Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov 5,7

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Juraj Králik

Predseda organizácie eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (www.erko.sk)
Môžete sa pýtať na témy: o eRku, spolupráca s inými organizáciami, dobrovoľníctvo, ... 

Odpovede:

 • Čo znamená názov eRKo, príp. ako tento názov vznikol? Ďakujem za odpoveď :)

  V slove eRko je dôležité písmeno R. R ako radosť a R ako Rebrík (náš detský časopis). eRko je teda detským spôsobom povedané R. Časopis pre animátorov sa volá Lusk, lebo v posunkovej reči sa R "povie" lusknutím. Celé meno je eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Aby sa deti nezhovárali štýlom: "Ideš dnes na hksd-stretko?", vymysleli prví eRkári niečo zapamätateľnejšie. Myslím, že v hre boli aj názvy ako Verdes (Veriace deti Slovenska) a tiež myslím niečo s nezábudkami... Som vcelku rád, ako to nakoniec dopadlo :-).

 • Čo sa robí na eRku?

  Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí. Inými slovami, stretká, tábory, objavovanie sveta s priateľmi cez časopis Rebrík, Dobrá novina, Detský čin pomoci, Vypni telku, zapni seba!, vyjadrovanie prolife postojov počas Dňa počatého dieťaťa, výlety, Misijná púť detí... Pre animátorov sú to spoločné stretnutia, kurzy, workshopy...

 • Kto môže byť členom eRka a čo je jeho cieľom? Ako sa môžem stať členkou eRka?

  Cieľom je pomáhať pri výchove detí tak, aby sa stali zrelými kresťanskými osobnosťami a boli aktívne v spoločnosti, v ktorej žijú. Členmi eRka sú deti, ktoré sa pravidelne stretávajú v stretku alebo sa aspoň pravidelne zapájajú do aktivít eRka. Členmi eRka sú aj animátori týchto detí a tiež ľudia, ktorým sa páči náš štýl a cieľ. Členkou sa môžeš stať tak, že sa na nás nakontaktuješ (erko@erko.sk) a my ťa zoznámime s najbližšími eRkármi. Keď si trochu zažiješ eRko, môžeš sa rozhodnúť stať sa členkou a potvrdiť to aj formálne (registráciou v členských zoznamoch a zaplatením členského príspevku - pre animátorov 2€ ročne). Členovia eRka majú prístup k metodike, akciám, kurzom, stretávajú sa s ďalšími mladými, ktorí pracujú s deťmi v eRko-štýle.

 • Koľko detí na Slovensku je zapojených do eRka?

  Je to takmer 7 000 detí.

 • Koľko dobrovoľníkov je registrovaných v eRku?

  Približne 1 500.

 • Ako možno založiť eRko vo farnosti. Ako je možné zaangažovať mladých vo farnosti, kde eRko nefunguje? Aké vekové kategórie detí, kto môže byť ich vedúci.

  Na eRko-stretká chodia väčšinou deti vo veku základnej školy. Animátori eRka by mali byť zaradení v jednom z našich oblastných centier. Tiež by mali absolvovať určité vzdelávanie pre prácu s deťmi v eRku (kurzy) a vzdelávať sa v tom cez časopis Lusk a stretkoblokové listy. eRko je najlepšie založiť s pomocou vedúceho OC vo vašom najbližšom okolí. Skontaktujeme vás, ak nám napíšete na erko@erko.sk. Dôležité je, aby bola u vás detská skupinka, ktorá by sa chcela stretávať a najmä schopní budúci annimátori, ktorí chcú s detskou skupinkou uskutočňovať cieľ eRka a sú ochotní prevziať na seba tento pekný záväzok.

