Ak dovolíš, aby strach udával smer tvojho života, oberieš sa o budúcnosť. Kniha Rubínová žatva

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Felix Maria OFM

Rehoľa menších bratov Františkánov.
Som z generácie, ktorá nepoznala počítače a ani internet. Viem, ako to vyzeralo pred novembrom ´89. Oslovil ma Boh a jeho láska. Snažím sa tak aj žiť, aj keď ovplyvnený konzervatívnym myslením, ale sám niesom 100% konzervak. Občas ma totiž zláka vývoj, či už duchovný, alebo aj technický. Obhajujem slobodu a bojujem za ňu, ale rešpektujem hodnoty a princípy. A neviem aký budem... ale viem kam smerujem... :)

Odpovede:

 • Pokoj a dobro, srdečne Vás pozdravujem všetkých čitateľov. Pozdravujem vás, ktorí ste mi napísali otázky, pozdravujem aj vás, ktorí budete čítať tieto riadky. Verím a dúfam, že vám strávený čas pri tomto čítaní bude požehnaným časom. Prežívajme celý náš život ako 40 dní, lebo nikde nie je napísané, že ich nemôžeme "opakovať" :)

 • Chcem sa spýtať, ako a kedy si zacítil Božie volanie?

  Je to zaujímavé sa takto zamyslieť spätne do môjho života. Kedy som zacítil Božie volanie? Rozdelím to na dve odpovede, lebo sú dve otázky. Ako? Myslím, že to bolo také dlhšie obdobie môjho rozlišovania. Od 13 rokov som chodieval na duchovné obnovy, čo mi veľmi pomohlo nachádzať Boží hlas v mojom srdci, ako i Božiu prítomnosť v tomto svete. Nečakal som jasné riešenia. Skôr naopak, hľadal som možnosti, ako byť v tomto svete napriek všetkým okolnostiam šťastný. A tak som pocítil, že moje miesto bude v komunite, ktorá nebude uzavretá do seba, ale činná a živá. Kedy? Bolo to v období medzi 16 - 18 rokom. Blížila sa maturita a pýtal som sa kam po nej. A prišlo rozhodnutie ísť duchovnou cestou. A Boh mi moje rozhodnutie potvrdzoval a potvrdzuje doteraz.

 • Ako brali rodičia vaše rozhodnutie o zasvätenom živote ?

  Moji rodičia sú pre mňa veľkým požehnaním. A myslím, že nielen pre mňa, ale i pre mojich súrodencov. Všetkých nás rešpektovali. Každé naše rozhodnutie. A vždy sa nám snažili pomôcť. Dnes si túto ich vlastnosť vážim o to viac, lebo vidím, ako mnohí majú s týmto problémy. Prvý problém - že rodičia sa stále starajú do života ich detí. Druhý - že mladí ľudia nie sú schopní urobiť závažné rozhodnutie. Chýba výchova k zodpovednosti a vernosti. Môj otec ma naučil i túto vetu: "Nemôžeš sedieť na dvoch stoličkách. Vyber si jednu a seď na nej."

 • Čoho ste sa najťažšie vzdávali ? (nejaká záľuba, rodina)

  Nebudem písať v minulom čase, ale v prítomnom. Najťažšie sa mi vzdáva "svojvoľnosti". Anarchia je vždy nebezpečná. I v prípade silného individualistického prejavu. Vzdať sa rodiny? Záľub? - prečo by som sa ich mal vzdať. Veď rodinu mi nik nevezme. Zostane mi do konca môjho života. I keď nie sme spolu, lebo láska prekonáva hranice času a priestoru. Rovnako vnímam aj svoju túžbu po manželke a deťoch. Niekedy si myslím, že ja by som bol "šťastne ženatý, ale manželka nešťastne vydatá" :) A záľuby? Z času na čas sa dá nájsť čas aj na toto. Veď poliať kvety môžem kedy chcem. Športovať až tak nemusím, lebo aj tak často dobieham na stretnutia. :)

 • Prečo práve Rehoľa Františkánov? Čím Vás oslovil tento rád?

