Ja sa za evanjelium nehanbím. Rim 1, 16

Otázky a odpovede

Staršie odpovede:

Emil a Anna KondelovciRastislav KolmanZuzana ŽídekováZuzana DobešováEva PetrovičováJozef HarvánekĽudovít GabrišJana PajanováJulo SlovákPeter ČerveňJanka VindišováMatúš Reinersestra FaustínaFelix Maria OFMPeter Naňosestra Damiánasestra HermanaSr. M. Petronela Kronová, SDR Pavol DankoRoman Seko, ThLic.Tím 40dni.skMarián ČaučíkJuraj KrálikRichard VašečkaJán Buc - riaditeľ TV LuxAndrej Darmo, Th.D.Mudr. Ivan Wallenfels - kresťanský gynekológdoc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D., mprof.Don Štefan Turanský SDBpáter Robert Balek SVDLadislav Záborský - akademický maliarThLic. Ján ViglašRNDr. Ing. Marcela DobešováPeter Kučák (kňaz)páter Miroslav (kapucín)Peter - Samuel Lovas (dominikán)Mgr. Ján Hudec - farár vo farnosti Žilina-Solinky

Mgr. Ján Hudec - farár vo farnosti Žilina-Solinky

foto
 1. Odkedy slúžite v Žiline, na Solinkách?

  Je o tom niečo napísane aj v histórií farnosti. Na Solinkách som začal pôsobiť v roku 1997 a tento rok to bude už 13 rokov čo som vo farnosti. Dlho pravda?

 2. Ako a kedy ste poznali, že vás Pán volá ku kňazstvu?

  U každého je to inak. No mňa Boh volal už od mala. Mal som len 6 rokov a už vtedy som o tom začal rozmýšľať, či chcem byť kňazom. Tak viac a intenzívnejšie od 18 rokov a až keď bolo po revolúcií tak som začal študovať. Doteraz som nebanoval, že som kňazom.

 3. Nebolo Vám bližšie nejaké iné povolanie? Ak áno, tak aké?

  Keď je človek dieťa a mladý, nerozmýšľa nad tým, i ja som sa vyučil za elektrikára, no byť kňazom bolo silnejšie.

 4. Ako je pre Vás náročné spolupracovať po každom roku s novými pánmi kaplánmi. Ja pracujem už veľa rokov s tými istými ľuďmi a na niektorých si stále neviem zvyknúť. Na Vás vôbec nevidieť, že by ste s nimi mali nejaké konflikty, proste taký \"fajn kolektív\".

  Žiť v spoločenstve (v rodine) je i radosť a požehnanie, ale i bolesť tak ako v bežnej rodine i v našej farskej rodine teda s kaplánmi prežívame to isté, no kde sa budú viac usilovať žiť vzájomnú lásku a odpustenie, keď nie na fare!

 5. (Dobrý deň, pán farár Janko ! Bývame na Solinkách viac ako 20 rokov. Sledujeme, ako sa za posledné roky Solinky budujú a rozrastajú. Vďaka Vám sa tu veľa vybudovalo zvlášť pre deti a mládež.) Plánujete do budúcnosti vybudovať aj niečo pre starších - napr. nejaký penzión, domov pre starších, chorých, opustených ? Veď detičiek pribúda každým rokom, vďaka Bohu, ale všetci starneme a aj nás postarších je čím ďalej viac...a zo Soliniek sa nám odísť nechce...(Prajeme Vám veľa síl do Vašich budovateľských aktivít...ste rodený organizátor...myslíme na Vás v modlitbách...J.M.)

  Pevne verím, že tie aktivity neprežívame len ako budovateľské, ale aj ako spoločenstvo, ktoré tu vyrastá a buduje sa s farnosťou. Práve tá dlhodobá pastorácia je na deťoch, mladých (škôlka, škola, centrum) a ak Boh dá tak bude to aj pastorácia starších práve cez penzión a hospic, ktorý raz vybudujeme

 6. Aké ľudské vlastnosti si ako človek najviac vážite u ľudí?

  Služba a obetavosť založená na viere v Boha.

 7. Veľa ľudí si nedáva pôstne predsavzatia z dôvodu obavy, alebo už vlastnej skúsenosti, že ich nesplnia .Je to dôležité, alebo nevyhnutné, niečoho sa zriecť? Poznám ľudí, ktorí si dávajú rôzne predsavzatia v pôste a advente, ale nebadám na nich že by ich to nejako zmenilo, alebo posunulo niekde ďalej. Na čo to teda slúži?

