Boh mladých miluje a očakáva od nich mnohé dobré diela, pretože sú vo veku jednoduchosti, pokory, nevinnosti. Don Bosco

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Zuzana Žídeková

Volám sa Zuzana Žídeková, pracujem v Diecéznej charite Žilina ako vedúca opatrovateľskej služby (Charitatívna služba v rodinách). Spolu s mojimi kolegyňami sa venujeme starým chorým ľuďom s postihnutím a opusteným priamo v ich domácnostiach. Poskytujeme im opatrovateľskú službu, čo znamená, že podľa ich potrieb poskytujeme hygienickú starostlivosť, polohovanie, kŕmenie,  sprievod pri chôdzi, k lekárovi, nákupy, bežné upratanie domácnosti, dohľad...V rámci našej služby tiež požičiavame rôzne druhy zdravotníckych pomôcok. Víziou Diecéznej charity Žilina je uskutočňovanie evanjelia v službe núdznym. A toto je aj naším poslaním byť blízko pri tých, ktorí práve pomoc potrebujú  a podľa našich schopností a možností im túto pomoc poskytnúť alebo sprostredkovať. Pre túto službu je potrebné otvorené srdce pre Pána, lebo len On nám dáva silu slúžiť a milovať tak, ako On slúžil a miloval.

Odpovede:

 • Ktorá modlitba Vás najviac posilní po vašej namáhavej práci ?

  Je to stíšenie pred Pánom a jednoduchá modlitba zo srdca,  to, čo cítim, čo som prežila, s čím sa trápim, čo ma teší, čo ma čaká, to odovzdávam Pánovi...

 • Kto Vás pripravoval túto službu? Mali ste niekedy krízu?

  Boh je náš Otec, On vie, čo je pre nás dobré. Keď sa spätne pozerám na svoj život, v každej chvíli stál pri mne a aj keď prišli ťažké chvíle, nakoniec ma aj tie posilnili a pritiahli zasa len bližšie k Nemu. Dôležité je, koho alebo čo postavíte na prvé miesto vo svojom živote. Ak je Boh na prvom mieste, nemusím sa ničoho báť. Viem, že sa vždy môžem na Neho spoľahnúť.

 • Ponúkate pomoc všetkým ľuďom, ktorí Vás prosia alebo iba na odporúčanie lekára?

  Pri poskytovaní opatrovateľskej služby je potrebné Rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktoré vydáva príslušný mestský alebo obecný úrad . Ak niekto potrebuje požičať zdravotnú pomôcku, tiež je k tomu potrebné odporúčanie lekára, že je odkázaný na takúto pomôcku. Pri sociálnom poradenstve nie je potrebné žiadne odporúčanie. Ak nás požiada o pomoc nejaká rodina, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi alebo má nejaké iné problémy, ideme priamo do rodiny, aby sme prešetrili ich situáciu.

 • Ako konkrétne postupovať, keby sme potrebovali Vašu pomoc, pretože popri práci ťažko zvládame plnú starostlivosť o našich starkých?

  Najlepšie bude, ak sa mi priamo ozvete na mail alebo telefonicky, aby sme sa mohli porozprávať o tom, čo vy potrebujete a aké máme my možnosti. Kontakt nájdete na našej stránke : charitaza.sk –kontakty – Charitatívna služba v rodinách

 • Čomu Vás učí služba starým ľuďom?

  Dôvere v Božiu pomoc, pokore pred všemohúcnosťou nášho Boha, trpezlivosti v prijatí seba a svojich slabostí , spomaliť v tomto rýchlom svete, byť pripravený odísť z tohto sveta kedykoľvek, načúvaniu druhým a ochote odovzdať svoje skúsenosti...

 • Chceli ste sa stále venovať tejto službe alebo bola Vaša cesta k tej službe kľukatá?

  Boh vložil do môjho srdca túžbu pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Nie vždy to bolo v charite a ani teraz nemôžem povedať, že sa venujem len službe v charite 

 • Čo prináša najviac radosti tým, ktorí sú už dlhšie v smútku pre svoju chorobu, slabosť?

  Vedomie, že nie sú sami, že je tu niekto kto, ich vypočuje a je ochotný zdieľať s nimi ich ťažkosti. Má na nich čas a neodsudzuje ich.

 • Svoju službu zameriavate len na Žilinu alebo aj okolité obce?

  Momentálne poskytujeme opatrovateľskú službu len v meste Žilina, požičiavanie zdravotných pomôcok a sociálne poradenstvo pre kohokoľvek.

 • Ako „regenerujete“, keď je Vám ťažko a potrebujete „vypnúť“?

  Najviac si oddýchnem a naberiem novú silu počas sv.omše, kde sa stretávam a prijímam Toho, ktorý má posilňuje a dáva odvahu a silu kráčať ďalej.

Archív