Prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal Vás, na Božiu slávu. Rim 15, 7

Sväté Písmo

Pondelok, 20. Novembra
Čítania na dnes :

Čítania sú prístupné len počas pôstneho obdobia.