Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala. Matka Tereza

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

sestra Damiána

Členka spoločnosti Dcér kresťanskej lásky - Vincentka
Učím v Bratislave na Spojenej škole de La Salle,
ako dobrovoľníčka navštevujem väzňov
Mám rada "prácu" s ľuďmi - skôr - zaujímam sa o nich a často sú pre mňa obohatením,
milujem prírodu, zvlášť hory, hudbu, rada si prečítam dobrú knihu.

Odpovede:

 • Ako ste spoznali svoje povolanie? Ak mi Pán dal povolanie do rehole, ako spoznám Jeho vôľu? Ďakujem :)

  Zo skúsenosti viem, že Boh k nám hovorí rôznymi spôsobmi. Cez životné udalosti, naše túžby, cez sv. Písmo, cez ľudí ... Boh hovorí v tichu srdca. Často som hovorila s Ježišom o tom, čo cítim a pýtala som sa ho, či je to skutočne jeho volanie. Zverila som sa aj jednému kňazovi. Ak Vám Boh dáva povolanie – bude Vás priťahovať. Počúvajte svoje srdce a vkladajte ho do Božích rúk. On Vás určite povedie. Je dobré sa o svojom rozhodovaní poradiť s niekým, kto pozná tento spôsob života, ale konečné rozhodnutie ostáva na Vás.

 • Ako ste vedeli, že život v kláštore bude to najlepšie vo vašom živote ? Čo vás inšpirovalo stať sa nevestou Pána, ľudia, udalosti...? Kedy ste si povedali, že áno teraz je ten správny čas rozhodnúť sa a vstúpiť k vám do spoločnosti Dcér kresťanskej lásky ? :)

  Nevedela som, čo bude pre mňa najlepšie. Vedela som že oba spôsoby života – manželstvo aj zasvätený život majú svoju nesmiernu krásu a zároveň aj ťažkosti. Ale v istom okamihu sa mi zdalo, že moje srdce by síce bolo šťastné pri manželovi a deťoch – veľmi som po nich túžila a napriek tomu sa mi priestor rodiny zdal – akoby „priúzky“. Chcela som viac – a to viac som vtedy videla v zasvätení sa Bohu pre službu iným. Do spoločnosti som sa prihlásila ako 24 ročná. Členkou som sa stala o dva roky neskôr.

 • Prosím Vás, ak je to možné, napísať Váš denný program.

  Náš denný program je prispôsobený službe. Začína spoločnou modlitbou o 5:30 – ranné chvály, rozjímanie, sv. omša. Potom odchádzame do služby. V rámci dňa sa ako komunita stretneme pri spoločnom zdieľaní s radosťami aj starosťami nášho života. V podvečer máme spoločnú modlitbu: druhé rozjímanie, vešpery. To je taký bežný – pracovný deň. V rámci komunity žijeme tak ako v rodine – staráme sa o chod domácnosti :), venujeme sa rôznym aktivitám, apoštolátu... Cenným časom sú pre nás stretnutia so sestrami z iných komunít, alebo s členmi iných vincentských vetiev, ktoré sú pre nás časom radosti a povzbudenia.

 • Čo vás baví na Vašom povolaní, mám na mysli konkrétne ,, aktivity,, ?

  Baví ma asi všetko čo robím – rada robím veci s nasadením – naplno. Rada učím, rada hovorím s ľuďmi. Mám rada tvorivé veci – hudbu, paličkovanie, rada upečiem koláčik... a rada si v tichu sadnem pred Eucharistiu a pozerám na Ježia. Stretnutie s ním mi dáva istotu, silu, pokoj ... tu „dobíjam baterky“ :)

 • Bolo niečo, čo bolo pre vás ťažké, keď ste vstúpili do rehole ?

  Iste. Myslím, že ťažkosti sú súčasťou nášho života. Ale práve vďaka nim rastieme, posúvame sa dopredu. Všetko, čo mi bolo ťažké, malo v mojom živote zmysel – hoci nie vždy som to vtedy videla. A verím, že aj to, čo je pre mňa ťažké teraz – zmysel má.

 • Ako reagovali vaši rodičia, keď sa vo vás zrodila túžba po rehoľnom živote?

  Na jednej strane sa moji rodičia tešili. Boli hlboko veriaci. Zároveň nám to prinieslo aj bolesť. Vedeli sme, že sa často neuvidíme. Moje rozhodnutie však rešpektovali. Dali mi svoje požehnanie. Moji rodičia nám (6 deťom) dali hlboké korene svojou láskou a výchovou. Ale dali nám aj krídla a nechali nás letieť.

 • Možno máte s ľuďmi vo svojom okolí len dobré vzťahy, máte skúsenosti aj s odmietavým postojom? Ak áno - ako sa vyrovnávate so správaním ľudí, ktorí sú nepriateľskí k Cirkvi ak sú vo vašom bezprostrednom okolí, alebo aj slovne útočia na vás?

