Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov 5,7

Tipy a Triky

Ponúkame vám zopár tipov a trikov ako si spestriť pôstne obdobie.

Späť na zoznam tipov a trikov
Tip pre deti: Od stromu problémov k stromu života Pridané: 11.03.2018

Tip pre deti: Od stromu problémov k stromu života

Milé deti,

máme tu ďalšiu pôstnu nedeľu a tiež ďalšie tipy a triky ako spolu s vašimi rodičmi a súrodencami prežiť pôst. Dnes je 4. pôstna nedeľa, nazývaná aj ako nedeľa radosti.

Najväčšiu radosť by nám malo robiť to, keď podáme pomocnú ruku našim blízkym či už súrodencom, rodičom, starým rodičom, kamarátom alebo komukoľvek, kto to potrebuje.

Kríž sa stal vďaka Ježišovmu vzkrieseniu “stromom života” a my tento život chceme prinášať aj tým, ktorí majú problémy alebo starosti. Dnešná aktivita preto bude zameraná na modlitbu za tých, ktorí to potrebujú.

Pomôcky:

  • holá vetvička zo stromu
  • škatuľa
  • sádra alebo piesok
  • čisté lístočky
  • pastelky alebo fixky

Vetvičku zapichneme do škatule, v ktorej je sádra alebo piesok. Škatuľu potom položíme na viditeľne miesto a vedľa nej dáme čisté lístočky, pastelky a fixky. Na čisté lístočky napíšeme mená ľudí, ktorí majú nejaký problém a chceme sa za nich pomodliť. Ak nevieme písať, môžeme ich aj nakresliť. Lístky potom zapichneme na vetvičku. Potom nasleduje modlitba. Každý člen rodiny môže krátko povedať, na koho by rád myslel. Spolu sa potom na tieto úmysly pomodlíme.

Modlitba: Pane Ježišu, vieme, že si k nám prišiel, aby si nás miloval, odpustil nám a obnovil nás. Odovzdávame Ti všetky svoje malé i veľké ťažkosti. Pomôž nám, keď s tebou kráčame na tvojej krížovej ceste. Amen

Môžeme sa spolu ako rodina pomodliť aj inú modlitbu ako ruženec, korunku Božieho milosrdenstva či krížovú cestu.

Poďakujme Pánu Ježišovi, že nás počuje a predstavme si, že objíma všetkých, za ktorých sme sa modlili. Ak chceme, môžeme k nášmu stromu života pridať aj kvety- či už nakreslené, alebo živé, na znak nového života.

Prajem požehnanú nedeľu.