Láska začína až tam, kde už nie je možné čakať žiadny dar. Exupéry

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Peter - Samuel Lovas (dominikán)

Dátum narodenia: 21. 6. 1984
Mesto narodenia: Žilina
Povolanie: dominikán, študent 1. ročníka Teologickej fakulty UK, Teologický inštitút Badín
Záľuby:Väčšinu mi celkom dáva zabrať snaha o autentický rehoľný život...:-)
No keď mi nejaký čas zvýši, veľmi rád putujem: v poslednom čase milujem hory a tiež sa rád túlam po cudzích krajinách, spoznávam iné kultúry, ľudí, názory...
Celkom rád študujem... mám rád spoločenské hry, rád si zašportujem - teraz cez zimu občas vybehnem snowbordovať a pod.

Odpovede:

 • Ako dominikán sa máš čas aj snowbordovať?

  Samozrejme :-). Myslím si, že všeobecne je otázka času skôr o prioritách. Ľudia majú čas, na čo si ho dokážu nájsť. Tu a tam si aj ja nájdem na snowboard.

 • Boli ste aj v severských krajín na svojich potulkách? Ako sa Vám páčilo v Nórsku?

  Nie. Nebol som ešte v žiadnej severskej krajine. No o týždeň sa zrovna chystám na pár dní do Švédska.

 • Kde všade si sa pri svojich cestách dostal? Zažil si nejakú vtipnú situáciu?

  Nie je toho toľko. Mimo krajín Európy som bol v USA, Argentíne, Mexiku, Keni a Izraeli. A vtipné situácie sa našli všade...

 • Ako tvoja rodina prijala to, že si sa rozhodol pre zasvätený život?

  To je celkom delikátna otázka, vzhľadom k tomu, že moja rodina býva na Solinkách a celkom bežne sa vyskytuje aj v kostole... :-)" Pre rodičov to nebolo ľahké, no stále mi nechávali slobodu a teraz si myslím, že majú z toho aj aspoň trochu radosť – môžete sa ich spýtať: určite vám radi porozprávajú :-) :-)

 • Ako vzniklo tvoje povolanie? Prečo si sa rozhodol pridať práve k dominikánom a v ktorom roku si sa ním stal?

  Ako vzniklo? Dobrá otázka! Sám na ňu neviem úplne odpovedať... Viem, že sa rodilo postupne s viacerými významnými milníkmi. Prvýkrát som silnejšie pocítil, že by moja cesta nemusela viesť do manželstva asi v novembri 2005 pri mojom prvom niekoľkodňovom pobyte u trapistov v Novém Dvúre, odvtedy sa „nejaké volanie“ vo mne ozývalo častejšie i keď boli aj indície opačným smerom... Na prelome rokov 2007/2008 som bol na misiách v Keni, odkiaľ som sa vrátil s črtajúcou sa predstavou, že moje osobné povolanie stojí jednak na snahe o hlbokú mníšsku kontempláciu, na druhej strane som zistil, že ma priťahujú aj misie. Oba tieto prvky sa mi spájali práve u dominikánov. Vstúpil som k nim 20. augusta 2008.

 • Väčšinou vám dáva zabrať snaha o autentický rehoľný život ?? :)

  Presne tak :-). Pretože vstupom do kláštora sa odpoveď na Božie volanie určite nekončí. A ja sa aspoň snažím, aby som bol dominikán, akého ma chce mať Boh. Rehoľa, podobne ako manželka :-), si vyžaduje určité veci, nárokuje si čas... Väčšinou sú tieto nároky samozrejme u mňa spojené s radosťou.

 • Čo je charakteristické pre dominikánov? Ich charizma.... Ako vyzerá tvoj deň v reholi?

