Boh nehľadá u teba slová ale srdce. Sv. Augustín

Tipy a Triky

Ponúkame vám zopár tipov a trikov ako si spestriť pôstne obdobie.

Späť na zoznam tipov a trikov
Tip pre deti: Krížová cesta Pridané: 04.03.2018

Tip pre deti: Krížová cesta

Máme tu tretiu pôstnu nedeľu. Pomaly, ale isto sa blížime do cieľa. A práve preto vás dnes spolu s rodičmi pozývam prežiť ešte hlbšie Jezišovú smrť a zmŕtvychvstanie pomocou krížovej cesty.

Pomôcky:

  • kruhová šatka,
  • štrnásť rôznofarebných menších šatiek,
  • symboly jednotlivých zastavení (miska s vodou, putá, tri červené kvapky krvi s papiera, modrá šatka alebo obraz Panny Márie, topánka, biela šatka, malá bábika, košeľa, kladivo, tri klince, drevený kríž, malé modré kamienky, väčší kameň, biely pruh látky, ikona Ježiša alebo svieca)

Postup:

  1. Niekde na zem rozložíme bielu okrúhlu šatku. A po obvode izby rozmiestnime štrnásť farebných šatiek na ktoré budeme symboly postupne ukladať.
  2. Po prečítaní názvu zastavenia položíme symbol na jednu z farebných šatiek.
  3. Po tom ako je symbol položený, prečíta sa text k zastaveniu, ktoré nasleduje.
  4. Na záver krížovej cesty sa do stredu kruhu položí biely pruh a naň sa dá ikona Pána Ježiša alebo svieca symbolizujúca jeho zmŕtvychvstanie.

Úvod: Pane Ježišu, chceme si v túto chvíľu pripomenúť, čo všetko si pre nás vytrpel. Prosíme ťa, buď na tejto ceste s nami.

1. Zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť. (miska s vodou)

Pane Ježišu, Pilát ťa zo strachu pred Židmi nespravodlivo odsúdil. Konal proti svojmu svedomiu a na znamenie toho, že ťa nechcel poslať na smrť, si umyl ruky. Aj my občas tak konáme. Spolužiaci sa smejú nášmu kamarátovi a my sa bojíme zastať sa ho, aby sa nesmiali aj nám.

Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám silu vždy konať tak, ako by si konal ty, a zastať sa kamaráta, keď vidíme že mu iní robia zle.

2. Zastavenie: Pán Ježiš príjma kríž (puta)

Pane Ježišu, vložili na teba kríž, aby si ho niesol. Ty si ho prijal statočne a odovzdane. Často sa cítime spútaní mnohými povinnosťami, a aj malé nepohodlie sa nám zdá ťažké. Tak radi by sme sa vyhli nepríjemným úlohám. Ráno sa nám nechce vstať a ísť do školy, možno si neradi píšeme úlohy, nechce sa nám upratovať, umývať riad, či pomáhať rodičom.

Pane Ježišu, prosíme ťa, pomáhaj nám lepšie ťa nasledovať a ochotne si plniť svoje povinnosti.

3. Zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. (červená kvapka krvi)

Pane Ježišu, možno si sa aj zranil keď si spadol poď ťarchou ťažkého kríža. Aj nám sa občas stane, že niečo vyvedieme a rodičia alebo kamaráti sa na nás hnevajú. Aj my padáme poď ťarchou našich hriechov, a tým spôsobujeme bolesť našim rodičom alebo kamarátom.

Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám silu, nech svoje previnenia vždy priznáme a snažíme sa ich napraviť.

4. Zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. (obraz Panny Márie/modrá šatka)

Pane Ježišu, keď si sa stretol so svojou matkou, nemohol si za ňou bežať a hovoriť s ňou. Len ste sa stretli pohľadom, ktorým ťa povzbudzovala.

Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby tvoja matka pomáhala i nám. Daj aby sme si aj my vážili svoje rodiny, rodičov, súrodencov, príbuzných. Nech sa navzájom povzbudzujeme k láske a dobrým skutkom.

5. Zastavenie: Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž. (topánka)

Pane Ježišu, nikto ti nechcel pomôcť niesť kríž. Vojaci zastavili Šimona z Cyrény, ktorý sa práve vracal z poľa. Jeho nohy boli unavené po ťažkej práci, ale aj napriek tomu ti pomohol.

Pane Ježišu, pomôž nám, nech nie sme slepí voči ťažkostiam a starostiam druhých. Otvor nám oči, nech vieme, ako by sme ľuďom okolo nás mohli pomôcť.

