Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov 5,7

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D., mprof.

Absolvoval magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a na Yale Law School v USA, kde následne absolvoval aj doktorandské štúdium. Neskôr obhájil dizertáciu a zložil rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde v roku 2005 habilitoval na docenta v odbore teória a dejiny štátu a práva a kde pôsobí ako vedúci Katedry Teórie práva a mimoriadny profesor teórie štátu a práva. V začiatkoch odbornej kariéry sa venoval najmä ochrane ľudských práv, neskôr pracoval ako poradca Ústavného súdu, právny poradca Delegácie Európskej komisie a zástupca SR pred Európskym súdnym dvorom. Od roku 2007 je advokátom a členom Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. V roku 2010 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR a je predsedom Ústavnoprávneho výboru. Doma i v zahraničí vydal šesť monografií a niekoľko desiatok vedeckých a odborných článkov, predovšetkým v oblasti právnej filozofie, európskeho práva a ústavného práva. Ako poslanec predkladal návrh zákona o regulácii hazardných hier, návrh zákona o domácom vzdelávaní či návrh, ktorým sa zavádza finančná zodpovednosť verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri výkone verejnej funkcie.

Odpovede:

 • Čím ste chceli byť, keď ste boli malý? Vyrastali ste v náboženskej rodine?

  Najskôr som chcel byť športový komentátor, to som mal asi desať rokov, v trinástich som túžil stať sa prezidentom v nejakej karibskej krajine, v strede puberty som sa venoval myšlienke na kňazskú službu, v osemnástich som chcel byť novinár a napokon som rád, že som vyštudoval právo. Vyrastal som v rodine, kde sa obaja rodičia hlásili k viere, ale do kostola sa za totality chodilo len na sviatky.

 • Máte dostatok času pre vašu rodinu? Máte deti?

  Mne sa zdá, že mám času dosť, manželke sa zdá, že by som ho mohol mať aj viac. Dieťa máme zatiaľ jedno, ale všetci traja dúfame, že sa ešte rozrastieme.

 • Aké je vaše životné motto?

  Ako chcete aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im.

 • Je Vám niektorý zo svätcov myšlienkami alebo skutkami blízky ? Čerpáte múdrosť aj zo Svätého Písma? Ak áno, ktorá stať, alebo slovo Vás "prebudilo", resp. je pre Vás tým NAJ?

  V ostatnom období viac než priamo Písmo čítam duchovnú literatúru, ktorá sa zaoberá jeho výkladom. Veľký vplyv mal a má na mňa najmä americký františkán Richard Rohr, o ktorom som nedávno písal aj pre postoy.sk, akurát to ešte nevyšlo. Mimoriadne inšpiratívne čítanie je aj Ježiš Nazaretský z pera Benedikta XVI.

 • Aký máte vzťah k Bohu? Čo pre Vás Boh znamená v osobnom živote? Nerozmýšľali ste o tom, že svoj život zasvätíte misiám?

  O svojom vzťahu k Otcovi som pochopil viac vďaka tomu, že mám vlastného syna a dokážem lepšie precítiť, čo znamená ničím nepodmienená a bezvýhradná láska. Viera v Lásku a v Milosť je asi najzákladnejšou súčasťou môjho vedomia seba a sveta okolo mňa. O účasti v misiách ako takých som nikdy neuvažoval naozaj vážne, myslím si ale, že každý máme nejakú svoju misiu v prostredí, v ktorom žijeme, misiu svedectva. Kiežby sa mi ju darilo plniť lepšie.

 • Ako zvyknete oddychovať a čo vám pomáha pri odreagovaní sa od každodenného stresu? Ako vy, politik prežívate pôst?

  Najlepšie si oddýchnem pri aktívnom športe, to ma nabíja energiou. Tento rok pôst zvládam oveľa horšie ako po iné roky, víno aj mäso si síce odopieram relatívne úspešne, ale niektoré protistresové látky sa mi pod tlakom okolností nedarí vypustiť tak, ako by som chcel. Rozhodol som sa, že tohtoročné nedostatky v doterajšom priebehu pôstu skúsim kompenzovať zvýšením sústredením počas Veľkého týždňa.

 • Prečo ste sa rozhodli študovať v USA a aký je rozdiel medzi štúdiom na Slovensku a v USA? Ako ste sa dostal na Yale Law School ?

