Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. Mt 21, 22

Otázky a odpovede

Staršie odpovede:

Emil a Anna KondelovciRastislav KolmanZuzana ŽídekováZuzana DobešováEva PetrovičováJozef HarvánekĽudovít GabrišJana PajanováJulo SlovákPeter ČerveňJanka VindišováMatúš Reinersestra FaustínaFelix Maria OFMPeter Naňosestra Damiánasestra HermanaSr. M. Petronela Kronová, SDR Pavol DankoRoman Seko, ThLic.Tím 40dni.skMarián ČaučíkJuraj KrálikRichard VašečkaJán Buc - riaditeľ TV LuxAndrej Darmo, Th.D.Mudr. Ivan Wallenfels - kresťanský gynekológdoc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D., mprof.Don Štefan Turanský SDBpáter Robert Balek SVDLadislav Záborský - akademický maliarThLic. Ján ViglašRNDr. Ing. Marcela DobešováPeter Kučák (kňaz)páter Miroslav (kapucín)Peter - Samuel Lovas (dominikán)Mgr. Ján Hudec - farár vo farnosti Žilina-Solinky

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

foto
predsedníčka Fóra života - neziskovej organizácie, ktorá sa zaoberá ochranou života od počatia po prirodzenú smrť a pomocou týraným ženám a deťom.
 1. Fórum života je organizácia Áno pre život?

  Fórum života je občianske združenie, ktoré okrem občanov združuje aj organizácie, ktorých cieľom je ochraňovať život a rodinu v každej forme. Fórum života svoje aktivity vyvíja prostredníctvom svojich členov. Áno pre život je členská organizácia, ktorá konkrétne pomáha tehotným ženám a ženám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácií.

 2. Mohli by ste nás informovať v skratke, čím sa zaoberá vaša organizácia? Základné priority, témy, kontakty, alebo stránky? Aké podujatia, akcie organizujete?

  Fórum života, o.z., pracuje na občianskom princípe. Spolupracuje s odborníkmi z rôznych vedeckých oblastí, predovšetkým z oblasti medicíny a humanitných vied. Svoju činnosť realizuje priamo alebo prostredníctvom svojich členov. Je však otvorené pre každého, kto sa s ním zjednocuje v myšlienke ochrany každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Chceme vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Ako? Spájať ľudí, informovať o nebezpečenstvách (prevencia), obhajovať rodinu a život, ktorý v rodine začína i končí (advokácia) a konkrétne pomáhať, ak vzniknú zložité situácie (konkrétna pomoc). Aj v Žiline máme spolupracovníkov a aktívnych členov. Členmi nášho zduženia zo Žiliny okrem fyzických osôb sú napríklad aj Centrum pre rodinu v Žiline, eRko, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Viacej sa dozviete na stránke www.forumzivota.sk. Úctu k životu šírime prostredníctvom Spravodajcu Fóra života a e-mailovým spravodajcom. Organizujeme konkrétnu pomoc cez projekty konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich deťom Zachráňme životy (viac www.zachranmezivoty.sk) a v poradni Alexis poskytujeme predovšetkým psych-sociálne poradenské služby, ktoré sú pre ženy a dievčatá (viac www.alexisporadna.sk). Pomoc ženám v núdzi a týraným ženám a deťmi ponúkame na bezplatnom telefónnom čísle z pevnej linky kdekoľvek na území SR 0800 12 00 24, T-mobile 0911 350 200, Orange 0917 350 200. Organizujeme kampane, jedna z nich je práve prebiehajúca kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa. Viacej nájdete na stránke www.25marec.sk. V jeseni máme kampaň Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Organizujeme alebo podporujeme ďalšie aktivity a formy, ktoré napĺňanú poslanie Fóra života.

 3. Máte možnosť pri svojom povolaní osobne podať záchranu ruku matkám, ženám a deťom, ktoré boli v ohrození ochrany života, teda stretávate sa s nimi?

  Tu by som rozlíšila, čo je povolanie a čo je zamestnanie. Je úžasné, ak zamestnanie je súčasne aj povolaním. „Živím sa“ ekonomikou neziskových organizácií, ale popri mojej rodine a práci som pred 12 rokmi zakladala organizáciu Áno pre život, ktorá konkrétne pomáha matkám, ženám s deťmi, týraným ženám, aj tým, ktoré sú v ohrození života. Teší ma, že táto organizácia za túto dobu pomohla okolo 450 ženám a ich deťom , 39 detí sa priamo narodilo matkám, ktoré nešli na potrat, ale prijali pomoc v našom domove, ktorý nesie názov po jednej svätej žene Gianny Beretty Mollovej. Teraz v Áno pre život som predsedníčkou správnej Rady. Správna rada rozhoduje o poslaní a smerovaní organizácie, schvaľuje návrhy a správy riaditeľa, ktorý riadi celý chod organizácie. Informácie, ako to tam funguje, nájdete na www.anoprezivot.sk., vo výročných správach, i v Občasníku, ktorý aspoň raz v roku vydávame.