6. Zastavenie: Veronika podáva ježišovi šatku. (biela šatka)

Pane ježišu, keď ťa ľudia videli, smiali sa. Veronika sa ich nebála a podala ti svoju šatku, aby si si mohol do nej utrieť tvár. Aká bola prekvapená, keď v nej zostal obraz tvojej tváre! My,deti, niekedy toho veľa nezmôžeme. Ale často potešia aj maličkosti, napríklad vľúdne slovo alebo úsmev.

Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby sme vedeli, ako môžeme kamarátom, rodičom alebo súrodencom pomôcť.

7. Zastavenie: Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. (druhá červená kvapka krvi)

Pane Ježišu, druhý raz si padol pod krížom. Rany ťa boleli, krvácal si, ale znovu si vstal.

Pane Ježišu, daj nech sa ani mi nenecháme odradiť neúspechom, zlou známkou v škole alebo nepriateľským slovom spolužiaka, ale nech sa snažíme byť dobrými.

8. Zastavenie: Pán Ježiš stretáva plačúce ženy. (malá bábika)

Pane Ježišu, ty si povedal plačúcim ženám: "Neplačte nado mnou, ale nad svojími deťmi." Vedel si, že plakať nestačí. Často niekoho ľutujeme, ale viac než ľútosť, hovoria naše skutky.

Pane Ježišu, chceli by sme vždy konať v tvojom duchu. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme to dokázali.

9. Zastavenie: Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. (tretia červená kvapka krvi)

Pane Ježišu, tretí raz si padol pod krížom. Krvácal si z mnohých rán. Dospelí si často myslia, že deti nemajú žiadne starosti, ale aj nám je občas ťažko. Občas máme pocit, že nám rodičia alebo učitelia nerozumejú. Potom sa cítime sami a všetko okolo nás sa zdá byť čierne.

Pane Ježišu, prosíme ťa, nech sa nevzdávame a vieme, že musíme zas vstať, pretože ty ideš s nami.

10. Zastavenie: Pana Ježiša vyzliekajú zo šiat. (košeľa)

Pane Ježišu, na Kalvárii z teba strhli šaty. Ty, sám čistý, si trpel za hriechy pokazeného sveta. Aj okolo nás sú ľudia, ktorí sa nesprávajú slušne. Aj naši spolužiaci často hovoria neslušne a správajú sa škaredo.

Pane Ježišu, prosíme ťa, pomahaj nám, nech máme stále čisté srdce.

11. Zastavenie: Pána Ježíša pribíjajú na kríž. (kladivko a klince)

Pane Ježišu, vojaci ťa pribili na kríž a ľudia si mysleli, že si prehral, ale ty si vstal zmrtvych a zvíťazil. Často aj my medzi ľuďmi, ktorí konajú nečestne, prehrávame.

Pane Ježišu, prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme sa nikdy nechýlili k nečestnému konaniu.

12. Zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera. (kríž)

Pane Ježišu, ty si za nás zomrel na kríži, aby sme my mali večný život. Máš nás stále rád, aj keď niekedy hneváme a sme neposlušní.

Pane Ježišu, prosíme ťa, pomôž nám, nech na to nikdy nezabudneme.

13. Zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža. (modré kkamienky - slzy)

Pane Ježišu, tvoje telo sňali z kríža a položili do náruče Panny Márie - tvojej maminky. Aké to pre ňu muselo byť ťažké. Plakala nad tvojím telom a ranami, ale i napriek tomu nezúfala a všetko prijala.

Pane Ježišu, nauč nás nikdy sa nevzdávať a s dôverou príjmať aj ťažké skúšky.

14. Zastavenie: Pána Ježiša ukladajú do hrobu. (kámeň)

Pane Ježišu, aký asi boli tvoji priatelia smutní, keď pochovávali tvoje telo. Kamenný hrob zavalili veľkým kameňom. Ešte nechápali, že vstaneš z mrtvych. My tiež prežívame niekedy ťažké a smutné chvíle a nevidíme pred sebou žiadne riešenie.

Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám viac viery a dôvery v teba.

Záver: (biely pruh látky a ikona Ježiša alebo zapálena svieca)

Keď ženy utekali tretí deň ráno ku hrobu, tvoje telo nenašli. nemohli ho nájsť, pretože si bol vzkriesený. Aká radosť to potom pre nich bola, keď sa s tebou stretli.

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nás svojou smrťou na kríži zachránil. Ďakujeme, že sa s tebou môžeme stretnúť v Eucharistii.