Diabol má strach z radostného človeka. Don Bosco

Otázky a odpovede

Tu môžete „vyspovedať“ zaujímavých ľudí, alebo si o nich prečítať.

Otázky môžu klásť, len prihlásení použivatelia!

foto

Ladislav Záborský - akademický maliar

Dátum narodenia: 22. 1. 1921
Mesto narodenia: Tisovec
Je hlbokoveriacim človekom, preto jeho tvorbu často inšpirovalo Božie Slovo. Vytvoril celkom 42 krížových ciest v rôznych technikách, návrhy na vitráže v 25 kostoloch a 2 objektoch. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach na Slovensku, vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku, Japonsku, Palestíne a USA. 
„Dnešné umenie nie je ani krása, ani pravda. Čím je škaredšie, drzejšie, erotickejšie, negativistickejšie, tým je uznávanejšie. Aj kritici už krásu zavrhli. Málokoho priťahuje náboženská tvorba. No kresťan by sa mal tešiť na večnosť – z toho vychádza moja tvorba, aby bola v obrazoch krása a pravda.“

Odpovede:

 • Vzhľadom k tomu, že otázky nie sú číslované a aj sa opakujú, odpovedám globálne a každý si nájde odpoveď.

  Od detstva som rád maľoval a stále je to mojou radosťou, hoci už budem mať 90 rokov. Talent je dar od Boha, to sa nedá naučiť, ale tvorbu treba stále rozvíjať, neustrnúť. Boh je mojou láskou, radosťou. Tak aj moja tvorba je touto radosťou nasiaknutá.

  Aby niekto bol umelcom, potrebuje veľký dar od Boha – a to je talent. Od detstva som ho rozvíjal. Už ako14 ročný som sa namaľoval a je to taký portrét, že aj teraz žasnem, že som to dokázal bez odborného školenia.

  Maľujem obrazy, ku ktorým mi dáva Boh inšpiráciu. Táto spolupráca s Bohom je veľmi zaujímavá. Najväčšou radosťou a túžbou mi je Boh a preto rád maľujem krásy, ktoré on stvoril aj všetko čo ma k Nemu vedie. Veľmi sa teším na nebeského Otca, aj na celé nebo. Tam budeme večne, bez konca žasnúť nad krásami neba. Každý človek má večnú dušu a po smrti bude večne v nebi, alebo v pekle, ak človek odmietne Boha. Preto sa stále modlím, aby sa ľudia dostali do neba, aby im na tom záležalo.
  Keď môžem, tak chodím každý deň na sv. omšu, lebo tam sa opakuje to, čo Kristus urobil na kríži. Otvoril nám nebo! Divím sa veru, že ľudia nemajú záujem o radosť bez konca.

  Moje obrazy vydychujú už to svetlo a krásu, ktoré tam očakávam. Preto sú také optimistické. A keď visia na stenách v bytoch, pôsobia na duše ľudí pokojom – tak mi to hovoria. A budú pôsobiť aj na ďalšie generácie a budú im mať čo povedať. Aj moje krížové cesty a vitráže v kostoloch sa budú stále prihovárať dušiam veriacich. Lebo viera je veľký dar a najvzácnejší poklad – otvára nám nebo, nádherný život bez konca v najlepšej spoločnosti – veď do neba sa dostanú len svätí (niektorí dokonca priamo, bez očistca).

  Ja som bol ochotný – s božou pomocou – podstúpiť za komunizmu odsúdenie za vykonštruovanú velezradu – pre moju náboženskú aktivitu. Na samotke som čakal 5 mesiacov na rozsudok. Niektorí ľudia v samotke zbláznili. Mne Boh premenil samotku na samotu s Bohom, ktorého som tam intenzívne cítil prítomného v duši. Duch svätý mi tam nadiktoval 30 básní – lebo ja nie som básnik -, ktoré som si len v hlave doniesol domov. Tam som si ich nemal ako zapísať, denne som si ich opakoval. Po revolúcii vyšli viackrát tlačou. Náš veľký básnik Svetloslav Veigl ich ohodnotil ako vysoko umelecké a plné dôvery v Boha i v najťažších situáciách vo väzení.

  Niektorí ľudia mi prajú úspech a dlhý život, ale to je dar od Boha, jemu ďakujte aj za mňa. A d o v i d e n i a v n e b i !

Archív