 • Ako dlho sa venujete tejto činnosti a ako vás to napĺňa? čo Vás priviedlo k tejto práci? Aké ste mali detstvo?

  eRkárskej činnosti sa venujem 15 rokov. Napĺňa ma to v mnohých smeroch. Vďaka stretávaniu sa s mnohými ľuďmi spoznávam život oveľa zaujímavejší ako ten, čo sa zmestí do marketingovej schémy televíznych novín. Človek sa tiež veľa naučí - organizovať akcie, medziľudská komunikácia, komunikácia s médiami, zastupovanie záujmov eRka na verejnosti, stretávanie sa s osobnosťami Cirkvi a verejného života, práca v tíme, riešenie problémov... Popri tom všetkom ma napĺňa vlastne tá základná myšliena eRka - mať rád druhých, byť tu pre dnešné deti, objavovať poklad viery a byť svedkom viery, ak mám na to dostatok lásky a vnútornej slobody.
  K tejto práci ma priviedlo práve asi moje detstvo. Vzťah s mojimi súrodencami, s mojimi rodičmi. Kým sme boli len tri deti, rodičia nás brávali často na výlety a v podstate sme boli také 5-členné stretko :-). I keď v tom čase ešte neveriace. Keď som mal asi 10 rokov, narodila sa nám malá sestrička Veronika. Pomáhali sme rodičom starať sa o ňu, a tu niekde sa asi začal aj môj osobitý vzťah k deťom. V tom čase sa naši rozhodli pre vieru. Spolu s o rok staršou sestrou a dva roky mladším bratom sme mali krst v jednu sobotu. Bol som vtedy štvrták na základnej škole. Na druhý deň po krste sme šli so sestrou na prvé sväté prijímanie. Myslím, že som bol také to slušné dieťa, čo nosí domov väčšinou jednotky :-).

 • Baví vás spolupracovať s mládežou?

  Ano. Mladí sú poháňaní túžbou poznať pravdu. Myslím, že ak sa pustia na zlé chodníčky, často je to z úprimného presvedčenia, že ten nový chodníček bude autentickejší ako doterajší spôsob života. Preto je tak potrebné žiť živú vieru. Iba od človeka, ktorí žije živú vieru môžu zacítiť jej radostné svedectvo. Viackrát som si to hlboko uvedomil počúvajúc príhovory emeritného pápeža Benedikta XVI. Je však pravda, že sa stretávam najmä so vzorkou tých slušnejších mladých, a preto môžu moje slová pôsobiť príliš ideálne.

 • Čo pre teba znamená eRko ?:)

  To sa neustále vyvíja. Kedysi to boli predovšetkým vzťahy so skvelými ľuďmi, ktorých som v eRku našiel. Boli to aktivity, veľká radosť zo stretnutí s deťmi a z táborov. Neskôr, keď som sa začal venovať aj animátorom, pocítil som, že eRko dáva mladým určitý zmysel, ktorý nenachádzajú inde. Potom po prevzatí väčšej zodpovednosti som začal chápať význam našich hodnôt a nášho motta Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí. eRko môže byť také hlboké a silné ako eRkári, ktorí ho tvoria. Každý dobrý princíp potrebuje čLOVEka, ktorý ho dosvedčí svojím životom podobne ako stránky plné nôt potrebujú svoj orchester. Keďže takýchto ľudí v eRku stále stretávam, je pre mňa eRko životným štýlom, ktorému verím.

 • Ako je to byť predsedom erka? Ako ste sa stali predsedom eRka?? Určite to musela byť dlhá a náročná cesta. Ste rád že ste na tomto poste??

  Myslím, že predsedom som sa stal vďaka tomu, že mi zodpovední ľudia neprestávali prejavovať dôveru. Až neskôr som pochopil, kde stojím :-). Začalo to tak jednoducho, šiel som na víkendový kurz Začíname, lebo som sa chcel podobať mojim vedúcim z tábora, kde som bol ako dieťa. Vtedy som mal 15 rokov. Zúčastňoval som sa na živote v našej farnosti, zapájal sa do aktivít eRka na Kysuciach, neskôr i celoslovensky. Ako dobrovoľník som prijal zodpovednosť za rôzne služby v eRku. Keď som končil vysokú školu, vtedajší predseda eRka Maroš Čaučík mi ponúkol prácu na stredisku eRka v Bratislave a podporil ma spolu s ďalšími v tom, aby som kandidoval v najbližších voľbách na predsedu. Rok po tom ma celoslovenská rada eRka zvolila do tejto služby na tri roky. V roku 2010 som bol znovuzvolený na ďalšie tri. Celá skúsenosť predsedovania je neustálou školou a ja sa učím veľmi rád. Na druhej strane, niekedy prichádza príliš veľa podnetov naraz a vtedy by som ocenil pokojnejší život :-).