 4. Ako dlho sa venujete tomuto povolaniu?

  Pomáhať a slúžiť sa snažím celý svoj život. Lenže nie vždy máte rovnaké možnosti. Meniť túžby na skutočnosť sa začali až po roku 1989. Najsamprv som s ekonomikou pomáhala pánu faraárovi Marošovi Kuffovi v Žakovciach (1994). Neskôr, v roku 1998 som zakladala Áno pre život, kde som využila moje skúsenosti z podnikania. Po krátkej dobe pomoci ženám som zistila, že takáto pomoc už hasí len dôsledky, ktoré vychádzajú z neúcty k ľudskému životu. Chceli sme na to upozorňovať svoje okolie formou organizovania seminárov, neskoršie konferencií na tému Vyber si život. Začala som hľadať riešenia a zistila som, že na Slovensku je mnoho organizácií, (hlavne tie, ktoré vychádzajú z kresťanských princípov lásky k blížnemu). Výsledkom bolo spojenie všetkých tých ktorí chcú spoločne hľadať riešenia, navzájom si vymieňať skúsenosti . Tak vzniklo Fórum života v roku 2001 a v roku 2003 z toho vnikla aj právnická osoba - občianske združenie, ktorého som predsedníčkou doteraz.

 5. Prečo potrat, nie? Napríklad, keď je dievča veľmi mladé a otehotnie po znásilnení, tak je malá pravdepodobnosť, že si dieťa bude chcieť nechať a vytvorí si k nemu čistý materinský cit.

  Nikto už nemá pochybnosti o tom, že človek je človekom od počatia. Umelý potrat je násilie, ktoré zabije počatý život. Znásilnenie je násilie, ktoré je spáchané na žene. Ak zo znásilnenia vznikne život a ten sa zabije, vzniká ďalšie násilie na bezbrannom dieťati. Násilie plodí ďalšie násilie. Nakoniec, žena po umelom potrate môže niesť následky po celý život (neplodnosť, rakovina prsníka, postabortívny syndróm – psychický problém). Na stránke www.zachranmezivoty.sk nájdete aj možnosti riešenia takého nechceného dieťaťa. Do pozornosti dávam aj knihy „Miriam, prečo plačeš?“, kde nájdete autentické svedetstvá znásilnených žien.

 6. Ak je mladý pár proti umelému oplodneniu, majú možnosť adoptovať si dieťa. Ale nie je to veľmi zdĺhavé a komplikované? Vedeli by ste povedať, aké sú také základné prekážky v adopcii?

  Predpokladám, že mladý pár je neplodný. Umelé oplodnenie je zlé riešenie. Pri jednotlivých technikách dochádza k nekontrolovateľnému zabíjaniu ľudských embryí, ktoré sú nepotrebné, ďalej k manipulácii s nadbytočnými embryami, k ich zamrazovaniu a rozmrazovaniu. Umelé oplodnenie nie je liečbou neplodnosti, pretože sa nezameriava na ostraňovanie príčin neplodnosti, prípadne prekážok k počatiu, ale pozornosť sa tu sústreďuje na obídenie prirodzených procesov, na ich manipuláciu, na nedôstojné vytvorenie človeka. Adoptovať – osvojiť je možné len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme. Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas. O adopcii rozhoduje súd na základe návrhu žiadateľov o adopciu - osvojenie. Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného dieťaťa. Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou hradí budúci osvojiteľ. Či je to zdĺhavé alebo komplikované neviem posúdiť. Viac informácii ale získate na stránkach www.nahradnarodina.sk, www.navrat.sk

 7. Zaoberáte sa aj otázkou homosexuality? Ak áno, moje otázky sú: Nemá väčší zmysel, aby bolo dieťa vychované v rodine s rodičmi homosexuálmi, kde dostane lásku a potrebnú starostlivosť, ako by malo vyrastať v detskom domove? Je homosexualita choroba?

  Príčiny homosexuality nie sú dostatočne ujasnené. Isté je, že jednou z príčin je zvedenie alebo psychické traumy v detstve. Terapia homosexuality je možná, ale úspechy sú pomerne skromné. Verejná podpora homosexuality oslabuje rodinu a ohrozuje zdravý vývoj ľudí, preto ju treba odmietnuť.

