Nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. 1Kor 10, 33

Otázky a odpovede

Staršie odpovede:

Emil a Anna KondelovciRastislav KolmanZuzana ŽídekováZuzana DobešováEva PetrovičováJozef HarvánekĽudovít GabrišJana PajanováJulo SlovákPeter ČerveňJanka VindišováMatúš Reinersestra FaustínaFelix Maria OFMPeter Naňosestra Damiánasestra HermanaSr. M. Petronela Kronová, SDR Pavol DankoRoman Seko, ThLic.Tím 40dni.skMarián ČaučíkJuraj KrálikRichard VašečkaJán Buc - riaditeľ TV LuxAndrej Darmo, Th.D.Mudr. Ivan Wallenfels - kresťanský gynekológdoc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D., mprof.Don Štefan Turanský SDBpáter Robert Balek SVDLadislav Záborský - akademický maliarThLic. Ján ViglašRNDr. Ing. Marcela DobešováPeter Kučák (kňaz)páter Miroslav (kapucín)Peter - Samuel Lovas (dominikán)Mgr. Ján Hudec - farár vo farnosti Žilina-Solinky

Richard Vašečka

foto
Som veriaci kresťan katolík, 15 rokov šťastne ženatý, otec 4 detí (3,8,11,14). Bývame v RD v Marčeku pri Žiline. Som vedúci spoločenstva Nový Jeruzalem. 15 rokov učím katolícke náboženstvo na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Od marca 2012 som poslancom NR SR v klube Obyčajných ľudí a nezávislých osobností.
wikipedia.org
mojpribeh.sk
Témy?
Veľmi rád sa podelím s myšlienkami o manželstve, rodine, identite muža a ženy, sexualite, vzťahoch. Tiež o živej viere a kresťanskom živote, evanjelizácii a spiritualite laika. O Sv. Písme. Príp. aj o kresťanovi v politike. Ale nebránim sa žiadnym otázkam.
 1. Mate rád šport konkrétne hokej a futbal?

  Šport mám rád. Kedysi som sa mu rekreačne venoval viac. Ale ešte dnes si rád zahrám futbal.

 2. Je možné pri Vašom pracovnom zaťažení (Ste vedúci spoločenstva NJ, máte svoju viacpočetnú rodinu, učíte a ste poslancom) plniť si aj úlohu otca, manžela. Dá sa to všetko v pokoji zvládnuť? Ako stíhate skĺbiť rodinu, prácu poslanca a vedúcu úlohu spoločenstva? A čo Vám v tom najviac pomáha?

  Keďže všetky tieto veci vnímam ako Božie povolanie, tak verím, že sa to dá. Nie je to ľahké. Treba pozorne rozlišovať medzi dobrými vecami a tými, ku ktorým ma povoláva Boh. Vyžaduje to efektívne plánovanie a využívanie času a disciplínu. Napr. posledné mesiace trávim čas s deťmi a manželkou oveľa aktívnejšie. Náš vzťah s manželkou sa zlepšil a viac komunikujeme – aj osobne, aj telefonicky. Viacero vecí (napr. ohľadom spoločenstva) som delegoval. A najviac mi v tom pomáha modlitba a čas na rozmýšľanie.

 3. Kde pracuje vaša manželka? Angažuje sa aj ona v spoločenstve?

  Dlhé roky bola na materskej (máme štyri deti). Tri roky učila náboženstvo na ZŠ. Momentálne pracuje pre naše OZ (naše spoločenstvo). Do života a služby spoločenstva sme sa od začiatku zapájali obaja podľa možností našej rodiny. Slúžiť spolu s manželkou je pre mňa veľká radosť.

 4. Čo je podstatou spoločenstva Nový Jeruzalem, ako často sa stretávate, kto môže byť jeho členom?

  Odpovede nájdete na http://www.nj.sk/index.php?go=titulka.

 5. Máte vo svojom spoločenstve NJ aj katolíckeho kňaza, príp. rehoľníka /rehoľníčku/? A nemôžete povedať bližšie, ako vznikalo toto vaše spoločenstvo a akú máte spiritualitu? Ďakujem. Prajem Vám veľa krásnych chvíľ s Bohom a s blížnymi vo Vašom živote. Milada B.

