Zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja. Lk 1, 43

Otázky a odpovede

Staršie odpovede:

Emil a Anna KondelovciRastislav KolmanZuzana ŽídekováZuzana DobešováEva PetrovičováJozef HarvánekĽudovít GabrišJana PajanováJulo SlovákPeter ČerveňJanka VindišováMatúš Reinersestra FaustínaFelix Maria OFMPeter Naňosestra Damiánasestra HermanaSr. M. Petronela Kronová, SDR Pavol DankoRoman Seko, ThLic.Tím 40dni.skMarián ČaučíkJuraj KrálikRichard VašečkaJán Buc - riaditeľ TV LuxAndrej Darmo, Th.D.Mudr. Ivan Wallenfels - kresťanský gynekológdoc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D., mprof.Don Štefan Turanský SDBpáter Robert Balek SVDLadislav Záborský - akademický maliarThLic. Ján ViglašRNDr. Ing. Marcela DobešováPeter Kučák (kňaz)páter Miroslav (kapucín)Peter - Samuel Lovas (dominikán)Mgr. Ján Hudec - farár vo farnosti Žilina-Solinky

Jozef Harvánek

foto
Narodil som sa 27.júna 1994 v Považskej Bystrici. V tomto meste som navštevoval základnú aj strednú školu. Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole moje kroky smerovali do kňazského seminára v  Nitre, kde už tretím rokom študujem na Teologickom inštitúte RKCMBF UK. Od piatich rokov som miništroval v našej kaplnke na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici, a tak si ma Pán formoval od malého chlapca a ďalej formuje aj dnes.
Božie slovo má v mojom živote dôležité miesto. Každý deň, keď otvorím oči až do chvíle kedy ich pred spaním zatvorím, sa snažím počúvať to, čo mi Pán hovorí. Ježišove slová sú pre mňa zdrojom nádeje, pokoja, sú míľnikmi na ceste života. Medzi moje záľuby patrí turistika, čítanie kníh, fotografovanie, pozeranie sa na nočnú oblohu plnú hviezd a veľa iného. :)
 1. Čo je Vaším najväčším snom?

  Nemyslím si, že mám niečo, čo by som mohol nazvať ,najväčším snom´ v zmysle toho, že by som to chcel najviac dosiahnuť. Povedal by som skôr, že mám veľa malých snov, ktorých spojením vzniká jeden veľký sen a v takomto chápaní by som definoval svoj najväčší sen, ako naplnenie všetkých malých snov. Možno to znie komplikovane ale zďaleka to také komplikovaní nie je. Malé sny sa totiž dajú naplniť jednoduchšie ako jeden veľký.

 2. Ktorý je Váš obľúbený svätec a prečo?

  Môj obľúbený svätec, taký najbližší priateľ medzi svätými, je Ján Mária Vianney. Tento muž je pre mňa vzorom modlitby, viery, odvahy, pokory, dôvery, lásky a obetavosti. Keď sa na neho pozriem nevidím nejakého nadčloveka, ale muža ako som ja, muža z mäsa a kostí, obyčajného človeka, ktorého srdce však horelo láskou k Bohu a k ľuďom.

 3. Ako reagovali Vaši rodičia na rozhodnutie, že sa chcete stať kňazom? Nemali ste chvíľku, že ste uvažovali, či je skutočne vaše rozhodnutie ísť za kňaza správne?

  Moji rodičia reagovali na moje rozhodnutie najskôr tak, že mi neverili. Je to pochopiteľné. Pravdou je, že som im nie raz povedal, že sa chcem stať kňazom, no moje konanie bolo v rozpore s týmito slovami, s týmto rozhodnutím. Skôr som myšlienku na kňazský život považoval ako núdzové riešenie pre prípad, že by všetko ostatné zlyhalo. Keď však spoznali, že tento krát je moje rozhodnutie definitívne, keď som si podal prihlášku, bol prijatý a vstúpil do formácie, ich nedôvera sa zmenila na radosť. V rodičoch mám stále zázemie lásky, podpory, prijatia. Neraz som uvažoval či je moje rozhodnutie stať sa kňazom správne. Uvažoval som o tom,aj keď niekedy skôr pochyboval, v čase pred vstupom do seminára ale aj v seminári. Teraz som v treťom ročníku, možno povedať na polceste, no a stále viac sa presviedčam o tom, že som na správnom mieste, že som urobil najlepšie rozhodnutie v živote. Nepochybujem o tom, že by ma Boh požehnal aj keby som sa rozhodol inak, ja som mu však odovzdal život a nič mi nechýba, práve naopak, som požehnaný vo všetkom čo potrebujem. Som presvedčený, že nech sa vyberieme akoukoľvek životnou cestou, či sa vydáme cestou manželstva alebo duchovného povolania, ak pôjdeme tou cestou s Ježišom, bude to cesta požehnaná.