  Mám skúsenosti aj s odmietavými postojmi. Cirkev je dnes často kritizovaná. Niekedy sú to ľudia, ktorí sú sami zranení. Modlím sa za nich. Veď aj Ježiša neprijali všetci, musím preto počítať aj s neprijatím.

 • Pozdrav Pán Boh, prosím Vás mohol by aj laik navštevovať a pracovať, napr. S vami s väzňami? Ďakujem Michaela

  Michaela, aj laici sa angažujú v službe väzňom. V prípade záujmu o túto službu je dobré začať v spolupráci s niekým, teda buď so sestrou, alebo so spoločenstvom, ktoré sa tejto službe venuje a tiež s kňazom príslušného ústavu. Veľa závisí aj od bydliska a možnosti služby v jednotlivých zariadeniach. Zatiaľ nie je vo všetkých väzniciach táto dobrovoľnícka služba. Pre službu je potrebné osobitné povolenie od Vikariátu ZVJS aj od riaditeľstva ústavu, v ktorom služba prebieha. No a je nutné spoznať zásady tejto služby a rešpektovať predpisy a pokyny, ktoré pre túto službu platia.

 • Zdravím Vás, sestra Damiána, zaujímala by ma Vaša dobrovoľnícka práca s väzňami. Prajem veľa milostí a stálu ochranu od Pána. Vopred ďakujem za odpoveď. Mária

  Moja služba spočíva v rozhovoroch s obvinenými – s ľuďmi, ktorí čakajú na rozsudok. Prichádzam do kontaktu s tými, ktorí o tento druh služby majú záujem. Do zariadenia prichádzam raz v týždni. Mária, ďakujem Vám za prianie a zároveň Vás prosím aj o modlitbu za väzňov. Zvlášť za tých, ktorí prežívajú krízu, alebo iné ťažkosti. Ďakujem.

 • Ako Vás prvýkrát prijali väzni? Ako trávite čas pri stretávaní sa s väzňami?

  Vo všeobecnosti väzni, s ktorými prichádzam do kontaktu sú vďační za to, že môžu prísť na rozhovor. Pri stretnutiach ich často počúvam, ak chcú modlím sa s nimi, alebo za nich, prečítame si niečo zo Sv. Písma. Niekedy sa pýtajú oni. A zároveň vedia, že ich ťažkosti potom nesiem do kostola pred Eucharistiu. Často ma prosia o modlitbu – preto prosím aj ja Vás – modlite sa za nich. Ďakujem.

 • Krásna a zmysluplná práca :) , držím palce :) , chcel by som sa spýtať, čo spočíva v práci dobrovoľníka navštevujúceho väzňov ? Alebo, boli ste niekde inde ako dobrovoľníčka ? napr. Afrika,.... Ďakujem, a Boh Vás žehnaj :) Príjemný zvyšok dňa, Patrik

  Patrik, ďakujem za prianie. Ako dobrovoľníčka som v Afrike nebola. Niektoré z našich sestier pracujú ako dobrovoľníčky s bezdomovcami, so sociálne slabými rodinami, s mladými v Združení Mariánskej mládeže, či spolupracujú s Misijnou spoločnosťou na misiách vo farnostiach. Práca dobrovoľníka pri väzňoch sa líši podľa toho, či služba prebieha vo väzbe, alebo vo výkone trestu. Vo väzbe – s obvinenými služba prebieha formou individuálnych rozhovorov. Príležitostne aj účasťou na liturgii – napríklad na sviatky, alebo pri vysluhovaní sviatosti krstu, či birmovania priamo v ústave. Vo výkone trestu majú odsúdení iný režim. Tam je vhodnejší spôsob skupinovej práce. Do služby prichádza spoločenstvo, alebo viacerí dobrovoľníci, ktorí si pre skupinu pripravia katechézu. Často je súčasťou aj liturgia – teda modlitba, sv. omša. Je teda vítaná hra na hudobnom nástroji, spev a pod. Vo výkone trestu sa organizujú aj väčšie evanjelizačné programy raz, alebo dva krát v roku. Závisí to od možností dobrovoľníkov, ktorí sa tejto službe venujú.

 • Milujete prírodu zvlášť hory, ktorú horu najviac, kde najvyššie ste boli, poznáte Čergov, Slanské vrchy, Šarišskú vrchovinu? Ako často sa dostanete do hôr, chodíte na turistiku, s kým chodíte do prírody? Akým spôsobom treba mladých lákať do krásnej prírody? Nebadáte aj vy na mladých sklon radšej si ísť sadnúť do kaviarne ako ísť poznávať okolie?