  Prečo Františkáni? Lebo sú najlepšou voľbou, - pre mňa. :) Nechal som sa inšpirovať životným príbehom svätého Františka z Assisi. A po preskúmaní reholí, ktoré pôsobili na Slovensku som mal voľbu jasnú. Františkáni. Nik iní nebol "pre mňa" lepší. :)

 • Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad zasväteným životom ? :)

  Prečítať si niečo o zakladateľoch reholí. Porozmýšľať prečo vlastne založili takéto spoločenstvá. Potom porozmýšľať čo očakávajú oni sami od ich života v reholi. A či majú chuť žiť tento život aj keď bude iní ako ich predstava. Napríklad svätý František z Assisi si prežil riadnu osobnú krízu keď videl, čo vzniklo po jeho obrátení. On nechcel založiť rehoľu. On chcel žiť Evanjelium. A jeho život inšpiroval mnohých. Dokonca šľachtické dievča - sv. Kláru z Assisi, sv. Alžbetu Uhorskú (kráľovskú dcéru), či sv. Ľudovíta IX. (francúzskeho kráľa). A nie posledné, odporúčam osloviť nejakú rehoľu, ktorá im je blízka o pobyt v komunite. Aspoň na víkend, či týždeň. Jednoducho zažiť aspoň niečo. A potom sa nebáť rozhodnúť. Zasvätení život je voľba. Nečakaj, že ti Boh zavolá! On chce tvoje rozhodnutie.

 • Kto bol Vaším "anjelom strážnym" pri zrode a dozrievaní Vášho povolania. Mali ste aj vnútorné zápasy....????

  Kto bol mojim "anjelom strážnym"? Uf, bolo to asi viacero osôb. Jednou z hlavných postáv bola moja starká Helena. Ona ma stále povzbudzovala k službe miništrovania. Myslím, že v mojom kňazskom povolaní ma poriadne namočené prsty. Tiež svoju úlohu zohrali sestry Vincentky, ktoré pôsobili v Beckove. Dokonca medzi mojim "anjelmi" boli aj moji rovesníci. Aj s nimi som sa bavil o tom, že chcem ísť do rehole. Niektorí mi aj hovorili, že nemám ísť do rehole, ale aspoň mi to slúžilo na konfrontáciu. A vnútorné zápasy? Tie mám stále, ale nemyslím tým, že ich mám 24 hodín/7dní v týždni/31 dní v mesiaci. Jednoducho prídu. A vtedy sa pýtam sám seba, či už môjho spovedníka, alebo priateľov čo mám robiť. Pýtam sa čo mám robiť, ako ísť ďalej... toto je dôležité. Ísť.

 • Oslovil vás Boh a jeho láska, v napredovaní k Nemu ste si vybrali cestu - spirituality sv. Františka... čo vás oslovuje a priťahuje k tejto spiritualite ?

  Spiritualita svätého Františka z Assisi je veľmi bohatá. Hneď v úvode odpovede chce uviesť, že k nej neodmysliteľne patrí aj spiritualita svätej Kláry z Assisi, ktorá ju obohacuje a dopĺňa. Takže teraz už budem hovoriť o "ich" spiritualite, ktorá je veľmi krásna vo vnímaní Boha a jeho diela. Pokora Boha, ktorý prišiel na túto Zem, ktorý žil medzi nami a ktorý nás vykúpil. Boh, ktorý sa zjavuje ako Najsvätejšia Trojica sa pokoruje, aby slúžil. Celé jeho stvorenie hovorí o Ňom. Radosť a pokoj Evanjelia je potrebné objaviť, prijať a žiť. A nielen žiť, ale i ohlasovať v tomto svete. Je to výzva. A to ma nielen oslovuje, priťahuje, ale dáva mi to aj výzvu.