 4. Patrí medzi Vaše záľuby aj futbal?

  Áno, futbal patrí medzi moje záľuby, no v poslednej dobe častejšie hrávam floorball. Keď tak spomínam, futbal som už dlho nehral. Dúfam, že som ho nezabudol. :)

 5. Ktorý predmet na Teologickom inštitúte je Váš obľúbený a prečo?

  Môj najobľúbenejší predmet na Teologickom inštitúte je spirituálna teológia. Môžem povedať, že tu sa cítim najviac doma pretože sa tu rozpráva o duchovnom živote, o modlitbe, o rôznych oblastiach spirituality. Radšej sa venujem témam a otázkam z duchovnej oblasti než z historickej či jazykovej.

 6. Čo Vám najviac pomáha ísť po tej ceste, na ktorú Vás Pán volá?

  Jednoznačne je to Božia milosť. Láska, ktorou ma Ježiš miluje je hnacou silou môjho povolania. Tak ako ma On miluje aj ja túžim milovať jeho a v ňom milovať všetkých ľudí, ktorých na ceste života stretnem. Veľkou oporou sú pre mňa priatelia, ktorí ma vedia povzbudiť slovom ale aj príkladom vlastného života.

 7. Boli ste niekedy zaľúbený do dievčaťa?

  Áno, bol som zaľúbený. Vzťah, ktorý som mal ma mnohému naučil. Keď som svoje srdce odovzdal Pánovi moje vzťahy sa zmenili. Nie, neprerušili sa, získali iný rozmer. Ježiš ma učí milovať ľudí nezištným spôsobom, uzdravuje ma z môjho egoizmu a ja naozaj vidím, že vzťahy, ktoré mám sú oveľa hlbšie, krajšie, slobodnejšie. Aj priateľstvo s dievčaťom s ktorým som bol vo vzťahu pretrvalo a vďaka Ježišovej láske získalo iný rozmer.

 8. Kto Vám ukázal ako čítať Božie Slovo? A čo by ste poradili tým, ktorý nevedia ako ho správne začať používať?

  Od malička som bol v kontakte s Božím slovom, predovšetkým v našej kaplnke a keď sme sa doma modlievali desiatok ruženca. Postupne s pribúdajúcim vekom sa menil aj môj vzťah k Božiemu slovu. Počas základnej školy som viedol dvojaký život, kresťanský doma aj v kostole a taký svetský medzi kamarátmi. Všetko sa zmenilo keď som začal chodiť na Diecéznu animátorskú školu. Počas dvojročnej formácie v tejto škole som spoznal a pochopil, že Boh nie je niekde ďaleko, že Ježiš nie je len nejaká postava a že Sväté písmo je viac ako len pekná kniha. Dôležité je pochopiť jednu vec a to, že pri čítaní Svätého písma nejde o to, aby sme z neho vždy ,,vyžmýkali“ čo najviac pekných myšlienok, ale o to, aby sme sa nechali Ježišom dotknúť, aby sme sa stretli a porozprávali s Priateľom, s naším Kráľom a Pánom. Najdôležitejšia nie je teória (pekné dlhé zamyslenia), ale dôležité je žiť to, čo Pán hovorí. Keď toto pochopíme nebudeme sklamaní z toho, že nevieme konštruovať dlhé rozjímania, ale budeme mať radosť z toho, že môžeme denne počúvať Ježiša a žiť s ním v každej chvíli života.

 9. Aké najkrajšie miesta ste navštívili počas Vašich túr?

  Dostal som sa na množstvo krásnych miest no tie najkrajšie sú vždy najbližšie k domovu. V okolí Považskej Bystrice sú krásne lesy, malé hory, ktorých krása navždy ostane v mojom srdci. Najradšej mám však Vysoké Tatry, tento klenot našej vlasti a pre mňa jeden z dôkazov toho, že náš Boh je najdokonalejší umelec. Nezabudnuteľný pre mňa ostáva výstup na Rysy, na Kriváň, na Veľké Hincovo pleso. Každý z vrchov na ktorý som vystúpil alebo chodníkov ktorými som prechádzal je niečím krásny a vždy na tieto miesta s radosťou znova prichádzam.

 10. Koľko máte súrodencov? Ako reagovali oni na Vaše rozhodnutie?

  Mám tri sestry, dve staršie a jednu mladšiu. Moje sestry sú môj poklad. Nepoznám ich ani z polovice tak ako by som chcel, no mám ich veľmi rád a ďakujem Bohu za ne, že mi ich dal. Moje sestry reagovali čo do roviny emocionálnej rozdielne, no čo do podstaty radosti rovnako. Prijali moje rozhodnutie, modlia sa za mňa a podporujú ma. Dávajú mi pocítiť to, že ma majú rady, že stoja pri mne, že im na mne záleží. Aj vďaka nim poznávam Božiu lásku.