  Naše pôstne predsavzatia nie sú na to, aby sme si niečo dali a s tým sa uspokojili, ale každé sebazapieranie má cvičiť zvlášť telo, aby sme mali aj silného ducha, ak ma to nemení, treba si klásť otázku, či to robím z úprimného srdca a z túžby byť bližšie k Bohu.

 8. Porušil niekedy (resp. porušoval) Ježiš zákon? Nemám na mysli zvyky, obyčaje a tradície otcov, ktoré si farizeji pridali k zákonu, a ktoré Ježiš často kritizoval. Chápem aj to, že zákon poukazoval na príchod Mesiáša, a tak jeho príchodom niektoré časti boli už naplnené a nahradili ich nové ustanovenia. Myslím na to, že Ježiš ako pravoverný žid, porušil niekedy Boží zákon daný skrze Mojžiša Izraelitom?

  Ježiš ako Boh nikdy neporušil Božie prikázania, lebo bol Bohom a nemohol ísť sám proti sebe.

 9. Pán farár, čo by ste odporučili mladým, ktorí hľadajú zmysel života?

  Naučiť sa v jednoduchosti denne žiť s Bohom a dokázať tento vzťah v službe ľuďom.

 10. Pán farár prečo máte také veľké oči?

  Moji rodičia mali stredne veľké a z toho vzišli veľké, aby som váš lepšie videl.

 11. Pán farár, kde ste prišli k takej parádnej motorke??? :)

  Keď som bol dieťa, tak som bol veľmi dobrý a ju dostal na 5 narodeniny.

 12. Keď som nebol na Popolcovú stredu v kostole či môžem ísť v nedeľu do kostola. Naozaj sa mi nedalo nakoľko som mal od rána do 19-tej hodiny školu.

  Popolcová streda nie je prikázaný sviatok, teda môžeš ísť v nedeľu na sv. prijímanie.

 13. Hľadám odpoveď na to, prečo sa aj v liturgii často spomína Kristus ako Syn človeka, keď je Synom Božím?

  Ježiš Kristus je Bohočlovek, teda Boh i človek, teda po matke Márií človek a spomína sa tak preto, aby sme sa my mohli lepšie priblížiť k nemu.

 14. Kedy nemôže človek pristupovať k sviatosti zmierenia?

  Keď má kanonickú prekážku, žije v hriechu, ktorý nechce alebo nemôže zmeniť (ale v chorobe alebo v nemocnici môže prijať túto sviatosť).

 15. Aký liek je na dlhodobú lenivosť?

  Tú treba dlhodobo liečiť – ranným vstávaním, neprejedaním sa, dodržiavaním denného režimu, neponocovať a zvlášť modliť sa za to, aby som v tom vytrval.

 16. Zaujímalo by ma či mám hriech, keď používam ťaháky, a teda či sa mám z toho spovedať?

  Každé klamstvo je hriech, z ktorého sa spovedá, ale je to lepšie, ako by som sa to vôbec neučil.

 17. Čo si myslite o problémoch, ktoré prežíva cirkev v Nemecku?

  Ťažko sa vyjadriť ku tejto situácií, nakoľko nepoznáme skutočnosť. No čo najsilnejšie pôsobí z pozadia je rozpútať nenávisť voči Cirkvi. Niekedy ničili Cirkev, že zatvárali do väzenia a koncentrákov, dnes chcú likvidovať duchovne a psychicky.

 18. Aké sú aktuálne informácie o troch exkomunikovaných kňazoch, nie je to už tak medializované a nemám prehľad o tom, ako sa táto záležitosť vyvíja?

  Neviem sa vyjadriť.

 19. Asertivita a kresťanstvo - ako to skĺbiť?

  Kresťan sa môže slobodne vyjadrovať, ale Božie prikázania sa zmeniť nedajú, lebo sú Božie, nie ľudské.

 20. Čo s tým, že som včera splnila úlohu dňa a dnes sa už k tomu nedostanem???

  Tak to môžeš splniť zajtra veď to je predsa aktivita na celý pôst.

 21. Jak múžu jít na adoracii, když u nás ve čtvrtek zadná adorace neprobiha?

  Je potrebné nájsť si kostoly, v ktorých je adorácia vo štvrtok alebo si nájsť čas na adoráciu v nedeľu.

