Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov 5,7