Ak dovolíš, aby strach udával smer tvojho života, oberieš sa o budúcnosť. Kniha Rubínová žatva

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Ľudovít Gabriš

Volám sa Ľudovít Gabriš /priatelia ma volajú Luigi/. Pochádzam z Púchova som kňazom 11 rokov. Som administrátorom webovskej stránky modlitba.sk, ktorá tento rok v októbri bude sláviť 10 rokov. Mám rád životopisy svätcov a snažím sa prehĺbiť úctu k ich relikviám. Momentálne som kaplánom vo farnosti Žilina - Solinky.

Odpovede:

 • Aká bola Vaša cesta ku kňazstvu?

  Krásna, ale aj bolestná. Myslím, že všetky dôležité veci v našom živote idú cez utrpenie. Preto sú vzácnejšie.

 • Kto Vás priviedol k duchovnému povolaniu?

  Bol to Boh. V 16 rokoch som bol obrátený a začal som denne chodiť do kostola. Po birmovke tu prišlo aj povolanie ku kňazstvu.

 • Kedy ste zakúsil iprvýkrát skutočnú veľkosť modlitby? Akú modlitbu mate najradšej – osobnú, spoločnú?

  Pri pomazaní pri birmovke sa udialo niečo veľké, čo dodnes neviem opísať. Kaplán nás vtedy všetkých birmovancov nabádal, aby sme sa otvorili… Poslúchol som ho. Ktorú modlitbu mám najradšej? Záleží od momentu počas dňa.

 • Čo Vám pomáha, keď sa cítite smutný a mate zlý deň?

  Vedomie, že aj vtedy má deň zmysel; aj to ťažké sa dá obetovať.

 • Ktorý svätec je Vaším vzorom a prečo?

  Na prvom mieste je to Ježiš Kristus a potom tí, ktorí boli viditeľne zapálení láskou k nemu. Zástupné obete ma fascinujú najviac.

 • Aké je Vaše birmovné meno a v čom je pre Vás Váš patrón vzorom?

  Birmovné meno som si vybral po sv. Pátrovi Piovi; je pre mňa vzorom ustavičnej obety.

 • Čo Vás viedlo k takej úcte relikvií svätých?

  Spisy od mystikov, ako napr. bl. A. K. Emmerichová, ktorá dotykom relikvie rozpoznávala svätca a videla aj detaily z jeho života. A popri pastorácii v Amerike som videl, že získať relikvie nie je až taká dráma. Sny sa skutočne plnia, ak Bohu dôverujeme.

 • Máte skúsenosti Božej moci cez relikvie svätých?

  Mám veľa skúseností pôsobení ostatkov svätých počas exorcizmov a tiež pri uzdravení ľudí.

 • Kedy v živote ste pocítili, že Boh je naozaj blízko?

  V momente obrátenia – to bol rozhodujúci moment. A potom pri sústredenej modlitbe alebo ma náhodne prekvapí.

 • Koľko relikvií 1. stupňa máte? Ako by som si ich mohol zadovážiť?

  Nepočítam ich. Boh nemá rád štatistiky, ale je ich cez 200. Zadovážiť sa dajú z jednotlivých diecéz a rehoľných rádov, odkiaľ svätci pochádzajú.

 • Čo Vám najviac pomáha vo Vašej duchovnej službe druhým?

  Vedomie, že Boh na mňa neprestáva myslieť, že ma tu chcel a miluje ma. Že ho môžem denne priniesť druhým skrze sviatosti a ohlasovanie.

Archív