Nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. 1Kor 10, 33