Nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. 1Kor 10, 33

Sväté Písmo

Pondelok, 18. Decembra
Čítania na dnes :

Čítania sú prístupné len počas pôstneho obdobia.