 • Ste slobodný, alebo sa venujete tejto činnosti popri svojom povolaní? Je to vaša "práca" na plný úväzok, alebo ste niekde zamestnaný ?

  Som slobodný laik s víziou sviatostného života v manželstve :-). To, že som predsedom eRka je i moje zamestnanie na plný úväzok. Patrím teda medzi niekoľkých ľudí, ktorí sú pre eRko zamestnaní.

 • Máte pri tejto práci čas aj na svoje koníčky a záľuby?

  Je pravda, že okrem pracovných hodín dávam eRku alebo veciam s ním spojenými aj určitý dobrovoľnícky čas. Okrem toho mám však veľmi rád literatúru (vrátane poézie), filmy, ktoré hovoria trochu hlbšie o človeku, ďalej dokumentárne filmy o umení, živote, kultúre a múdrych ľuďoch, mám rád cudzie jazyky a chcel by som sa v najbližšej dobe naučiť po taliansky. Rád objavujem bohatstvo učiteľského úradu Cirkvi (v posledných rokoch najmä Teológiu tela Jána Pavla II.). Keby som mal viac voľných víkendov, asi by som sa začal učiť hrať na klavíry.

 • Je práca v tejto organizácii náročná a aké spoločenstvo ľudí, s ktorými spolupracujete Vás obklopuje. Aké vekové rozpätie mate medzi spolupracovníkmi?

  Pater Jacque Philippe hovorieva, že pracovne náročné sú len tie veci, ktoré nevieme robiť dobre. Takže aj ja mám z času na čas pocit takejto náročnosti :-). Práca viacerých z nás, ktorí sme zamestnaní pre eRko je veľmi úzko previazaná s prácou mnohých mladých dobrovoľníkov, s ktorými sme v dennom kontakte. A potom sú tu moje kolegyne a moji kolegovia. Predseda eRka je zároveň šéfom sekretariátu. Keď som sa stal predsedom prvýkrát mal som len 24 rokov a bol som dokonca jeden z najmladších v kolektíve. To v podstate trvá dodnes (okrem toho, že môj vek sa odvtedy posunul :-). Takže dobrovoľníci, s ktorými úzko spolupracujem sú niekedy aj o 10 rokov mladší a na druhej strane na stredisku eRka mám kolegov, ktorí pre eRko pracujú 10 či 20 rokov. Vnímam, že sa navzájom podporujeme a máme osobné vzťahy.

 • Chystáte pre deti nové projekty?

  Z nových aktuálnych projektov by som spomenul výchovný program oŽIv ViERu! alebo sériu stretiek Zrnko. Samozrejme, že v máji bude Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej a v Levoči a ku koncu mája Vypni telku, zapni seba!

 • Ahoj kedy sa už bude dať prihlásiť na maltu?

  Myslím, že ide o Fimcap EuroCamp 2013, však? Hosťujúca organizácia ZAK Malta čaká na výsledok schválenia európskeho grantu. Ak bude schválený, tak už niekedy koncom apríla by sa mohli členovia eRka uchádzať o miesto na túto aktivitu.

 • Ahoj ďuri chcem sa opýtať kedy budú erko tričká ?? Kedy budú sa dať kúpiť napr. Náramky erko, mikiny erko alebo podobné veci aby sme ho mohli reprezentovať :-D

  K dnešnému dňu sme sa ešte nerozhodli, či dáme tričká vyrábať aj v tomto roku. Ak áno, tak koncom apríla budú k dispozícii objednávky. Náramky a mikiny tento rok nechystáme. Takéto veci vyrábame skôr príležitostne. Napríklad k celoslovenským snemom. Takže iste v 2015 :-). Ale nevylučujem aj bud. rok. Záleží to aj od našich diskusii s vedúcimi OC a členmi územných tímov a našej kapacity na stredisku eRka.

 • Ahoj ĎURI . Mám otázku : kedy bude hotový web erka? Keďže lusk dostanem a až o 3 týždne sa dajú k nemu stiahnuť pomôcky ... Ahoj ďuri. Kedy bude erko stránka aktuálna ??