 • Kedy sa vo vás prebudila túžba zasvätiť svoj život Bohu a prečo ste si vybrali Rehoľu menších bratov Františkánov? Chodili ste aj ako dieťa do kostola, miništrovali ste?

  Prvú časť som už odpovedal vyššie. K nej doplním moje obdobie miništrovania. To malo na môj život tiež istý vplyv. Ja som totiž od 8 rokov miništroval dá sa povedať dennodenne. Dokonca i ráno keď všetci išli do školy. Ja som ešte na bicykli šiel opačným smerom ako bola škola, aby som mohol ráno byť na svätej omši a potom som "letel" do školy. A často veľmi tesne. Našťastie už bolo po totalite a moja triedna mala preto pochopenie. Od 13 rokov som robil aj kostolníka spolu s kamarátom Martinom, ktorý je teraz diecéznym kňazom. Takže miništrovanie ma "riadne" šľahlo. :)

 • Drahý Felix Maria, zaujímavé meno, prečo ste si vybrali práve toto meno?

  V reholi sme mali možnosť si vybrať meno. K menu som prišiel tak trochu pragmaticky. Narodeniny neoslavujeme v reholi, iba okrúhle. Tak som si povedal, že si vyberiem meno, ktoré je v okruhu mojich narodenín, aby som aspoň takto oslávil moje narodky. :) Ďalšia moja podmienka bola, aby to bol františkánsky svätec. Takže veľa možností nebolo. Našiel som tam svätého Felixa z Cantalice. A myslím, že to nebola náhoda. Jeho život je fantastický. Osobne ho pokladám za rovnakého úleťáka (ak nie väčšieho) ako sv. Filipa Neriho. :) Oslovila ma jeho bezprostrednosť, jednoduchosť, služba, pozornosť, radosť, a dôvera v Boha. Jeho život je pre mňa veľkou výzvou. A prečo mám aj Máriu za patrónku? Lebo mi je blízka od mojich 13 rokov. Vtedy som sa jej zasvätil v Mariánskej družine (ZMM, vincentinská rodina). A prečo som ju chcel vo svojom živote? Kto by ju nechcel !!!?

 • Ako chápete slobodu človeka? Je iná ako sloboda rehoľníka ?

  Spomínam si na jedno pravidlo. "Ak chceš byť dobrý rehoľník, musíš byť najskôr dobrý kresťan. Ak chceš byť dobrý kresťan, musíš byť najskôr dobrý človek." Od tohto odvodzujem, že sloboda je jedna. Ak chce byť rehoľník slobodný, musí byť slobodný kresťan, a najskôr musí byť slobodný človek. - Ale sloboda nie je anarchia. Je to sloboda k láske. Zodpovednosť k životu. Túžba duše. Nedávam pokoj môjmu svedomiu keď sa ho denno-denne pýtam - čo je tvojou slobodou?? Odvodím to od Knihy Exodus - Sloboda je, že nie som otrokom.

 • Ako ste spoznali nepočujúcich?

  Počas môjho života v bratislavskej komunite. Každú nedeľu o 16:30 býva u nás svätá omša pre túto komunitu. Ako študent som sa dostal k miništrovaniu. Bol som zvedavý a chcel som sa naučiť posunkový jazyk. A keďže najlepšie sa učí jazyk "vo vode" tak som sa začal s nimi stretať. A už som sa neprestal stretať. Neviem sa odstretať. :) Je to neskutočné krásna dynamika života. Vedieť sa naučiť vnímať svet a život inak ako som zvyknutí. Vnímať ho nie slovami, ale celým telom. A hlavne srdcom. Samotná komunikácia je viac ako 70% odkázaná na nonverbálne prejavy. Prečo si to nechať ujsť.

