Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov 5,7

Sväté Písmo

Piatok, 22. Júna Súradnice:

Čítanie

Zamyslenie