Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Jn 1, 16