Emil a Anna Kondelovci

foto
Obaja sme študovali v Bratislave.  Vyrastali sme za „ socíku“ na tajných študentských „stretkách“.  S úctou spomíname  na autority tajnej cirkvi, ktoré nás  formovali.
Zobrali sme sa pred 31 rokmi. V prvých rokoch sme mnohé situácie riešili intuitívne a nie vždy dobre. Podnety pre spokojný život sme našli na Manželských stretnutiach. Keď nám odrástli deti, dostali sme pozvanie do služby snúbencom a manželom.
Na kurzoch prípravy do manželstva v Žiline, na programoch pre manželov v Rodinkove a na stretnutiach s manželmi sa delíme o naše skúsenosti.  Učíme sa ako ponúknuť manželom krásu života vo dvojici, keď jeden druhému nie je súperom, ale partnerom. Snažíme sa porozumieť situáciám, ktoré v manželstvách vznikajú. Záleží nám na iných manželstvách. Viackrát sme zažili, ako manželia našli cestu k sebe. Fascinuje nás  obrat z ľahostajnosti ba až nenávisti k láske.
Sme spoluautormi knihy Manželská STK. Spolu s inštitútom Communio chystáme jej druhé vydanie.
 1. Mali ste niekedy krízy vo svojom manželstve? Ako ich riešite?

  To je dobrá otázka. Keď sa spätne pozerám na prežité roky, uvedomujem si, že sme zažili obdobia neporozumenia, hádok, ťažkostí, starostí, problémov s prácou, so zdravím, s deťmi ... Niekto to nazýva krízami. My sme to vnímali ako čas, ktorý treba vydržať a snažiť sa nájsť cestu k sebe, vzájomne sa podporiť. Učím sa porozumieť, kde robím chybu ja. Je to tvrdý boj s vlastnou pýchou. Ale keď sa mi ho podarí vyhrať, dokážem si priznať chybu a ospravedlniť sa. Veľmi dôležité je pre mňa učiť sa dobre počúvať, čo mi ten druhý hovorí. Spoznať a porozumieť, ako situáciu vníma on.Kým druhý rozpráva, je najlepšie počúvať ho a nechystať si myšlienky na protiútok. V ťažkostiach sa snažíme nemlčať, ale o vzniknutej situácii spolu rozprávať. Konštruktívne sa dá rozprávať, keď sme obaja v pohode a snažíme sa vžiť do vnímania druhého. Potom aj riešenie hľadáme také, ktoré bude prijateľné pre obidvoch.Veľmi nám v tom pomáha spoločná modlitba. Už roky chodíme na Manželské stretnutia, vďaka ktorým sa nám čoraz viac darí porozumieť, čo sa deje s naším vzťahom a udržovať ho v kondícii. Páči sa mi konštatovanie, že manželstvá sa nelíšia počtom hádok, ale hlavne spôsobom, ako ich riešia.

 2. Ako relaxujete? Máte vnúčatá? Vaše služby vyžadujú aj prípravu,čo je určite náročné na čas. Ako trávite dovolenku a ako často ste v kontakte s deťmi?

  Je šťastie, že máme zamestnanie, ktoré nás baví aj živí. Potom voľný čas, ktorý venujeme aktivitám pre rodiny, je svojím spôsobom odreagovaním sa od technických úloh v práci. Najlepšie zrelaxujeme v prírode v zime na lyžiach, v lete vo vibramkách. Kým boli deti s nami, trávili sme dovolenky najčastejšie na drevenici v Zázrivej a aspoň týždeň pri vode. Tento režim nám ostal dodnes. Prvé vnúča čakáme v najbližších týždňoch. Skúsení starí rodičia nám hovoria, že jeho príchod poriadne poprehadzuje priority v našich aktivitách. Tešíme sa na to. Zatiaľ sa s deťmi vídame pomenej. Pracujú a študujú v Bratislave a v Prahe. Majú tiež dosť svojich aktivít, tak aspoň často telefonujeme.

 3. Čo je podľa Vás najdôležitejšie, najpodstatnejšie v manželstve?

  Svätý Otec František zhrnul to najdôležitejšie do pár slov, ktoré by sme mali čo najviac používať v rodinách: Dovolíš? Môžem? Ďakujem. Prosím. Prepáč. Myslím si, že pre vzťah manželov je veľmi dôležitá vzájomná úcta. Tiež je dôležité veľa sa rozprávať a počúvať. Hovoriť o tom, čo prežívame, ako sa cítime. Aby sme sa mohli rozprávať, musíme si dôverovať. Dôvera sa buduje celý život. Je to istota, že sme jeden pre druhého ten najdôležitejší človek na svete, že jeden druhého nesklameme. Ak aj k sklamaniu dôjde, že si vieme priznať chybu, ospravedlniť sa a odpustiť si. Veľmi dôležité je poznať aj citové potreby, ktoré sú u každého odlišné a snažiť sa ich vzájomne napĺňať.