 8. Chcela by som sa spýtať na formy antikoncepcie, ktoré sú abortívne a ktoré nie. Prečo je antikoncepcia taká škodlivá?

  Ak pomocou antikoncepcie „vypneme“ možnosť oplodnenia, a tým aj jeho regulačnú funkciu, už nič nebráni šíreniu konzumného sexu a sexuálnej neviazanosti. V dôsledku toho sa zo sexu vytráca osobný rozmer, úcta a vernosť a dramaticky klesá pôrodnosť. Viacej o antikoncepcii sa dozviete na našej vebovej stránke

Emil a Anna Kondelovci

foto
Obaja sme študovali v Bratislave.  Vyrastali sme za „ socíku“ na tajných študentských „stretkách“.  S úctou spomíname  na autority tajnej cirkvi, ktoré nás  formovali.
Zobrali sme sa pred 31 rokmi. V prvých rokoch sme mnohé situácie riešili intuitívne a nie vždy dobre. Podnety pre spokojný život sme našli na Manželských stretnutiach. Keď nám odrástli deti, dostali sme pozvanie do služby snúbencom a manželom.
Na kurzoch prípravy do manželstva v Žiline, na programoch pre manželov v Rodinkove a na stretnutiach s manželmi sa delíme o naše skúsenosti.  Učíme sa ako ponúknuť manželom krásu života vo dvojici, keď jeden druhému nie je súperom, ale partnerom. Snažíme sa porozumieť situáciám, ktoré v manželstvách vznikajú. Záleží nám na iných manželstvách. Viackrát sme zažili, ako manželia našli cestu k sebe. Fascinuje nás  obrat z ľahostajnosti ba až nenávisti k láske.
Sme spoluautormi knihy Manželská STK. Spolu s inštitútom Communio chystáme jej druhé vydanie.
 1. Mali ste niekedy krízy vo svojom manželstve? Ako ich riešite?

  To je dobrá otázka. Keď sa spätne pozerám na prežité roky, uvedomujem si, že sme zažili obdobia neporozumenia, hádok, ťažkostí, starostí, problémov s prácou, so zdravím, s deťmi ... Niekto to nazýva krízami. My sme to vnímali ako čas, ktorý treba vydržať a snažiť sa nájsť cestu k sebe, vzájomne sa podporiť. Učím sa porozumieť, kde robím chybu ja. Je to tvrdý boj s vlastnou pýchou. Ale keď sa mi ho podarí vyhrať, dokážem si priznať chybu a ospravedlniť sa. Veľmi dôležité je pre mňa učiť sa dobre počúvať, čo mi ten druhý hovorí. Spoznať a porozumieť, ako situáciu vníma on.Kým druhý rozpráva, je najlepšie počúvať ho a nechystať si myšlienky na protiútok. V ťažkostiach sa snažíme nemlčať, ale o vzniknutej situácii spolu rozprávať. Konštruktívne sa dá rozprávať, keď sme obaja v pohode a snažíme sa vžiť do vnímania druhého. Potom aj riešenie hľadáme také, ktoré bude prijateľné pre obidvoch.Veľmi nám v tom pomáha spoločná modlitba. Už roky chodíme na Manželské stretnutia, vďaka ktorým sa nám čoraz viac darí porozumieť, čo sa deje s naším vzťahom a udržovať ho v kondícii. Páči sa mi konštatovanie, že manželstvá sa nelíšia počtom hádok, ale hlavne spôsobom, ako ich riešia.

 2. Ako relaxujete? Máte vnúčatá? Vaše služby vyžadujú aj prípravu,čo je určite náročné na čas. Ako trávite dovolenku a ako často ste v kontakte s deťmi?

  Je šťastie, že máme zamestnanie, ktoré nás baví aj živí. Potom voľný čas, ktorý venujeme aktivitám pre rodiny, je svojím spôsobom odreagovaním sa od technických úloh v práci. Najlepšie zrelaxujeme v prírode v zime na lyžiach, v lete vo vibramkách. Kým boli deti s nami, trávili sme dovolenky najčastejšie na drevenici v Zázrivej a aspoň týždeň pri vode. Tento režim nám ostal dodnes. Prvé vnúča čakáme v najbližších týždňoch. Skúsení starí rodičia nám hovoria, že jeho príchod poriadne poprehadzuje priority v našich aktivitách. Tešíme sa na to. Zatiaľ sa s deťmi vídame pomenej. Pracujú a študujú v Bratislave a v Prahe. Majú tiež dosť svojich aktivít, tak aspoň často telefonujeme.

 3. Čo je podľa Vás najdôležitejšie, najpodstatnejšie v manželstve?

  Svätý Otec František zhrnul to najdôležitejšie do pár slov, ktoré by sme mali čo najviac používať v rodinách: Dovolíš? Môžem? Ďakujem. Prosím. Prepáč. Myslím si, že pre vzťah manželov je veľmi dôležitá vzájomná úcta. Tiež je dôležité veľa sa rozprávať a počúvať. Hovoriť o tom, čo prežívame, ako sa cítime. Aby sme sa mohli rozprávať, musíme si dôverovať. Dôvera sa buduje celý život. Je to istota, že sme jeden pre druhého ten najdôležitejší človek na svete, že jeden druhého nesklameme. Ak aj k sklamaniu dôjde, že si vieme priznať chybu, ospravedlniť sa a odpustiť si. Veľmi dôležité je poznať aj citové potreby, ktoré sú u každého odlišné a snažiť sa ich vzájomne napĺňať.

