Keď čítame Sv. Písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji. Sv. Ambróz

Sväté Písmo

Utorok, 26. Marca Súradnice: Mt 18, 21-35

Čítanie

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.

Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘

Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘

On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.

Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.

A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Zamyslenie

Kto z nás by si nepamätal na rôzne formy školských trestov? Patrím ešte do generácie, ktorá zažila aj fyzické tresty. No v pamäti mi zostali tzv. písomné tresty. Bolo bežné, že žiak zostal po vyučovaní v škole a písal...päťdesiatkrát, stokrát nejakú vetu zo školského poriadku. Stálo to človeka dosť času a námahy. Žiak pri takýchto formách trestu vypísal nejedno pero a zaplnil nejeden zošit. Keď si na to spomínam s odstupom času, myslím si, že tieto tresty neboli veľmi výchovné. Skôr išlo o to, ako čím skôr naplniť kvótu, počet opakovaní viet a „ísť si po svojom“.

Peter zašiel za Ježišom so zaujímavou otázkou: „Koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi...azda sedem ráz?“ (Mt 8, 21) Z tejto otázky máme pocit, akoby Petrovi išlo iba o naplnenie kvóty, určitého počtu odpustení a dosť. Zdá sa, akoby myšlienku odpustenia chápal ako formu trestu. Chcel od Ježiša vymámiť určitý počet odpustení, a potom sa znova vrátiť k teórii „neodpustenia“.

Ježiš sa snaží učeníkov presvedčiť, že odpúšťanie sa nechápe v duchu evanjelia ako naplnenie štatistík. Nerobme z odpúšťania súčasť matematických výpočtov a riešení! Odpustenie sa má stať trvalou súčasťou života až po hranicu prirodzeného zmýšľania a konania. Bez milosti od Pána by sme to nikdy nedokázali. S ním dokážeme všetko.