Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov 5,7

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Peter Naňo

Som salezián a pôsobím v Žiline už šiesty rok. Pracujem v oratóriu, kde sa venujem deťom a mladým. Medzi moje záľuby patrí vymýšľanie stretiek pre decká. A rád si zahrám aj dáky šport alebo občas niečo napíšem. :)

Odpovede:

 • Aká bola vaša cesta k duchovnému povolaniu? Kedy ste prvý krát pocítili volanie do zasväteného života? Rozhodli ste sa povedať áno hneď, alebo ste mali aj obdobie, kedy ste sa pred tým možno snažili "utiecť"? Čo rozhodlo vo Vašom živote, že ste sa stali saleziánom? Prečo ste sa rozhodli byť saleziánom? Čo vás k tomu viedlo? Pozdravujem Vás, drahý otec Peter. Moja otázka: Čo Vás "dostalo" na vykročenie po tejto Vašej ceste, čím Vás zaujal Don Bosco? ...alebo to bolo ináč? Čím ste chceli byť ako dieťa? Kto, alebo čo Vás ovplyvnilo pri výbere rehoľného povolania? Ako reagovala Vaša rodina a okolie na kňazské povolanie? Koľko rokov ste kňaz? Je dobré byť kňazom?

  Keďže otázok ohľadom môjho povolania je viacero, skúsim na ne odpovedať naraz. Celkom ma prekvapilo, že práve na túto oblasť sa viacerí pýtajú. Zdá sa mi, že je za tým istá citlivosť na Božie volanie, že je to otázka, ktorá ľudí zaujíma a že im nie je ľahostajné, akou cestou v živote pôjdu. Ja som vyrastal vo veriacej rodine, k Bohu aj ku kostolu sme mali vždy blízko. Moje povolanie sa začalo rodiť tým, že som po prvom svätom prijímaní začal miništrovať. Blízkosť pri Bohu na mňa vplývala neustále a musím povedať, že tam bol aj kľúč k tomu, že som sa do neho zaľúbil a stále je to pre mňa „beznádejná“ láska. Táto láska ma najviac prenikla, keď som bol ôsmak a som sa zastavil v kostole na krátku modlitbu. Vtedy som pocítil Božie objatie, lásku a teplo, ktoré veľmi jasne nasmerovalo môj život a to, že chcem byť navždy s Ním. Nasledovala cesta hľadania, otázok a rozhodnutí počas strednej školy. No stále viac som sa vracal k tomu, že chcem byť s Bohom. Bola to veľká radosť, ale niekedy aj veľké „prekliatie“, pretože žiť intenzívne s Bohom v období dospievania nie je nikdy ľahké a často ma stavalo pred nepríjemné dilemy, morálne otázniky a pred vedomie vlastnej slabosti pred takou veľkou Láskou. Na saleziánoch ma oslovil ich rodinný duch, radosť, ale aj schopnosť premýšľať nad dobou, v ktorej žijeme a snažiť sa ponúknuť odpoveď na potreby a otázky dnešných ľudí. Boli mi vždy blízki a menovite môžem spomenúť Emila Šafára, Vojtecha Surového, Laca Baranaya a mnohých ďalších po nich. Nakoniec som sa rozhodol vstúpiť k saleziánom a to cez noviciát v Poprade. Nasledovali dva roky v Žiline, rok v Taliansku a v Prešove a na záver náročné teologické štúdiá v Bratislave. Moja rodina bola otvorená môjmu rozhodnutiu pre kňazstvo a keďže aj môj brat je salezián kňaz, tak by som povedal, že až veľmi otvorená :) Som kňazom šesť rokov a myslím, že ešte len teraz ma to začína baviť :) Už to nie je všetko pre mňa nové, postupne sa to vo mne utriaslo a dokonca si nachádzam viac času aj na tú moju „beznádejnú“ lásku.

 • ...a čo si na mladých najviac vážite? čo vás na nich fascinuje? Dávate im to patrične najavo

  Na mladých si dnes najviac vážim to, keď ma pustia do svojho vnútra a stanem sa pre nich duchovným otcom. Obdivujem ich otvorenosť a schopnosť počúvať. Ale tiež ich schopnosť sa blázniť, blúdiť, hľadať, niekedy len tak plávať na povrchu a následne sa zas do niečoho zapojiť a obetovať sa pre druhých. Najmä počas táborov a iných akcií alebo keď vedú stretká a krúžky. Myslím, že sa im snažím dávať najavo, že si ich vážim, ale nemám rád, keď je to príliš „lacné“. Dnes si mladí príliš lacné veci vôbec nevážia.

 • Akú máte inšpiráciu pri službe mladým,

  Inšpiráciu hľadám v tom, čo s nimi zažívam, o čom sa s nimi rozprávam a tiež v pohľade na nejakú ikonu Božej matky, ktorej ich všetkých zverujem.

 • Je možné, aby prišiel saleziánsky kňaz rozbehnúť stretká s mladými do vedľajšej farnosti, ak diecézny kňaz "nemá na to ?"

  Myslím, že je to vždy otázka vzťahov s pánom farárom a možností saleziánskej komunity, do ktorej ten salezián patrí. Ak sa vytvoria dobré vzťahy a direktor dovolí danému spolubratovi pracovať vo vedľajšej farnosti, tak potom je všetko možné.

 • Pochválený buď, Ježiš Kristus! Chcela by som sa vás spýtať ako kňaza, či môžu kresťania - katolíci nazývať Boha Hospodinom. Viem, že toto oslovenie používajú reformované cirkvi a vo Sv. Písme som toto označenie pre Boha nenašla. No niektoré piesne, ktoré spieva napr. mládežnícky zbor na sv. omši používajú tento termín. Je to správne? Ďakujem za Vašu odpoveď.

  Na túto otázku neviem odpovedať.

Archív