 • Sväté písmo je zamilovaný list Boha človeku. Jeden zo spôsobov stretania sa s ním. Kedy po prvýkrát Slovo pre vás ožilo? K čomu sa rád opakovane vraciate? Vyprosujem vám požehnaný pôst a neutíchajúcu radosť z veľkonočného rána. "Ježiš žije!" chcem ho nasledovať ...Katarína. Vďaka za odpoveď.

  Drahá Katarína, prvý krát som sa stretol s týmto krásnym pomenovaním: Písmo ako zamilovaný list Boha človeku. :) Dlhý čas to tak cítim, len nikdy mi to takto neprišlo na jazyk. Áno, veľmi to vnímam, že Boh nás miluje. Je dôležité s Ním udržiavať intímny vzťah. Slovo vo mne ožilo viac krát. Jedno veľmi silné ožitie si spomínam sa udialo v Belgicku, keď som bol na študijnom pobyte. Mal som veľa školských povinností. Až tak, že mi unikol prehľad o čase a o všetkom. Keďže som nebol pre mňa v bežnom prostredí, ale v "cudzom svete" som sa aj ja trochu "odcudzil". A mal som s toho takú moju osobnú krízu. Blížili sa Vianoce a ja som si to nejako neuvedomoval. Krátko pred sviatkami som dostal za pokánie prečítať si niečo o Vianociach (hodinu), potom hodinu v modlitbe a hodinu prechádzky po "ozdobenom" meste. Aby som načerpal aj z toho vonkajšieho. Ja som si na čítanie vybral začiatok Jánovho evanjelia. - Na počiatku bolo slovo... a vtedy sa to začalo rodiť. Napriek tomu, že tieto sviatky boli úplne iné ako ich poznáme my tu na Slovensku, boli to pre mňa jedny z najkrajších Vianoc, lebo sa narodilo Slovo. Vy ste písali o Veľkonočnom zrodení, ja o Vianočnom. Obe sa v osobe Ježiša spájajú.

 • Čo si myslíte o výroku: "Čo som, je darom Boha pre mňa. Čím sa stanem, bude mojím darom pre Boha"?

  Krásne. Kiež by sa mi podarilo byť krásnym darom pre Boha.

 • Ako ovplyvnil vás osobne režim pred rokom 89?

  Ako ma ovplyvnila doba pred ´89? V tomto roku som mal 9 rokov. Pamätám si útržkovite na tento čas. Ale ak by som to mal zobrať do dôsledkov poznačila ma táto doba veľmi. Na 40 ročnom období nie je čo chváliť a nič dôležité nám neprinieslo. Skôr naopak - zobralo nám veľa. Možno mi niekto poviete, že som z toho nič neprežil, že ako to môžem takto tvrdiť. Napriek tomu to budem tvrdiť, lebo v tom období žilo mnoho ľudí, ktorí to prežili a vydali o tom svedectvo. To je pamäť národa. Pre mňa bol 17. november veľkým dňom. Bol to zlom v pohľade na život. Nedajme si zobrať to čo je v nás, a to je sloboda. Zodpovedná sloboda. Ak by som to mal vyjadriť poeticky, či biblicky... prirovnal by som to k prechodu z Egypta do zasľúbenej zeme. A to nebol a nie je jednoduchý prechod. Ani zaujatie tejto Zeme nie je jednoduché. Ale je to krajina lepšia ako "egypt". (malé "e" je zámerne, lebo mi teraz nejde o krajinu, ale o obraz)

 • Aj ja som z vašej generácie. Čo poviete na výroky : za komunistov bolo lepšie , každý mal prácu, sociálne istoty, neboli také veľké rozdiely medzi ľuďmi, neboli bezdomovci. Môžu to vôbec pochopiť tí, ktorí nezažili prenasledovanie pre vieru? Ako prilákať mladých viac k osobným komunikáciám ako cez internet a mobil?