  Sme laické spoločenstvo a momentálne nie je našim členom žiaden kňaz ani rehoľník. Spolupracujeme však s miestnym p. farárom, br. kapucínmi a sr. františkánkami. Viac v linku vyššie.

 6. Myslíte si , že je dobré keď mladá rodina s tromi deťmi žije spolu v jednej domácnosti s rodičmi a slobodným súrodencom ?

  Nemusí to byť nutne zlé. Závisí to od vzťahov. Podmienkou je osamostatnenie novej rodiny od tej pôvodnej. Aby mladí manželia a rodičia mali priestor riešiť si svoje vnútorné vzťahy samostatne a slobodne a mali zabezpečené základné súkromie. Samozrejme, že je tu viacero nebezpečenstiev. Ak je možnosť bývať oddelene, bolo by lepšie ju využiť.

 7. Chcela by som sa opýtať? Ak sú dvaja zasnúbení môžu spolu viest sexuálny život s tým že nepáchajú hriech nečistoty čiže smilstvo? A druhou mojou otázkou je kedy je ta najvhodnejšia doba ísť na náuky ?? Či je to na snúbencoch?

  K prvej otázke by som zacitoval Katechizmus katolíckej cirkvi: Snúbenci sú povolaní praktizovať čistotu v zdržanlivosti. Nech túto skúšku chápu ako prejav vzájomnej úcty, cvičenie vo vernosti a nádej, že dostanú jeden druhého od Boha. Nech si rezervujú zvláštne prejavy nežnosti manželskej lásky pre manželstvo (KKC 2350). Sexualita je podriadená manželskej láske muža a ženy. V manželstve sa telesná dôvernosť manželov stáva znakom a zálohou duchovného spoločenstva (KKC 2360). Oficiálnu prípravu na sviatosť manželstva je potrebné a najlepšie dohodnúť s miestnym kňazom. Avšak príprava na manželstvo len formou povinných náuk je veľmi nedostatočná. Je potrebné sa iniciatívne vzdelávať a formovať.

 8. Dobrý večer, sme veriaci manželia, rodičia 3 deti /5r.,3r. a 1r./ Do narodenia najmladšieho sme praktizovali prirodzene plánovanie rodičovstva, ale teraz sa manžel obava že by sme mohli otehotnieť. Už nedôveruje prirodz. plánovaniu. Fungujeme na manželovej ochrane pri milovaní, ale mam stále pochybnosti, či to je správne. Je mi ľúto že nedôverujeme Bohu. Vedeli by ste nám poradiť. Ďakujem.

  Nerád by som hodnotil túto otázku anonymne a zároveň verejne. Objektívne kritéria mravnosti sú jednoznačné (por. KKC 2368-2370).Individuálne riešenie vašej situácie by bolo najlepšie prebrať osobne. Ale určite vás povzbudzujem dôverovať Bohu a nebáť sa. On vie, čo potrebujete a nechce na vás uvrhnúť neznesiteľné bremeno.

 9. Má človek i rozvedený podľa Vás nárok na šťastný život s Bohom v novom vzťahu?

  Neviem, či jestvuje nárok na šťastný život. Určite existuje túžba po šťastí. Do srdca človeka ju vložil Boh. Nikoho to však neoprávňuje ísť za „svojím šťastím“ akýmkoľvek spôsobom. Iste, každý človek je slobodný a môže sa rozhodnúť, čo je pre neho priorita. Boh nezavrhuje a neodmieta človeka v žiadnej situácii. Ani keď začne žiť po rozvode s iným partnerom. Nemožno však v pravde povedať: „Je to v poriadku, pretože on sa cíti šťastný.“

 10. Je dobrý ocko,ktorý dá deti protiprávne do krízového centra,ktorý hovorí a núti moju maminku ísť ležať na psychiatriu, ktorá sa o nás do teraz starostlivo starala, no ocko nás od malička zanedbával? A maminka je zdravá.

  Je mi to veľmi ľúto, že je vo vašej rodine takáto situácia. Moje hodnotenie by situáciu nijako nevyriešilo. O tejto veci je potrebné porozprávať sa osobne a riešiť odborne.