Emil a Anna Kondelovci

foto
Obaja sme študovali v Bratislave.  Vyrastali sme za „ socíku“ na tajných študentských „stretkách“.  S úctou spomíname  na autority tajnej cirkvi, ktoré nás  formovali.
Zobrali sme sa pred 31 rokmi. V prvých rokoch sme mnohé situácie riešili intuitívne a nie vždy dobre. Podnety pre spokojný život sme našli na Manželských stretnutiach. Keď nám odrástli deti, dostali sme pozvanie do služby snúbencom a manželom.
Na kurzoch prípravy do manželstva v Žiline, na programoch pre manželov v Rodinkove a na stretnutiach s manželmi sa delíme o naše skúsenosti.  Učíme sa ako ponúknuť manželom krásu života vo dvojici, keď jeden druhému nie je súperom, ale partnerom. Snažíme sa porozumieť situáciám, ktoré v manželstvách vznikajú. Záleží nám na iných manželstvách. Viackrát sme zažili, ako manželia našli cestu k sebe. Fascinuje nás  obrat z ľahostajnosti ba až nenávisti k láske.
Sme spoluautormi knihy Manželská STK. Spolu s inštitútom Communio chystáme jej druhé vydanie.
 1. Mali ste niekedy krízy vo svojom manželstve? Ako ich riešite?

  To je dobrá otázka. Keď sa spätne pozerám na prežité roky, uvedomujem si, že sme zažili obdobia neporozumenia, hádok, ťažkostí, starostí, problémov s prácou, so zdravím, s deťmi ... Niekto to nazýva krízami. My sme to vnímali ako čas, ktorý treba vydržať a snažiť sa nájsť cestu k sebe, vzájomne sa podporiť. Učím sa porozumieť, kde robím chybu ja. Je to tvrdý boj s vlastnou pýchou. Ale keď sa mi ho podarí vyhrať, dokážem si priznať chybu a ospravedlniť sa. Veľmi dôležité je pre mňa učiť sa dobre počúvať, čo mi ten druhý hovorí. Spoznať a porozumieť, ako situáciu vníma on.Kým druhý rozpráva, je najlepšie počúvať ho a nechystať si myšlienky na protiútok. V ťažkostiach sa snažíme nemlčať, ale o vzniknutej situácii spolu rozprávať. Konštruktívne sa dá rozprávať, keď sme obaja v pohode a snažíme sa vžiť do vnímania druhého. Potom aj riešenie hľadáme také, ktoré bude prijateľné pre obidvoch.Veľmi nám v tom pomáha spoločná modlitba. Už roky chodíme na Manželské stretnutia, vďaka ktorým sa nám čoraz viac darí porozumieť, čo sa deje s naším vzťahom a udržovať ho v kondícii. Páči sa mi konštatovanie, že manželstvá sa nelíšia počtom hádok, ale hlavne spôsobom, ako ich riešia.

 2. Ako relaxujete? Máte vnúčatá? Vaše služby vyžadujú aj prípravu,čo je určite náročné na čas. Ako trávite dovolenku a ako často ste v kontakte s deťmi?

  Je šťastie, že máme zamestnanie, ktoré nás baví aj živí. Potom voľný čas, ktorý venujeme aktivitám pre rodiny, je svojím spôsobom odreagovaním sa od technických úloh v práci. Najlepšie zrelaxujeme v prírode v zime na lyžiach, v lete vo vibramkách. Kým boli deti s nami, trávili sme dovolenky najčastejšie na drevenici v Zázrivej a aspoň týždeň pri vode. Tento režim nám ostal dodnes. Prvé vnúča čakáme v najbližších týždňoch. Skúsení starí rodičia nám hovoria, že jeho príchod poriadne poprehadzuje priority v našich aktivitách. Tešíme sa na to. Zatiaľ sa s deťmi vídame pomenej. Pracujú a študujú v Bratislave a v Prahe. Majú tiež dosť svojich aktivít, tak aspoň často telefonujeme.

 3. Čo je podľa Vás najdôležitejšie, najpodstatnejšie v manželstve?

  Svätý Otec František zhrnul to najdôležitejšie do pár slov, ktoré by sme mali čo najviac používať v rodinách: Dovolíš? Môžem? Ďakujem. Prosím. Prepáč. Myslím si, že pre vzťah manželov je veľmi dôležitá vzájomná úcta. Tiež je dôležité veľa sa rozprávať a počúvať. Hovoriť o tom, čo prežívame, ako sa cítime. Aby sme sa mohli rozprávať, musíme si dôverovať. Dôvera sa buduje celý život. Je to istota, že sme jeden pre druhého ten najdôležitejší človek na svete, že jeden druhého nesklameme. Ak aj k sklamaniu dôjde, že si vieme priznať chybu, ospravedlniť sa a odpustiť si. Veľmi dôležité je poznať aj citové potreby, ktoré sú u každého odlišné a snažiť sa ich vzájomne napĺňať.