  Najbližšie srdcu sú mi Vysoké Tatry a Slovenský raj (môj rodný kraj) :), ale v každom kúte Slovenska žasnem nad jeho krásou. Naše Slovensko je krásne „pokrčené“ a má veľa nádherných hôr. Vrchy na „ďalekom“ Východe Slovenska som neprešla :). Na Lomničák som išla lanovkou – ten nepočítam za môj najvyšší. Najvyššie som bola na Rysoch, najobľúbenejšia túra v Tatrách – Mlynická dolina a Bystré sedlo, v Malej Fatre Rosutec. Keď som na dovolenke, vybehneme si niekedy so sestrou, alebo s bratom na nejakú túričku a z času na čas vyrazíme do lesa aj so spolusestrami. Naposledy sme minulý rok – tri vincentky – dobyli Kráľovu hoľu :). Tradične organizujeme v škole turistický tábor pre študentov. Je to príležitosť spolu s mladými vidieť krásy nášho Slovenska a jeden zo spôsobov ako ich nadchnúť pre hory.

 • Boli ste niekedy v Medžugoria :)

  Nie, nebola som, ale ak tam niekto ide, rada ho prosím o modlitbu.

 • Pokoj a dobro, sestrička! Vyzeráte byť veľmi prívetivá a radostná osôbka :) Chcela by som sa teda spýtať, keďže učíte v škole, či máte nejakú metódu ako si získať u detí rešpekt, a pritom nebyť na nich prísna, nezvyšovať hlas... Vďaka za Vašu odpoveď.

  Myslím, že na ľudí platí v prvom rade láska, ale láska môže byť aj prísna. Láska netoleruje zlo. Nerada kričím. Snažím sa tomu vyhýbať. Deti musia vedieť, že určité pravidlá platia. Snažím sa stáť si za slovom a keď treba – musím vyvodiť aj dôsledky. Snažím sa s mladými ľuďmi hovoriť, a zároveň ich počúvať. A bez prestania znovu a znovu začínať od začiatku. Dobrú skúsenosť mám s tým, ak mladí môžu prejaviť svoju tvorivosť. Pri príprave akcií a programov sa vytvárajú blízke vzťahy a pomáha to k vzájomnému rešpektovaniu.

 • Veríte v satana?

  Verím že existuje – ale neverím mu. Verím Bohu, lebo Boh je Láska.

 • Nemôžem sa učiť v nedeľu keď som sa napríklad dva dni cez týždeň nič neučila?

  Čo sa týka učenia v nedeľu, je dobré rozvrhnúť si čas tak, aby nám to neostávalo na poslednú chvíľu. Nedeľa je pre nás príležitosťou k oddychu a oslave Boha. Je dobré na to myslieť. Ale môže sa stať, že aj v čase nedele je potrebné niečo sa doučiť. To záleží od okolností.

 • Ahoj Damiána, som veľmi rada, že ťa vidím v 40 dni.sk. Pozdravujem ťa. Prajem ti Bohom naplnený čas. Lucia Šprláková (Masláková)

  Lucka, ďakujem za pozdrav, veľmi si ma potešila. Aj ja Ti prajem všetko dobré, nech sú tieto pôstne dni aj pre Teba časom v blízkosti Ježiša.

 • Pochválený buď Ježiš Kristus, pozdravujem z farnosti Dobrého pastiera Solinky, ktorú poznáš a mám otázku, čo Ti táto farnosť dala, či rada spomínaš na chvíle prežité u nás a čo bolo vo farnosti pre Teba ťažké?

  Na veky. Amen. Na každom mieste, kde som, zapustím korienok, snažím sa žiť naplno a keď odchádzam, nechám tam kúsok svojho srdca. A tak kúsok môjho srdca je aj na Solinkách. Stali sa pre mňa dôležitou súčasťou môjho života. Farnosť mi dala veľa. Na Solinkách som videla a mala účasť na krásnom budovaní farského spoločenstva. Život medzi Vami a spolupráca bola pre mňa dobrou školou. Učila ma hľadaniu, dôvere, pokore, vytrvalosti, rozlišovaniu... Som vďačná za to, že som v rámci služby prišla do kontaktu aj s ľuďmi, ktorí nežijú aktívne vo farnosti, a predsa do nej patria. A našla som tu veľa krásnych priateľstiev. Vždy som hovorila, že na Solinkách je silná koncentrácia dobrých ľudí . Čo bolo pre mňa ťažké? Začiatok. Ale v každom prípade život s Vami je pre mňa stále bohatstvom. Na Solinky nikdy nezabudnem. Ako nezabudnem na Bošany, Pezinok, Bratislavu ... A tak Vám všetkým aj touto cestou ĎAKUJEM!!! Kúsok môjho ♥ je na Solinkách a Vy ostávate v mojom srdci.

 • Aký máte vzťah k našim kaplánom na Solinkách?? :) :) :)

  Vašich terajších kaplánov už nepoznám :) - ťažké je hovoriť o vzťahu. S bývalými som mala vzťahy pekné (aspoň si myslím :) ). V každom prípade – modlite sa za nich. Modlite sa aj za pána farára. Viem, že to potrebujú.

Archív