Diabol má strach z radostného človeka. Don Bosco

Spätná väzba: Pomôžte nám pri tvorbe ďalšieho ročníka a vyplňte formulár.

Vyhodnotenie

Všetkým výhercom gratulujeme. Budeme ich kontaktovať mailom.

10 najlepších

  1. Andrea Siraňová (Kláštor pod Znievom)
  2. Viera Hadryová (Hontianske Trsťany)
  3. Paulinka Hadryová (Hontianske Trsťany)
  4. Eliška Hadryová (Hontianske Trsťany)
  5. Simona Bucková (Prešov sv. Mikuláš)
  6. Mirka Siteková (Podbiel)
  7. Viera Kmeťová (Kláštor pod Znievom)
  8. Juliána Novotná (Jarovnice)
  9. Zuzana Stehlíková (Humenné)
  10. Mária Hudaková (Bernolákovo)

Vyžrebovaní