 4. Ako a kde by našli manželia pomoc, keby chceli poradenstvo vo vzťahu?

  Môžeme uviesť možnosti, ktoré poznáme. Manželské stretnutia je letný týždenný kurz pre manželov aj s deťmi, ktorý býva v Banskej Bystrici. Prihlasuje sa naň cez stránku mstretnutia.sk. V Belušských Slatinách je dom prijatia Rodinkovo, kde sa celý rok robia programy pre manželov, pre celé rodiny, aj pre rozvedených. Program aj prihlasovanie je na stránke rodinkovo.sk. V Žiline máme niekoľko manželských párov aj jednotlivcov, ktorí absolvovali tréning kresťanského kouča. Rozhovorom pomáhajú záujemcom nájsť v problémových situáciách riešenie. Kontakt je cez adresu krestanskykoucingzilina@gmail.com. V Diecéznom centre pri Biskupskom úrade v Žiline je kancelária sekcie pre rodinu, kde sa možno obrátiť v pracovnej dobe osobne alebo telefonicky na čísle 0911 911 760. Na Slovensku existuje veľa ďalších programov pre manželov. V mnohých farnostiach býva napríklad osemtýždňový cyklus Manželské večery alebo Rodičovské večery. O ďalších informuje stránka vyveska.sk.

 5. Ktorým dobrým vlastnostiam Vás učí život v manželstve?

  Manželstvo nás učí v prvom rade dôverovať Bohu. Učí nás pokore. Zbavuje nás egoizmu. Učí nás myslieť na toho druhého, na deti, na príbuzných, priateľov. Učí nás ovládať sa, čo nás formuje v pozitívnom slova zmysle. Učí nás prijať druhého takého,aký je a tešiť sa z toho, že sme rozdielni, že sa môžeme dopĺňať. Vieme, že nemáme problém so situáciami, ktoré idú podľa našich predstáv. Učíme sa zvládať skôr nedorozumenia, ktoré vznikajú, keď veci nejdú tak, ako by sme chceli.

 6. Ktoré obdobie svojho spoločného života považujete za najkrajšie a prečo?

  Zdá sa, že najkrajšie obdobie nášho manželstva prežívame teraz. Deti nám robia radosť, sú už samostatné, budujú si svoje vlastné rodinné a pracovné zázemie. My sme si už obrúsili mnohé hrany, ktorými sme vzájomne narážali a tešíme sa z každého okamihu, ktorý môžeme spolu stráviť.

 7. Čo podľa Vás najviac pomáha dobrým vzájomným vzťahom v rodine?

  Myslím si, že najviac pomáha vedomie, že na vzťahoch v rodine treba pracovať. Treba investovať čas a úsilie do spoznávania, ako správne máme fungovať. Zobrať si z vlastných rodín, kde sme prežili detstvo,dobré vzory a ak niečo nebolo celkom správne, hľadať, ako by to malo byť a usilovať sa o to. Veľa sa rozprávať. Vzájomne si darovať to najvzácnejšie, čo máme, svoj čas. Snažiť sa o pokojnú,. veselú atmosféru, aby sa všetci členovia rodiny tešili domov. Veľkým budovateľom rodín je láskavý humor, ktorý nám pomáha nebrať sa občas až tak vážne. Každodenne nás inšpiruje veta, ktorú sme si dali doma na viditeľné miesto:Byť priateľský a láskavý je viac, ako mať pravdu.

 8. Čo najviac škodí rodine?

  To, čo rodinám najviac škodí, voláme ničitelia lásky. Je to egoizmus, sebecké vyžadovanie naplnenia svojich túžob bez ohľadu na túžby manželského partnera, neúctivá komunikácia a presadzovanie si len svojho názoru bez ohľadu na názor druhého. Rodinu ničí neúprimnosť a klamstvo aj v najmenších veciach. Veľmi škodia výbuchy hnevu. Mnohým manželstvám ubližuje nezávislé konanie manželov, keď každý žije svoj samostatný život so svojím účtom, so svojimi priateľmi. Ničiteľmi lásky je často alkohol, nevera, závislosti od hier, drog, pornografie. Lásku ničí aj workoholizmus, bezohľadná honba za peniazmi a málo času pre rodinu. Múdre rady hovoria, že manželia by mali týždenne spolu komunikovať okolo 15 hodín a rodičia s deťmi rovnako.