  Snažíme sa, aby bola aktuálna. V mesiacoch január a február sme trochu nestíhali, lebo sme mali personálne zmeny na stredisku, ale už to doháňame. Ďakujeme za trpezlivosť. Prílohy k najbližšiemu Lusku 139 by už mali byť načas.

 • Chystá sa eRko do Afriky? Myslím tým že či idú niektoré deti s animátormi z eRka do Afriky.

  Do Afriky, teda na návštevu projektov, ktoré Slováci podporujú prostredníctvom eRka - Dobrej noviny chodia naši projektoví manažéri niekoľkokrát do roka. Raz za rok vysielame na 3 mesiace do projektov aj dobrovoľníkov. Skupinku eRko-detí s animátormi sme ešte nikdy nevyslali, hoci mi to už tiež napadlo :-). Po tom, čo som sám bol v Afrike, vidím, že by to nebolo až také jednoduché. Myslím, že to nie je nemožné, ale chcelo by to fakt veľa veľa príprav, aby to bolo z našej strany dostatočne zodpovedné. Uvidíme.

 • Aké sú najnovšie projekty pre pomoc v Afrike, ktorých sa zúčastňuje aj eRko?

  V tomto ročníku sa zameriavame na podporu projektov pre detí s postihnutím. Najmä preto, aby takéto deti mali tiež šancu na rozvoj a mohli pocítiť, že majú veľkú hodnotu a sú vzácne. Pripájame sa tak k širšej medzinárodnej kampani so skráteným názvom End Exclusion. Je to silná téma. Možno si pamätáte Selinu - dievčatko z posledného plagátu Dobrej noviny. Naživo má taký hlboký úsmev! Mal som možnosť stretnúť ju aj iné deti z ďalších projektov. Často na ne myslím. Veľmi ma oslovili tieto krásne osoby.

 • Aké podmienky je potrebné mať, ak sa chcem stať dobrovoľníčkou v zahraničí?

  Ak ide o dobrovoľníctvo v projektoch Dobrej noviny, tak určite dobrá angličtina, vek 21 rokov, samostatnosť, schopnosť vysporiadať sa s novými situáciami. Dôležité je aj to, aby tam bola túžba pomáhať, teda otvorenosť pre druhých prameniaca z vlastnej vyrovnanosti. Viac o podmienkach dobrovolnickeho pobytu v projektoch Dobrej noviny nájdete tu: http://www.dobranovina.sk/dobrovolnici-2/vseobecne-informacie/

 • Chceli by ste ísť na misie? Kde by ste chceli ísť na misie?

  Kedysi som si to vôbec nevedel predstaviť a nikdy som po tom netúžil. Po ceste do Paraguaja a Afriky si to už predstaviť viem. Myslím, že to môže byť často požehnaný čas učenia sa toho, že zmyslom života je úprimné sebadarovanie sa v spoločenstve osôb v láske. V najbližšej dobe však nič podobné nechystám. V súčasnosti nepredpokladám dlhší pobyt na inom kontinente. Keby som si mal vybrať iste by to bola Južná Amerika alebo Filipíny. V Afrike ma oslovilo stretnutie s regiónom Turkány a jej ľuďmi na severe Kene. No misijné prikázanie lásky sa dá žiť aj na Slovensku či v Európe.

 • Milovane Božie dieťa, Juraj, je krásne a Bohu milé, keď Jeho deti žijú v láske a šírení dobra medzi sebou navzájom. Priblížite nám svoje detstvo a čo Vás viedlo k dobrovoľníctvu? Stretli ste sa v živote aj so sklamaním, lebo aj to príde. Keď áno, ako ste sa s ním dokázali vyrovnať a nestrácať nádej.....Nejaký, hoc aj známy "receptík" žiť Božiu lásku TU A TERAZ v RADOSTI a PRAVDE. Ďakujem. Katarina. P.s. Niekoľko rokov spät, som bola v spojení s ERKÁRMI, boli to SUPER chvíle, mám krásne spomienky. A to známe 3xR - RADOST ROZDAVANIM RASTIE platí, presviedčam sa o tom neustále, snáď každý deň. Dobrá Novina - Vďaka. Mám Vás rada. Rim 5,5/Flp 4,4-7/Rim 8,28