 11. Aké pocity u vás vyvoláva vzťah človeka k inému?

  Vzťahy sú vo všeobecnosti povolaním každého človeka. Sú obrazom Boha, ktorý tiež žije vo vzťahoch ako spoločenstvo osôb. Preto sa teším z každého čistého a úprimného vzťahu, napr. lásky a priateľstva.

 12. Ako ste spoznali, že Vaša manželka je tá pravá?

  Tak, že som si ju slobodne a uvážene zobral. Teraz to viem už na 100% :) . Otázka je, prečo som sa pre ňu rozhodol. Dôvody boli prirodzené aj nadprirodzené. Samozrejme, že ma očarila ako žena – celá jej osoba. A tiež som sa za to modlil a hľadal Božiu vôľu. Inak, neverím romantickej ilúzií o pravom partnerovi ako nejakej predurčenej osobe. Verím ale v dynamické Božie vedenie v tejto oblasti.

 13. Ako mám viac načúvať Bohu ? Ako vedieť, či má Boh povoláva do manželstva alebo do zasväteného života?

  Moje presvedčenie založené na učení katolíckej cirkvi je, že do manželstva je povolaný každý človek: „Povolanie k manželstvu je vpísané v samej prirodzenosti muža a ženy ako vyšli z rúk Stvoriteľa“ (KKC 1603). Otázka teda znie, či ma Boh povoláva, aby som sa zriekol tohto prirodzeného povolania z nadprirodzených dôvodov. Na toto rozoznanie možno použiť štandardné kritéria rozlišovania Božej vôle – potvrdenie z viacerých spôsobov, vnútorných i vonkajších, ako napr. vnútorné presvedčenie pri modlitbe, rozumné dôvody, rada skúsených a zrelých, okolnosti, slová Písma, prorocké slovo.

 14. Čo vás priviedlo od učiteľa k politike? Ako ste sa dostali k politike?

  Tak ako pri všetkom v mojom živote od môjho obrátenia v 17 rokoch: Božie vedenie. Dostal som absolútne nečakanú ponuku ísť kandidovať. Po telefonáte, ktorý mi to oznámil, som to povedal v kuchyni manželke. Ona zareagovala presne tak isto ako ja do telefónu: „Treba zistiť, či je to od Pána, či to chce on.“ A tak sme to zisťovali – v modlitbe, v rozhovoroch, s autoritami – jednoducho v rozlišovaní. Politika ma zaujímala a aj som sa v nej aktívne angažoval v 1989/1990. Potom som sa úplne ponoril do cirkevnej služby (katechéta, spoločenstvo, evanjelizácia). Na hodinách náboženstva som ale často hovoril so študentmi o spoločenských témach a nestranícky aj o politike (z ich podnetu). A oni ma posielali do politiky: „Pán profesor, choďte kandidovať, my vás budeme voliť.“ A ja som sa smial.

 15. Čo o Vás hovoria iní politici? Priznávate sa aj v politike, že Ste kresťan? Ako to berú ostatní?

  Čo hovoria iní, sa musíte opýtať ich. K tomu, že som kresťan, sa nielen priznávam, ale s hrdosťou vyznávam Ježiša Krista. A ostatní to berú plus-mínus tak ako ostatní ľudia tohto sveta. Väčšina sa k tomu nevyjadruje, liberáli majú niekedy posmešné poznámky, formálni kresťania majú niekedy problém s našim spôsobom vyjadrovania kresťanskej viery.

 16. Dobrý večer, ste kresťan katolík a zároveň poslancom NR SR za OĽaNO. Ako sa zlučuje Vaše kresťanské presvedčenie s filozofiou takého zlepenca ako je OĽaNO. S prianím všetkého dobrého PaedDr. Pivarníková

