Boh mladých miluje a očakáva od nich mnohé dobré diela, pretože sú vo veku jednoduchosti, pokory, nevinnosti. Don Bosco

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Jana Pajanová

Volám sa Jana Pajanová, bývam v Bratislave,  pochádzam z Handlovej. Ako mladé dievča som veľmi túžila ísť na medicínu a mať 10 detí. Na medicínu som sa nedostala. Po skončení elektrotechniky som sa vydala a prechádzala plynule z materskej do materskej. Máme šesť detí. Jedno dvojročné nám ochorelo na rakovinu a prišli na rad Modlitby matiek.  Splnila sa moja túžba pomáhať druhým. Modlitby matiek je hnutie, ktoré zjednocuje všetky ženy, ktoré prijali vo svojom srdci Pána Ježiša ako Spasiteľa a chcú sa modliť za svoje deti a deti celého sveta. Začala som sa modliť v  prvej skupinke a už 20 rokov slúžim v hnutí Modlitby matiek ako koordinátorka pre Slovensko.

Odpovede:

 • Videli ste vo svojom prvotnom neúspechu, keď ste sa nedostali na medicínu, hneď Božiu vôľu? Alebo ste sa ešte o to pokúsili aj druhýkrát? Kedy a ako ste rozpoznali, že Boh má pre Vás iný plán?

  Keď som sa nedostala na medicínu, bola som veľmi sklamaná. Pokúsila som sa aj na ďalší rok, ale tiež som sa nedostala. Myslím, že som to vtedy (po maturite) nehodnotila ako Boží plán s mojím životom. Bola som z toho veľmi nešťastná. Mali sme v rodine veľa lekárov aj môj ocko bol lekár a ja som cítila, že je to moje povolanie. Roky som plakávala len kvôli tomu, že nemôžem byť lekárka – stačilo mi len ísť po niečo do nemocnice. Keď prišli deti a roboty bolo vyše hlavy, videla som, že službu lekárky by som asi zvládla len ťažko. Cez MM som stretla veľa zranených a ubolených mám a až vtedy som pochopila, že moju túžbu pomáhať druhým ľuďom Pán Boh použil inak a v inom čase, ako som si to ja predstavovala. Uvedomila som si zároveň, že duchovné zdravie veľmi úzko súvisí s telesným. Nikdy predtým som to nevidela tak jasne.

 • Ako ste prešli od medicíny k elektrotechnike?

  Keď som prvýkrát skladala skúšky na medicínu, bolo možné pre tých, ktorých neprijali, ísť bez prijímačiek na elektrotechniku. Zdalo sa mi to výhodné, nestratila som rok. Na strednej škole som mala rada matematiku aj fyziku. Mali sme vynikajúcu profesorku, preto mi elektrotechnika nebola taká vzdialená.

 • Aké máte najstaršie a najmladšie dieťa? Kde pracujete teraz? Ako sa dívate s odstupom času na čas strávený s deťmi, nemali ste niekedy pokušenie myslieť si, že vzhľadom na námahu pri výchove nie je výsledok úmerný?

  Najstarší syn má 35 rokov a najmladší bude mať 23. Som už na dôchodku. Čas strávený s mojimi deťmi považujem za nádherný čas. Ja som bola zamilovaná do malých detí. Nehnevala som sa, že som „zase“ tehotná, lebo som sa už tešila na chvíľu, keď budem držať moje novorodeniatko v náručí a budem sa ho môcť nadýchať. S odstupom času si uvedomujem, koľko Božej lásky som dostala od mojich detí, keď boli ešte maličké. Keď som ich držala v náručí, každú chvíľku som ich vnímala ako veľký Boží dar a veľmi často som sa v tých chvíľach modlila za deti, ktoré túžia po objatí a nemajú nikoho, kto by si ich privinul k srdcu. Snažila som sa dať mojim deťom to najlepšie, čo som mohla a ako som vtedy najlepšie vedela. Asi tak ako každá matka. Viem, že som urobila veľa chýb, ale viem aj to, že je tu Pán Ježiš, ktorý všetky tie moje chyby môže opraviť, premeniť. A ja MU dôverujem. Mám rada svoje deti také, aké sú. Oni ma poznajú lepšie ako ktokoľvek iný. Od nich mám vždy prvú spätnú väzbu . Keď sa začali MM, nevedela som presne, čo to znamená, že „vaše deti sa vrátia z nepriateľovej krajiny“ (máme to napísané v našej knižočke MM od proroka Jeremiáša). Ani som sa nad tým nezamýšľala, veď boli malé a pri mne. Ale teraz už veľmi dobre viem, čo je to nepriateľova krajina. Myslím, že Pán Ježiš rátal s tým, že aj moje deti ňou prejdú. No mne dal prisľúbenie, že sa vrátia, vďaka ktorému sa môžem radovať z materstva, aj keď sa veci nedejú tak, ako by som ja chcela. Keď pozerám spätne, možno aj kvôli mne museli prejsť tou nepriateľovou krajinou, aby ma Pán mohol očistiť a posunúť na ceste k NEMU. Ďakujem Pánu Bohu, že mi tak veľmi dôveroval, že mi moje deti zveril do opatery.

