Boh mladých miluje a očakáva od nich mnohé dobré diela, pretože sú vo veku jednoduchosti, pokory, nevinnosti. Don Bosco

Spätná väzba: Pomôžte nám pri tvorbe ďalšieho ročníka a vyplňte formulár.

Vyhodnotenie

Všetkým výhercom gratulujeme. Budeme ich kontaktovať mailom.

10 najlepších

  1. Andrea Siraňová (Kláštor pod Znievom)
  2. Viera Hadryová (Hontianske Trsťany)
  3. Paulinka Hadryová (Hontianske Trsťany)
  4. Eliška Hadryová (Hontianske Trsťany)
  5. Simona Bucková (Prešov sv. Mikuláš)
  6. Mirka Siteková (Podbiel)
  7. Viera Kmeťová (Kláštor pod Znievom)
  8. Juliána Novotná (Jarovnice)
  9. Zuzana Stehlíková (Humenné)
  10. Mária Hudaková (Bernolákovo)

Vyžrebovaní