  Nakriatla ma na to jedna moja americká kamarátka, ktorá mi podstrčila prihlášky na dve americké univerzity a ja som ich na poslednú chvíľu podal. Vzali ma na obe, po porade s vecou znalými Američanmi som si vybral jednu z nich, tú najlepšiu. Hlavný rozdiel spočíva v miere samo-motivácie študentov, to prostredie je tam jednak veľmi súťaživé a jednak chcú študenti sami získať z toho štúdia čo najviac, nie len tak preliezť, ale naozaj to zobrať ako investíciu do ďalšieho profesionálneho rastu.

 • Prečo ste v politike, vedie Vás k tomu nejaké osobné presvedčenie? Čo sa Vám najviac páči na Vašej práci? Akej právnickej oblasti sa zaoberáte? Čo považujete za svoj najlepší úspech v živote?

  Tak akosi to vyplynulo z môjho naturelu a z toho, čomu som sa na škole aj po nej venoval, čiže najmä vzťahu medzi občanom a štátom. Vnímam právo v takých širších súvislostiach, ako spoločenský a kultúry fenomén, a tieto jeho filozofické východiská ma na ňom aj najviac zaujímajú. Za svoj doteraz najväčší úspech v pracovnej oblasti považujem to, že sa mi aj v prostredí, ktoré uprednostňuje iné hodnoty (politika) podarilo získať rešpekt a autoritu práve vďaka trvaniu na svojej odbornosti.

 • Čo je u Vás prioritou pri vykonávaní svojich rozhodnutí? Aký bol Váš najťažší prípad v kariére advokáta?

  Každý prípad je špecifický v tom, že pre klienta je najdôležitejším práve ten jeho prípad. Najťažšie sú z mentálneho hľadiska veci, kde už klientovi neviete pomôcť dokonale, kde už len môžete zachrániť aspoň to málo, čo sa ešte zachrániť dá, pretože za vami prišiel neskôr, ako mal.

 • Každý prípad je špecifický v tom, že pre klienta je najdôležitejším práve ten jeho prípad. Najťažšie sú z mentálneho hľadiska veci, kde už klientovi neviete pomôcť dokonale, kde už len môžete zachrániť aspoň to málo, čo sa ešte zachrániť dá, pretože za vami prišiel neskôr, ako mal.

  Neviem to objektívne posúdiť, ale určite vnímam svet menej čierno-bielo a som tolerantnejší. Niektorí tomu hovoria vymäknutie, a možno to tak aj je, ale stalo sa mi to, čo mnohým predo mnou, jednoducho sa oslabil radikalizmus môjho postoja k okolitému svetu.

 • Čo je pre Vás viac zaujímavé - práca advokáta alebo práca poslanca?

  Ja tie dve oblasti veľmi striktne oddeľujem. Ako advokát nemám inú povinnosť, ako v súlade so zákonom čo najlepšie ochrániť práva a záujmy svojho klienta. Ako poslanec cítim zodpovednosť v oveľa širšom kontexte, za celé spoločenstvo, na správe ktorého sa podieľam. Ono je relatívne jednoduché tie dve veci oddeliť, ak ich obe chcete robiť dobre – advokácia je pre mňa práca, ktorou sa živím a ktorou živím svoju rodinu, a v ktorej snaha zachraňovať svet nemá miesto; výkon poslaneckého mandátu je naopak poslaním, ktoré sa podľa mňa nedá dobre robiť, ak ho človek chápe ako živobytie. Preto si myslím, že mám istú výhodu v tom, že sa živím inak, ako politikou a som v nej preto slobodný, vedený len svojim svedomím a pocitom zodpovednosti k tým, ktorých mám zastupovať.

 • Prečo ste nezostali pracovať ako právnik v USA resp. na niektorom z medzinárodných súdov, ale ste sa vrátili na Slovensko?

  Preto, že som tu doma, mám tu svoju rodinu, svojich priateľov, svoje zázemie spomienok a emócií, ešte stále sa niekedy dokážem dojať tým, aké vie byť Slovensko malebné a ako príjemne znie pekná slovenčina. Toto je môj domov, a mať miesto, kde sa človek cíti naozaj doma, mi príde oveľa dôležitejšie, ako možnosť zarobiť viac peňazí a podobne.

Archív