 • Čo Vám najviac pomáha, keď v rodine kríž v rôznej podobe je veľmi ťažký a jeho bremená sa nesú len s pomocou iných.... Kto vtedy je pri Vás.....vlastne kto je vo Vašej veľkej rodine Veronikou či Šimonom z Cyrény?

  V ťažkých situáciách v mojej rodine – choroba môjho malého syna alebo odchod mojej dcéry z domu, alebo iné - pri mne vždy stál duchovný otec, ktorého som mala v tom čase. A potom mamy z MM, keď som nevládala, modlili sa aj za mňa. A modlia sa stále a ja im z celého srdca za to ďakujem! Celý život mi veľmi pomáhali moji rodičia a moje sestry. Oni boli Veronikou a Šimonom bol vždy môj otec.

 • Čo pre Vás znamenajú Modlitby matiek? Ako Vám pomohli pri chorobe Vášho dvojročného syna?

  Modlitby matiek zmenili môj život od základov. Znamenajú pre mňa nové obrátenie, uzdravenie, novú slobodu, nádherné priateľstvá. Neustále sú pre mňa Božou školou, v ktorej som vovádzaná do pravdy o sebe samej, vďaka ktorej môžem vidieť niekedy udalosti okolo mňa Božími očami. MM ma učia novej dôvere v Božiu moc. Napriek utrpeniam a sklamaniam, ktoré prináša život sám, môžem žiť v nádeji a radosti, ktoré môže dať len Ježiš. Hneď na začiatku MM som bola oslobodená od strachu o život môjho malého chorého syna. V jednej chvíli som porozumela vete, ktorú som čítala predtým stokrát a nič mi nehovorila, že Ježiš miluje môjho syna via, ako ja. To bolo úžasné! Uvedomila som si, že je jedno, kedy môj syn zomrie. Dôležité je len to, aby som sa za neho modlila, aby vo chvíli, keď bude odchádzať z tohto sveta, mal otvorené nebo. To bola pre mňa nová sloboda!

 • Koľko členov má toto hnutie v súčasnosti?

  Po celom Slovensku sú mamy, ktoré sa modlia v MM. A nielen mamy, ale už je tu ďalšia generácia dcér, ktoré sa už modlia v MM. Počet mám v MM neviem odhadnúť. Viem len, že veľa, veľa, vďaka Pánu Bohu. :)

 • Mali ste nejaký pekný zážitok počas koordinácie Modlitieb matiek? :)

  Mala som veľmi veľa nádherných zážitkov z MM. Možno najkrajšie boli zážitky zo služby, keď som videla svoju neschopnosť, úbohosť a jasne som videla, ako Pán Boh dopĺňa a premieňa moju situáciu na požehnanie, uzdravenie a radosť. To je dar za službu a dôveru Pánu Ježišovi – keď vidíte, ako nestíhate, neviete, nemôžete a veci akoby sa skladali samé tak úžasne, že by ste to nikdy nevymysleli ani nevypočítali, ani ...  Veľmi silné boli chvíle, keď sme sa modlili a Pán nevypočul naše modlitby tak, ako sme očakávali a napriek tomu mama, ktorej sa to týkalo, dostala pokoj a v úplnej odovzdanosti prežila najťažšie chvíle svojho života – keď išlo o život dieťaťa alebo o rakovinu. V takých chvíľach som mala pocit, že sa nebo sklonilo k zemi a my sme len s bázňou pozorovali, čo sa deje okolo nás. Spomínam si na jednu konkrétnu situáciu, keď prišla jedna uplakaná mamička do nášho komunitného domu a rozprávala mi o svojom trápení a ja som jej k tomu nevedela nič povedať. Pozvala som ju teda do našej kaplnky, že to tam všetko odovzdáme Pánu Ježišovi. Cez modlitbu spoznala koreň svojho problému a odchádzala z nášho domu s úsmevom a úľavou. Tak to bolo nádherné. Vysušené slzy a radosť.

