Hlásajte Evanjelium všade, ale slová používajte, len keď je to nutné. Sv. František z Assisi

Vitajte

Ešte pred pár dňami to vyzeralo, že tento ročník projektu 40dni.sk sa neuskutoční. Všetko zmenilo jedno obyčajné upozornenie na telefóne, že sa automaticky predĺžil prenájom domény a hostingu. Využívame teda tohto impulzu a príležitosti a chceme vám aj tento rok ponúknuť zamyslenia nad Božím slovom a úlohy na každý deň. Ďalším sekciám doprajeme zaslúženú údržbu a zmeny v priebehu pôstu.

Touto cestou by sme vás chceli poprosiť o podporu, hlavne modlitebnú (taký Otče náš alebo Zdravas nikdy nie sú na škodu), ale aj napr. povzbudivou správou alebo prípadne aj finančne.

Svoje prípadné otázky smerujte prosím na našu mailovú adresu: pomoc@40dni.sk

Váš tím 40dni.sk