Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo. Don Bosco

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Zuzana Dobešová

Áno pre život je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1998 za účelom pomoci osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi - obetiam domáceho násilia. Postupne, "otváraním" svojich programov aj pre verejnosť, sa na našu
organizáciu začali obracať ďalší ľudia, ktorí boli tiež ohrození sociálnym vylúčením, ale žili vo svojom prirodzenom prostredí. Boli to zdravotne znevýhodnení ľudia, osamelí rodičia so školopovinnými deťmi, ženy po viacročnej materskej dovolenke a pod. Pre týchto ľudí sme v organizácii jednak vytvorili poradenské centrá a tiež sme vytvorili pracovné miesta „šité na mieru“, s ohľadom na ich rodičovské povinnosti. Týmto sme nielen rozšírili portfólio cieľovej skupiny, tiež sme naštartovali komplexnú pomoc osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.
V našom Domove G. B. Molla našlo doteraz pomoc viac ako 792 matiek s deťmi. Jedná sa o reálne vyriešenie problémov konkrétnych ľudí, ktorí vplyvom násilia, či inej ťažkej životnej situácie, utrpeli fyzickú i emocionálnu ujmu. Mnohé z týchto detí by bez podanej pomocnej ruky ich matke boli v čase krízy rodiny umiestnené do ústavnej starostlivosti. Vytvorili sme tri chránené pracoviská, v ktorých zamestnávame 6 zdravotne znevýhodnených ľudí. Zriadili sme sociálnu firmu LABORE s ponukou upratovacích a čistiacich prác, v ktorej vytvárame pracovné miesta pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.
V Áno pre život som začala pracovať na pozícii projektovej manažérky popri materskej dovolenke. Veľmi sa ma dotkli osudy ľudí, ktorí k nám prichádzali so žiadosťami o pomoc. Verím, že aj v ťažkých chvíľach, ktoré sa nám na prvý pohľad zdajú neriešiteľné, existuje východisko. A o to sa snažíme - pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v hraničných situáciách, kedy by si radšej zvolili jednoduché riešenia... Od roku 2016 som sa stala riaditeľkou organizácie, nástupkyňou Anky Verešovej. 

Odpovede:

 • Dá sa taká náročná služba spojiť s povolaním manželky a matky? Koľko máte detí?

  Mám tri deti – Šimonko (9 r.), Lukáško (7 r.) a Dorotka (6 r.). Spojiť prácu s rodinou je naozaj niekedy ťažké. Vďaka Bohu mám manžela, ktorý mi pomáha a podrží ma, keď treba, zastúpi, keď nie som doma. S deťmi nám pomáha aj širšia rodina, najmä v obdobiach, keď sú choré alebo keď nestíhame urobiť rozvoz na krúžky. Sme za to veľmi vďační a uvedomili sme si, že takáto pomoc nie je v každej rodine automatická.

 • Ktorý príbeh Vás oslovil a povzbudil v tejto činnosti?

  Je to príbeh ženy, ktorá sa do nášho Domova dostala už ako vdova so štyrmi maloletými deťmi. Tej rodine alkohol a pôžičky z nebankoviek zobrali strechu nad hlavou, ocitli sa v zúfalej situácii. V organizácii sme im pomohli od sociálneho a právneho poradenstva až po zabezpečenie nového bývania, aby sa postavili na nohy. Matku sme zamestnali na našom chránenom pracovisku, kde je zamestnaná už šiestym rokom. Veľmi sa osvedčila, je zodpovedná a my sa z toho veľmi tešíme.

 • Ako sa o Vás môžu ľudia dozvedieť? Môžu sa prísť pozrieť aj priamo k Vám?

  Okrem Domova sme zriadili Komunitné a Poradenské centrum, kde nás môžu navštíviť aj ľudia z „verejnosti“. Navštevujú nás ľudia, ktorí potrebujú poradiť alebo sa chcú dozvedieť viac o našich aktivitách. V Komunitnom centre organizujeme rôzne voľno-časové aktivity pre deti. Navštíviť môžu aj naše chránené pracoviská – medovnikársku dielňu v Rajci alebo cukráreň v Rajeckých Tepliciach. Informácie o nás nájdu aj na našej web stránke www.anoprezivot.sk.

 • Akú konkrétnu prácu vykonávajú u Vás ľudia zdravotne znevýhodnení?

  Zdravotne znevýhodnení ľudia pracujú v našich chránených pracoviskách, konkrétne v medovnikárskej dielni zdobia medovníčky, pečú koláče, v cukrárni obsluhujú a poskytujú turistické informácie návštevníkom Rajeckej doliny. Ďalšia zdravotne znevýhodnená zamestnankyňa sa venuje matkám z nášho Domova – tkajú koberce, vyrábajú dekorácie na rôzne príležitosti, pripravujú baliaci materiál na medovníky. V súčasnosti našlo u nás uplatnenie 6 zdravotne znevýhodnených ľudí.

 • Ľudia, ktorým ste pomohli ostávajú s Vami v kontakte, stretávate sa pravidelne?

  Matky, ktoré boli v našom Domove nám dávajú o sebe vedieť, ako sa im darí alebo keď potrebujú s niečím poradiť. Niektoré nás prídu aj navštíviť. My máme veľkú radosť, keď vidíme, že napriek ťažkostiam, ktoré prežili, sa vzchopili a žijú taký náš „obyčajný“, ale šťastný život. Povzbudzuje nás to do ďalšej práce. Sme radi, keď cítia, že sú u nás prijaté a môžu sa na nás kedykoľvek obrátiť.

 • Čomu Vás učí táto služba?

  Pokore, neposudzovaniu druhého, snahe hľadať v blížnom hlavne dobré veci a stavať na nich. V neposlednom rade takto odbúravam predsudky.

 • Kto alebo čo Vám najviac pomáha, keď sa zdá, že je situácia až príliš náročná?

  Nie nadarmo je patrónkou nášho Domova sv. Gianna Beretta Molla. Som presvedčená, že nám už mnohokrát pomohla svojím príhovorom. Prevádzkovanie našej organizácie je od samého začiatku (od r. 1998) finančne, ale aj ľudsky náročné... a napriek mnohým ťažkostiam sme prežili. Nie je to pocit víťazstva, ale neustáleho odovzdávania sa do Božích rúk a Božieho milosrdenstva.

 • Čo Vám najviac pomáha v ťažkých životných situáciách?

  Stíšiť sa, ísť na prechádzku do lesa, pozorovať deti ako sa hrajú, porozprávať sa s Bohom... vtedy si najviac uvedomujem, že voči ťažkým okolnostiam, v ktorých sa práve nachádzam, sa búri vlastná prirodzenosť, ale sama a bez dôvery v Boha nič nezmôžem a ani nezmením.

Archív