 • Zapájajú sa aj mladé mamičky do vášho modlitbového hnutia ?

  V posledných rokoch prišlo do MM veľa mamičiek na materskej dovolenke. Väčšinou sa modlia v materských centrách doobeda alebo u saleziánov, alebo skoro ráno, keď ešte deti spia, alebo doma Mladé mamičky sú pre nás veľkým povzbudením.

 • Chcela by som sa Vás spýtať na dom komunity v Bratislave, kde sa nachádza, ako sa tam dá dostať od hlavnej železničnej stanice, či je možný vstup a v akom čase, príp. či je možné zostať aj niekoľko dní, s niečím pomôcť, zúčastniť sa modlitieb ... Ďakujem za odpoveď a prajem MM aj Vám osobne veľa Božích milostí.

  Ďakujem za Vaše prianie! Komunitný dom Útecha je v Petržalke. Ak chcete prísť na návštevu, musíte mi dopredu zavolať a dohodneme sa. Moje číslo nájdete na našej web stránke. Tešíme sa na každú návštevu, teraz už aj na Vás

 • Chcela by som sa spýtať, či je na Slovensku len jeden dom hnutia MM? A viete nám povedať niečo viac o fungovaní domu hnutia MM v Anglicku?

  Na celom svete sú len dva komunitné domy Útecha: jeden je v Anglicku – Star House a jeden je v Bratislave – Little Star House, ako ho volajú Angličania  Obidva fungujú podobne – komunitný dom je miesto, kde sa stretávajú mamy, ktoré vedú MM, je tam formácia nových oblastných koordinátoriek, duchovné obnovy pre koordinátorky, Prichádzajú mamy z MM, ktoré sa chcú pomodliť, zdieľať. Počas týždňa sú tam každý deň modlitby a adorácia. Je to domov a miesto prijatia obzvlášť pre mamy z MM z celého Slovenska; komunitný dom v Anglicku je domom len pre koordinátorky MM z celého sveta.

 • Keby sme v našej farnosti chceli mať Modlitby matiek, čo pre to môžeme urobiť?

  Napíšte mail vašim diecéznym koordinátorkám – adresu nájdete na našej web stránke – a pozvite ich do vašej farnosti predstaviť MM. Ony ochotne prídu, povedia o MM, pomodlia sa s vami a všetko vám vysvetlia. Ich služba je veľkým požehnaním. Každý deň sa modlia za všetky mamy, ktoré žijú na území ich diecézy.

 • Aké máte záväzky v tomto hnutí?

  Koordinátorky a modlitebníčky skladajú sľub poslušnosti, že sa budú modliť Modlitbu za komunitu, a tak strážiť čistotu spirituality MM. MM sú veľmi jednoduché a je úlohou koordinátoriek ich uchrániť, aby sme ich odovzdali ďalším mamám tak, ako nám ich zveril Pán Ježiš cez našu zakladateľku Veronicu Williams. Pre všetky mamy máme tri zásady: nesmieme si radiť navzájom; nesmieme ohovárať; a nesmieme vynášať zo skupinky dôverné veci, s ktorými sa matky zdôveria pri zdieľaní nad Svätým Písmom. Modlíme sa raz za týždeň, vždy v ten istý deň a hodinu. Deň a čas si zvolíme samy. Ak náhodou nemôžeme prísť z vážneho dôvodu, ostatné mamičky sa modlia za nás. Pán Ježiš vie, že mamy majú nepredvídateľné povinnosti.

 • Mávate niekedy národné alebo medzinárodné stretnutia?

  Raz za rok mávame národné stretnutie MM vo Svite – tento rok bude v apríli – a medzinárodné stretnutia národných koordinátoriek mávame raz za dva roky, vždy v inej krajine. Posledné bolo minulý rok v Ríme.

Archív