 4. Ako a kde by našli manželia pomoc, keby chceli poradenstvo vo vzťahu?

  Môžeme uviesť možnosti, ktoré poznáme. Manželské stretnutia je letný týždenný kurz pre manželov aj s deťmi, ktorý býva v Banskej Bystrici. Prihlasuje sa naň cez stránku mstretnutia.sk. V Belušských Slatinách je dom prijatia Rodinkovo, kde sa celý rok robia programy pre manželov, pre celé rodiny, aj pre rozvedených. Program aj prihlasovanie je na stránke rodinkovo.sk. V Žiline máme niekoľko manželských párov aj jednotlivcov, ktorí absolvovali tréning kresťanského kouča. Rozhovorom pomáhajú záujemcom nájsť v problémových situáciách riešenie. Kontakt je cez adresu krestanskykoucingzilina@gmail.com. V Diecéznom centre pri Biskupskom úrade v Žiline je kancelária sekcie pre rodinu, kde sa možno obrátiť v pracovnej dobe osobne alebo telefonicky na čísle 0911 911 760. Na Slovensku existuje veľa ďalších programov pre manželov. V mnohých farnostiach býva napríklad osemtýždňový cyklus Manželské večery alebo Rodičovské večery. O ďalších informuje stránka vyveska.sk.

 5. Ktorým dobrým vlastnostiam Vás učí život v manželstve?

  Manželstvo nás učí v prvom rade dôverovať Bohu. Učí nás pokore. Zbavuje nás egoizmu. Učí nás myslieť na toho druhého, na deti, na príbuzných, priateľov. Učí nás ovládať sa, čo nás formuje v pozitívnom slova zmysle. Učí nás prijať druhého takého,aký je a tešiť sa z toho, že sme rozdielni, že sa môžeme dopĺňať. Vieme, že nemáme problém so situáciami, ktoré idú podľa našich predstáv. Učíme sa zvládať skôr nedorozumenia, ktoré vznikajú, keď veci nejdú tak, ako by sme chceli.

 6. Ktoré obdobie svojho spoločného života považujete za najkrajšie a prečo?

  Zdá sa, že najkrajšie obdobie nášho manželstva prežívame teraz. Deti nám robia radosť, sú už samostatné, budujú si svoje vlastné rodinné a pracovné zázemie. My sme si už obrúsili mnohé hrany, ktorými sme vzájomne narážali a tešíme sa z každého okamihu, ktorý môžeme spolu stráviť.

 7. Čo podľa Vás najviac pomáha dobrým vzájomným vzťahom v rodine?

  Myslím si, že najviac pomáha vedomie, že na vzťahoch v rodine treba pracovať. Treba investovať čas a úsilie do spoznávania, ako správne máme fungovať. Zobrať si z vlastných rodín, kde sme prežili detstvo,dobré vzory a ak niečo nebolo celkom správne, hľadať, ako by to malo byť a usilovať sa o to. Veľa sa rozprávať. Vzájomne si darovať to najvzácnejšie, čo máme, svoj čas. Snažiť sa o pokojnú,. veselú atmosféru, aby sa všetci členovia rodiny tešili domov. Veľkým budovateľom rodín je láskavý humor, ktorý nám pomáha nebrať sa občas až tak vážne. Každodenne nás inšpiruje veta, ktorú sme si dali doma na viditeľné miesto:Byť priateľský a láskavý je viac, ako mať pravdu.

 8. Čo najviac škodí rodine?

  To, čo rodinám najviac škodí, voláme ničitelia lásky. Je to egoizmus, sebecké vyžadovanie naplnenia svojich túžob bez ohľadu na túžby manželského partnera, neúctivá komunikácia a presadzovanie si len svojho názoru bez ohľadu na názor druhého. Rodinu ničí neúprimnosť a klamstvo aj v najmenších veciach. Veľmi škodia výbuchy hnevu. Mnohým manželstvám ubližuje nezávislé konanie manželov, keď každý žije svoj samostatný život so svojím účtom, so svojimi priateľmi. Ničiteľmi lásky je často alkohol, nevera, závislosti od hier, drog, pornografie. Lásku ničí aj workoholizmus, bezohľadná honba za peniazmi a málo času pre rodinu. Múdre rady hovoria, že manželia by mali týždenne spolu komunikovať okolo 15 hodín a rodičia s deťmi rovnako.