíname to ako Pán Ježiš za nás trpel a ako na tretí deň vstal z mrtvych. Aj keď zachvíľku nám pôstne obdobie skončí a budeme prežívať radosť z Ježišovho víťazstva v konaní dobrých skutkov, v modlitbe za iných chceme pokračovať.

Z evanjelia podľa Jána:

Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema. Zobrali si palmové ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela.“ Oslavovali Toho, v ktorom spoznali svojho mesiáša. Ale netrvalo dlho, a v Jeruzaleme sa ozývali iné výkriky. Adresované tomu istému Ježišovi: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Aj Rímski vojaci sa mu výsmievali : „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ A bili ho po tvári.

Aj mi sa niekedy zmýlime, zvlášť vtedy, keď sa snažíme zapáčiť sa  kamarátom, vtedy sme schopný odsúdiť tých,ktorých odsudzujú moji kamarátili. A tak chcem dnes prosiť, aby som si vždy volil to čo je správne a bol ochotný zniesť aj odmietnutie tých, ktorí to čo je správne odmietajú. Dôležité je len to, čo si o mne myslí môj Pán Ježiš. A tak po celý rok nie len počas pôstu konať tak aby raz keď prídem do neba mi Pán Ježiš povedal: „Vitaj moje milované dieťa.“

Pomôcky:

  • kartón alebo tvrdší papier,
  • špagát, nožnice,
  • lepidlo,
  • malé lístočky,
  • štipce.

Postup: Z kartónu alebo tvrdšieho papiera si vystrihneme obdĺžniky rovnakej veľkosti, na bokoch urobíme malé dierky a cez ne prevlečieme špagát, tak aby sme ich upevnili do tvaru rebríka. A rebrík je hotový.  Teraz si ho môžeme zavesiť do izby a štipcami si pripevňovať papieriky z dobrými skutkami, modlitbami a predsavzatiami.

A keďže je dnes už len týždeň do konca pôstu chcem vás spolu s rodičmi pozvať okrem aktivity aj k spoločnej modlitbe. Či už ruženca, krížovej cesty, chvál alebo vďaky za dar rodiny. Verím, že sme uplynule pôstne obdobie prežili v snahe niečo obetovať a priblížiť si tým to ako sa za nás obetoval Pán Ježiš.

Požehnanú nedeľu.