Boh mladých miluje a očakáva od nich mnohé dobré diela, pretože sú vo veku jednoduchosti, pokory, nevinnosti. Don Bosco

Moja farnosť

V tejto časti nájdete informácie o počte bodov svojich farníkov, ktorí sa už registrovali. Môžte teda vyhlásiť súťaž aj vo vašej farnosti a na koniec ohodnotiť najlepšieho z vašej farnosti.

Zoznam zaregistrovaných osôb z vašej farnosti:

p.č. Meno Priezvisko Vek Počet bodov