Pre konanie dobra treba trošku odvahy. Don Bosco

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Mgr. Ján Hudec - farár vo farnosti Žilina-Solinky

Odpovede:

 • Odkedy slúžite v Žiline, na Solinkách?

  Je o tom niečo napísane aj v histórií farnosti. Na Solinkách som začal pôsobiť v roku 1997 a tento rok to bude už 13 rokov čo som vo farnosti. Dlho pravda?

 • Ako a kedy ste poznali, že vás Pán volá ku kňazstvu?

  U každého je to inak. No mňa Boh volal už od mala. Mal som len 6 rokov a už vtedy som o tom začal rozmýšľať, či chcem byť kňazom. Tak viac a intenzívnejšie od 18 rokov a až keď bolo po revolúcií tak som začal študovať. Doteraz som nebanoval, že som kňazom.

 • Nebolo Vám bližšie nejaké iné povolanie? Ak áno, tak aké?

  Keď je človek dieťa a mladý, nerozmýšľa nad tým, i ja som sa vyučil za elektrikára, no byť kňazom bolo silnejšie.

 • Ako je pre Vás náročné spolupracovať po každom roku s novými pánmi kaplánmi. Ja pracujem už veľa rokov s tými istými ľuďmi a na niektorých si stále neviem zvyknúť. Na Vás vôbec nevidieť, že by ste s nimi mali nejaké konflikty, proste taký \"fajn kolektív\".

  Žiť v spoločenstve (v rodine) je i radosť a požehnanie, ale i bolesť tak ako v bežnej rodine i v našej farskej rodine teda s kaplánmi prežívame to isté, no kde sa budú viac usilovať žiť vzájomnú lásku a odpustenie, keď nie na fare!

 • (Dobrý deň, pán farár Janko ! Bývame na Solinkách viac ako 20 rokov. Sledujeme, ako sa za posledné roky Solinky budujú a rozrastajú. Vďaka Vám sa tu veľa vybudovalo zvlášť pre deti a mládež.) Plánujete do budúcnosti vybudovať aj niečo pre starších - napr. nejaký penzión, domov pre starších, chorých, opustených ? Veď detičiek pribúda každým rokom, vďaka Bohu, ale všetci starneme a aj nás postarších je čím ďalej viac...a zo Soliniek sa nám odísť nechce...(Prajeme Vám veľa síl do Vašich budovateľských aktivít...ste rodený organizátor...myslíme na Vás v modlitbách...J.M.)

  Pevne verím, že tie aktivity neprežívame len ako budovateľské, ale aj ako spoločenstvo, ktoré tu vyrastá a buduje sa s farnosťou. Práve tá dlhodobá pastorácia je na deťoch, mladých (škôlka, škola, centrum) a ak Boh dá tak bude to aj pastorácia starších práve cez penzión a hospic, ktorý raz vybudujeme

 • Aké ľudské vlastnosti si ako človek najviac vážite u ľudí?

  Služba a obetavosť založená na viere v Boha.

 • Veľa ľudí si nedáva pôstne predsavzatia z dôvodu obavy, alebo už vlastnej skúsenosti, že ich nesplnia .Je to dôležité, alebo nevyhnutné, niečoho sa zriecť? Poznám ľudí, ktorí si dávajú rôzne predsavzatia v pôste a advente, ale nebadám na nich že by ich to nejako zmenilo, alebo posunulo niekde ďalej. Na čo to teda slúži?

  Naše pôstne predsavzatia nie sú na to, aby sme si niečo dali a s tým sa uspokojili, ale každé sebazapieranie má cvičiť zvlášť telo, aby sme mali aj silného ducha, ak ma to nemení, treba si klásť otázku, či to robím z úprimného srdca a z túžby byť bližšie k Bohu.

 • Porušil niekedy (resp. porušoval) Ježiš zákon? Nemám na mysli zvyky, obyčaje a tradície otcov, ktoré si farizeji pridali k zákonu, a ktoré Ježiš často kritizoval. Chápem aj to, že zákon poukazoval na príchod Mesiáša, a tak jeho príchodom niektoré časti boli už naplnené a nahradili ich nové ustanovenia. Myslím na to, že Ježiš ako pravoverný žid, porušil niekedy Boží zákon daný skrze Mojžiša Izraelitom?

  Ježiš ako Boh nikdy neporušil Božie prikázania, lebo bol Bohom a nemohol ísť sám proti sebe.

 • Pán farár, čo by ste odporučili mladým, ktorí hľadajú zmysel života?

  Naučiť sa v jednoduchosti denne žiť s Bohom a dokázať tento vzťah v službe ľuďom.

 • Pán farár prečo máte také veľké oči?

  Moji rodičia mali stredne veľké a z toho vzišli veľké, aby som váš lepšie videl.

 • Pán farár, kde ste prišli k takej parádnej motorke??? :)

  Keď som bol dieťa, tak som bol veľmi dobrý a ju dostal na 5 narodeniny.

 • Keď som nebol na Popolcovú stredu v kostole či môžem ísť v nedeľu do kostola. Naozaj sa mi nedalo nakoľko som mal od rána do 19-tej hodiny školu.

  Popolcová streda nie je prikázaný sviatok, teda môžeš ísť v nedeľu na sv. prijímanie.

 • Hľadám odpoveď na to, prečo sa aj v liturgii často spomína Kristus ako Syn človeka, keď je Synom Božím?

  Ježiš Kristus je Bohočlovek, teda Boh i človek, teda po matke Márií človek a spomína sa tak preto, aby sme sa my mohli lepšie priblížiť k nemu.

 • Kedy nemôže človek pristupovať k sviatosti zmierenia?

  Keď má kanonickú prekážku, žije v hriechu, ktorý nechce alebo nemôže zmeniť (ale v chorobe alebo v nemocnici môže prijať túto sviatosť).

 • Aký liek je na dlhodobú lenivosť?

  Tú treba dlhodobo liečiť – ranným vstávaním, neprejedaním sa, dodržiavaním denného režimu, neponocovať a zvlášť modliť sa za to, aby som v tom vytrval.

 • Zaujímalo by ma či mám hriech, keď používam ťaháky, a teda či sa mám z toho spovedať?

  Každé klamstvo je hriech, z ktorého sa spovedá, ale je to lepšie, ako by som sa to vôbec neučil.

 • Čo si myslite o problémoch, ktoré prežíva cirkev v Nemecku?

  Ťažko sa vyjadriť ku tejto situácií, nakoľko nepoznáme skutočnosť. No čo najsilnejšie pôsobí z pozadia je rozpútať nenávisť voči Cirkvi. Niekedy ničili Cirkev, že zatvárali do väzenia a koncentrákov, dnes chcú likvidovať duchovne a psychicky.

 • Aké sú aktuálne informácie o troch exkomunikovaných kňazoch, nie je to už tak medializované a nemám prehľad o tom, ako sa táto záležitosť vyvíja?

  Neviem sa vyjadriť.

 • Asertivita a kresťanstvo - ako to skĺbiť?

  Kresťan sa môže slobodne vyjadrovať, ale Božie prikázania sa zmeniť nedajú, lebo sú Božie, nie ľudské.

 • Čo s tým, že som včera splnila úlohu dňa a dnes sa už k tomu nedostanem???

  Tak to môžeš splniť zajtra veď to je predsa aktivita na celý pôst.

 • Jak múžu jít na adoracii, když u nás ve čtvrtek zadná adorace neprobiha?

  Je potrebné nájsť si kostoly, v ktorých je adorácia vo štvrtok alebo si nájsť čas na adoráciu v nedeľu.

Archív