Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo. Don Bosco