 4. Ako a kde by našli manželia pomoc, keby chceli poradenstvo vo vzťahu?

  Môžeme uviesť možnosti, ktoré poznáme. Manželské stretnutia je letný týždenný kurz pre manželov aj s deťmi, ktorý býva v Banskej Bystrici. Prihlasuje sa naň cez stránku mstretnutia.sk. V Belušských Slatinách je dom prijatia Rodinkovo, kde sa celý rok robia programy pre manželov, pre celé rodiny, aj pre rozvedených. Program aj prihlasovanie je na stránke rodinkovo.sk. V Žiline máme niekoľko manželských párov aj jednotlivcov, ktorí absolvovali tréning kresťanského kouča. Rozhovorom pomáhajú záujemcom nájsť v problémových situáciách riešenie. Kontakt je cez adresu krestanskykoucingzilina@gmail.com. V Diecéznom centre pri Biskupskom úrade v Žiline je kancelária sekcie pre rodinu, kde sa možno obrátiť v pracovnej dobe osobne alebo telefonicky na čísle 0911 911 760. Na Slovensku existuje veľa ďalších programov pre manželov. V mnohých farnostiach býva napríklad osemtýždňový cyklus Manželské večery alebo Rodičovské večery. O ďalších informuje stránka vyveska.sk.

 5. Ktorým dobrým vlastnostiam Vás učí život v manželstve?

  Manželstvo nás učí v prvom rade dôverovať Bohu. Učí nás pokore. Zbavuje nás egoizmu. Učí nás myslieť na toho druhého, na deti, na príbuzných, priateľov. Učí nás ovládať sa, čo nás formuje v pozitívnom slova zmysle. Učí nás prijať druhého takého,aký je a tešiť sa z toho, že sme rozdielni, že sa môžeme dopĺňať. Vieme, že nemáme problém so situáciami, ktoré idú podľa našich predstáv. Učíme sa zvládať skôr nedorozumenia, ktoré vznikajú, keď veci nejdú tak, ako by sme chceli.

 6. Ktoré obdobie svojho spoločného života považujete za najkrajšie a prečo?

  Zdá sa, že najkrajšie obdobie nášho manželstva prežívame teraz. Deti nám robia radosť, sú už samostatné, budujú si svoje vlastné rodinné a pracovné zázemie. My sme si už obrúsili mnohé hrany, ktorými sme vzájomne narážali a tešíme sa z každého okamihu, ktorý môžeme spolu stráviť.

 7. Čo podľa Vás najviac pomáha dobrým vzájomným vzťahom v rodine?

  Myslím si, že najviac pomáha vedomie, že na vzťahoch v rodine treba pracovať. Treba investovať čas a úsilie do spoznávania, ako správne máme fungovať. Zobrať si z vlastných rodín, kde sme prežili detstvo,dobré vzory a ak niečo nebolo celkom správne, hľadať, ako by to malo byť a usilovať sa o to. Veľa sa rozprávať. Vzájomne si darovať to najvzácnejšie, čo máme, svoj čas. Snažiť sa o pokojnú,. veselú atmosféru, aby sa všetci členovia rodiny tešili domov. Veľkým budovateľom rodín je láskavý humor, ktorý nám pomáha nebrať sa občas až tak vážne. Každodenne nás inšpiruje veta, ktorú sme si dali doma na viditeľné miesto:Byť priateľský a láskavý je viac, ako mať pravdu.

 8. Čo najviac škodí rodine?

  To, čo rodinám najviac škodí, voláme ničitelia lásky. Je to egoizmus, sebecké vyžadovanie naplnenia svojich túžob bez ohľadu na túžby manželského partnera, neúctivá komunikácia a presadzovanie si len svojho názoru bez ohľadu na názor druhého. Rodinu ničí neúprimnosť a klamstvo aj v najmenších veciach. Veľmi škodia výbuchy hnevu. Mnohým manželstvám ubližuje nezávislé konanie manželov, keď každý žije svoj samostatný život so svojím účtom, so svojimi priateľmi. Ničiteľmi lásky je často alkohol, nevera, závislosti od hier, drog, pornografie. Lásku ničí aj workoholizmus, bezohľadná honba za peniazmi a málo času pre rodinu. Múdre rady hovoria, že manželia by mali týždenne spolu komunikovať okolo 15 hodín a rodičia s deťmi rovnako.