  Kto povie, že za komunizmu bolo lepšie hovorí podľa mňa to isté, čo Izraeliti na púšti: "Prečo ste nás vyviedli z Egypta. Veď tam sme mali cibuľu a uhorky....." Lepšie byť otrokom??? Všetko bola umelá a prázdna bublina. Ako prilákať mladých k osobnej komunikácii? - Venovať im čas. Zaujať ich. Prečo sú na internete?? Lebo ich to zaujíma. Lákadlo pre zmysly - zrak, sluch a teraz aj dotyk (dotykové obrazovky). Dajme im zážitok a ponuku v živote. Prídu, nepochybujem o tom. Pamätám si čo som zažil na roli, v záhrade, v parku, pri práci. Verím, že to bude lákavé i pre dnešných mladých.

 • Chcem sa spýtať, či môžu mať kňazi dlhé vlasy a brady. Ďakujem za odpoveď.

  Potešila ma táto otázka. :) Áno môžu. Prečo by nemohli? Ja som mojej babke odpovedal na túto otázku, ale veď aj apoštoli mali dlhé vlasy. Dokonca Samson mal v nich ukrytú silu. Ak ste videli moju fotku na ktorej mám dlhé vlasy, tak tá je už minulosťou. Už sa znovu strihám. Ale nemám problém s dlhými vlasmi. Ani z bradou. Problém by som videl až vtedy ak by to bolo "otroctvo". Ale to je asi z každou vecou. Ak je to z miernosťou nevidím problém.

 • Pochválený buď, Ježiš Kristus! Chcela by som vás poprosiť o radu, ku ktorému svätému by ste mi odporučili modliť sa, ak chcem niekomu vyprosiť obrátenie? Ďakujem :)

  Predovšetkým k Bohu v osobe Ducha Svätého. Bez jeho prítomnosti nepríde k obráteniu. Potom treba začať oslovovať okolie toho človeka, aby sa tiež obrátilo. Veľa záleží aj na našom svedectve. Ak nebudeme vidieť Boha medzi nami bude to ťažšie. Medzi svätými je veľa kajúcnikov: sv. Mária Magdaléna, sv. Augustín, sv. Ján Mária Vianney, sv. Páter Pio... a mnoho ďalších.

 • Pochválený buď Ježiš Kristus! Ďakujem Vám aj všetkým spolupracovníkom za TV LUX, nech Pán požehnáva toto dielo. Chcela som vyjadriť jeden pohľad, ktorý možno nikoho nenapadol, ale keď sa modlím Korunku Božieho milosrdenstva, sú tam ukážky z filmu Umučenie Krista, áno, viem, chcete zaujať aj mladých, ale býva pri mne aj môj ani nie dvojročný syn a musím to vtedy na chvíľu vypnúť, aby nepozeral na tie krvavé scény. Viem Pán veľmi trpel, mne je to jasne, nehovorím ani, že to máte zmeniť, chcela som len vyjadriť svoj pohľad. Želám požehnane a milostiplné pôstne dni a hlboké prežitie sviatkov Veľkej noci. Kavonova

  Predpokladám, že TV LUX spomínate, lebo ste ma asi videli na obrazovke. Ďakujem aj ja, že máte so mnou trpezlivosť. :) Ja som na obrazovke málo. Občas s času na čas vypomáham slávením svätej omše. K tejto veci je dobré osloviť TV LUX. Myslím, že robíte dobre. V istom období nie je dobré, aby deti videli podobné veci, aj keď sú pre nás veľmi dôležitým skutkom lásky Boha ku nám. Ale detská duša potrebuje čas. I apoštol Pavol hovorí: "Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli." (1Kor 3,2) Boh vás žehnaj. Chcem na záver povzbudiť všetkých vás drahí rodičia - venujte svoj čas deťom. Veľmi vás potrebujú. Osobne byť s nimi je najkrajší čas pre dieťa. Ste hrdinami pre svoje deti. Nevzdávajte sa. Choďte k Ježišovi, lebo On nás pozýva: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním."

Archív