  Dominikánska charizma? Fuu! To by bolo véééľmi veľa písania, keby som mal vytvoriť ako-tak kompletnú odpoveď... V skratke, dominikánska rehoľa sa nestotožňuje so záujmom o nejakú jedinú skupinu ľudí – napr. mladých alebo chorých. Sv. Dominik ju založil na kázanie a spásu duší. Preto aj názov našej rehole je Rehoľa kazateľov. Túto výzvu rôzni bratia a sestry našej rehole vzali rôzne. Mali sme a máme vynikajúcich kazateľov, ako bol sv. Vincent Ferrerský, zo súčasne žijúcich trebárs bývalý magister rehole Timothy Radcliffe, politikov (sv. Katarína Sienská), právnikov (sv. Rajmund z Peňafortu), učiteľov (sv. Tomáš Akvinský), prírodovedcov (sv. Albert Veľký), misionárov (sv. Hyacint Poľský, sv. Ľudovít Bertrán), či umelcov (bl. fra Angelico). Kázanie pritom vychádza z hlbokej modlitby. A dôležitými črtami našej spirituality, ako ich ja osobne vnímam a oslovujú ma už od vstupu do rehole, sú mníšske prvky (slávenie posvätnej liturgie, osobná modlitba, spoločenstvo bratov, klauzúra a silencium), ďalej štúdium, mariánska úcta, súcit s biednymi a trpiacimi ľuďmi a demokratické riadenie rehole. Náš denný režim závisí, či je práve semester alebo skúškové obdobie, príp. pracovný deň alebo víkend. Teraz cez semester prac. deň vyzerá takto: 6:30 ranné chvály s posvätným čítaním 7:00 rozjímanie 7:30 raňajky 7:45 odchod do školy 8:00 – 12:25 vyučovanie (Študujem na Teologickej fakulte UK v Banskobystrickom seminári v Badíne) 13:00 modlitba cez deň 13:15 obed cca. 13:40 tzv. rekreácia – teda spoločné rozhovory a zdieľanie s bratmi pri káve, čaji... 14:15 – 18:00 je priestor pre individuálne štúdium, lectio divina, prácu, pastoráciu, modlitbu či oddych 18:00 sv. omša, vešpery, večera cca 19:30 opäť priestor pre individuálne štúdium, lectio divina, prácu, pastoráciu, modlitbu či oddych 21:00 rozjímanie 21:30 kompletórium 21:40 modlitba / štúdium / niekedy aj nevyhnutná práca; potom spánok.

 • Ty si taký usmievavý človek, máš možnosť túto vlastnosť využívať aj u dominikánov?

  Určite :-).

 • Máš asi hlavne starších bratov dominikánov, už si medzi nich zapadol?

  Práve naopak. Vo Zvolenskom kláštore, kde bývam, sú iba dvaja starší bratia (95- a 55-ročný), zvyšných 19 bratov má od 20 do 40 rokov. Celkovo je slovenská provincia veľmi mladá. Priemerný vek slovenských dominikánov je 39 rokov podľa posledných zistení :-). Takže so „zapadnutím“ nie sú väčšie problémy.

 • Bol si v Eldorete, máš nejakú myšlienku, s ktorou by si sa s nami mohol podeliť, čo sa týka tejto skúsenosti?

  Misia v Keni mi ukázala, obrazne povedané, že moje problémy nie sú najväčšie na svete. Asi ma urobila otvorenejším pre biednych, alebo tých „Kristových maličkých“...

 • Teraz v nedeľu sme sa rozprávali o radosti, ako prežívaš radosť cez pôst ty?

  Dosť rôzne každý deň... :-) No tento rok si asi viac ako predtým uvedomujem, že je to veľmi požehnané obdobie. Očisťovania ale aj otestovania ako na tom človek duchovne je. Nemyslím to štýlom, čím väčšie záväzky - tým svätejší človek, ale skôr že pôst nám nastavuje zrkadlo, akí sme. A to v konečnom dôsledku spôsobuje radosť.

 • Čo podľa teba v dnešnej dobe môže najviac osloviť mladého človeka na rehoľnom živote?

  Prežívanie intenzívneho priateľstva s Bohom. Ak sa rehoľný život žije autenticky – aj preto sa o to snažím :-) ...

Archív