  Myslím, že sklamania nám dotvárajú pravdu o človeku. O tom, že sme slabí, že chceme v určovaní pravdy vystriedať Boha (Povieme si: "Veď Boh to robil už niekoľko tisíc rokov, teraz je rad na nás - ľuďoch"), a že potrebujeme neustále výzvu k pokániu. Teda opúšťať lákavú predstavu, že my sme stvorili život, svet, budúcnosť a prítomný okamih. Žijem vo veľa vzťahoch s ľuďmi a občas nejaké to sklamanie zažijem. Zažil som aj také sklamania, ktoré mi ako účinné zemetrasenie spochybnilo a zrútilo časť vysnívaného sveta, a preto to veľmi bolelo. Každé sklamanie zatne do srdca otázku. Myslím, že vtedy je dôležité priznať si pred láskavým Pánom zranenie a za každú cenu zotrvať v pravde. Dať tej otázke šancu na pravdivú odpoveď. Veriť, že láska je viac... Sv. Terézia z Lisieux hovorila, že: "Boh je ešte lepší ako si myslíme." Je to také logické, ak uznáme, že On je Stvoriteľom. Stavať nový dom a stavať ho na skale ako múdry muž v prirovnaní z evanjelia. Jemné a vznešené milosrdenstvo je neustálym pohybom Lásky na dno nášho srdca (nech je akékoľvek). Nikto z nás nedovidí na dno svojho srdca, iba ten, ktorý ho stvoril. Preto si buďme istý, že láskavé milosrdenstvo nás dokáže objať kedykoľvek mu to dovolíme. A to je veľká radosť. Láska sa raduje z pravdy. A určite nezanevrite na snívanie a na vzťahy. Po sklamaní máte jedinečnú možnosť priniesť do svojho snívania a vzťahov novú kvalitu Ducha, ktorý tvorí všetko z ničoho a Pravdy, ktorá všetko vydrží.

 • Ahoj Ďuri! som eRkárka, a tak by som sa ťa chcela spýtať, že čo si myslíš, či treba v eRku niečo zmeniť, zlepšiť, aby eRko stále rástlo a napredovalo. Pýtam sa preto, aby som aj ja osobne k tomu mohla dopomôcť. A inak všetko najlepšie k narodeninám, veľa síl k eRkárčeniu, veľa Božích milostí, veľa radosti v tvojej práci, veľa detského smiechu Ti prajem :) :) +

  Ďakujem za blahoželanie. Na osobnej návšteve u otca kardinála Korca nám raz povedal: "Hnutie sa musí neustále rozvíjať a obnovovať." Môžeš pomôcť práve v tomto smere. Aby animátori okolo Teba mali pekné vzťahy a aby Tvoje vzťahy boli vždy láskavé a prinášajúce pokoj a tvorivosť. Môžete si spolu prehlbovať to, čo pre vás eRko môže znamenať. Môžete čerpať z brožúrky Svedčí Ti to! či stretkobloku, premýšľať nad deťmi, ktoré sú vám zverené, nad našimi hodnotami. Dumať nad tým ako naše akcie súvisia s tým, čo nás chce Nebeský Otec učiť cez Sväté Písmo. Ak máte možnosť, povzbudzujte sa v prolife postojoch a odpovedajte si na otázku, akej dezorientácii čelia dnes naše decká. Zapáľte sa pre konštruktívne budovanie Civilizácie lásky cez vaše dobrovoľníctvo. Sú to nekonečné obzory :-). No nezabudnite, že v Písme sa píše, že Ježiš si vyvolil svojich učeníkov, aby boli s Ním. V prvom rade teda nejde o dáky prázdny aktivizmus. Najprv buďte s Ním.

 • Doma máme plyšové hračky po našich deťoch. Nie sú úplne nové , ale sú zachovalé. Radi by sme nimi potešili deti, ktoré pre svoju chudobu prostriedky na hračky nemajú. Viete mi sprostredkovať nejaký kontakt na takéto deti - na Slovensku alebo v iných krajinách. Ďakujem. P.S. Nech Pán žehná Vašu prácu a obetu!

  Myslím, že adresnejšie bude, ak sa s hračkami obrátite napr. na Katolícku charitu, tam budú mať asi lepší prehľad.

 • Ďakujeme, že pomáhaš Juraj Králik deťom.

  AJ ja sa z toho teším :-).

Archív