  Na slovo „zlepenec“ má patent Róbert Fico. S obľubou ho používa, aby dehonestoval koalíciu viacerých strán, ktorý vznikli, pretože máme slobodnú pluralitnú demokraciu. Jeho alternatívou je stranícky monolit a vláda jednej strany. Jednou z podmienok, ktoré museli byť splnené, aby som vôbec začal uvažovať o vstupe do politiky bola nestraníckosť a nezávislosť. Takúto ponuku som dostal od Obyčajných ľudí. V parlamente nezastupujem OĽaNO, ale svojich voličov (zhruba 10 000) – čo sú v prevažnej miere znovuzrodení kresťania z kresťanských spoločenstiev. Viem, že tradičné politické strany a ich voliči s tým majú problém. Ale mnoho ľudí má problém s tradičnými politickými stranami. Odpoveďou na Ježišovu túžbou po jednote kresťanov v súčasnosti nie je jedna organizácia, ale ekumenizmus – spolupráca kresťanov z rôznych cirkevných spoločenstiev. Aj samotná katolícka cirkev je spoločenstvom viacerých cirkvi, nielen rímska cirkev. A to je dielo Ducha Svätého (tak ako o tom hovoril aj pápež František). OĽaNO sa neprezentuje ako strana a ani ako kresťanská, ale ako legitímny projekt pre nezávislých zástupcov občanov. Počet kresťanov v Národnej rade sa vďaka tomuto projektu zvýšil a do parlamentu sa dostali aj prebudení aktívni kresťania, čo sa tradičným stranám doteraz nepodarilo, resp. to neumožnili. Počet liberálov v parlamente nestúpol (vyrovnané poklesom SaS). Svoju úlohu vidím v spolupráci kresťanov v parlamente naprieč politickými zoskupeniami. Daj Bože, aby sa obnovili aj tradičné politické strany s K v názve a kresťania v politike sa mohli v nich zjednotiť. Súčasná nejednota nie je bez viny na oboch stranách.

 17. Je možné, aby veriaci kresťan katolík obstál vo vysokej politike, alebo musí robiť ústupky a v určitom momente sa aspoň čiastočne prispôsobí, alebo z politiky odíde? Je možné, aby si človek, ktorý sa dostane do politiky "nezlomil" svoju chrbtovú kosť a držal sa i naďalej Božích prikázaní?

  „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ „Všetko je možné tomu, kto verí.“ Teda je to možné. Akpolitik verí a drží sa Ježiša Krista. Akonáhle sa začne spoliehať na seba a svoje sily, na múdrosť tohto sveta, neobstojí. „Kto chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“ Len nesmiete mať za hlavný cieľ za každú cenu niečo presadiť alebo zotrvať v politike. Pokladať v porovnaní s nasledovaním Ježiša Krista všetko ostatné za odpadky.

 18. Pán Vašečka, akú formu evanjelizácie používate ako poslanec NR SR v klube Obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Mária

  Žijem svoj život s Kristom a hovorím o ňom všade, kde to vysvetľuje môj postoj a kde vnímam evanjelium ako súčasť riešenia problému. Napríklad, ponúkam modlitbu a modlím sa s poslancami viacerých strán. Tým nemyslím len spoločné modlitby poslancov v parlamente, ale po rozhovore s poslancami ako kolegami sa priamo s nimi konkrétne modlím za ich životné okolnosti (napr. choré dieťa, tehotenstvo manželky, potreba inšpirácie). Do Národnej rady pozývame mladých kresťanov, s ktorými sa modlíme za celý parlament, za poslancov – aby uverili a obrátili sa, spoznali živého Krista. Svedectvo vydávam aj v prejavoch v parlamente – žehnám, citujem Božie Slovo, hovorím o svojej kresťanskej skúsenosti.

 19. Pochválen buď Ježiš! Prosím vás mne sa zdá že v parlamente prevláda politická príslušnosť pred kresťanským učením. váš názor je aký?

  Súhlasím s Vami. Často to tak je, bohužiaľ.

 20. Necítite sa bezmocný a zbytočný keď nemôžete presadiť svoje názory v parlamente?

  Nie. Ja som totiž nešiel do parlamentu preto, aby som presadil svoje názory, ale aby som nasledoval Krista, ktorý ma pozval do politiky a povedal: „Poď za mnou.“ Mojou úlohou je počúvať Krista a byť mu verný. On už vie, čo a ako.

 21. Váš prínos v parlamente?

  Ťažko zhodnotiť po jednom roku. A asi by to mali hodnotiť ľudia zvonka, nie ja.
  Moje aktivity si môžete pozrieť na stránke http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=861&CisObdobia=6
  Moje vystúpenia v parlamente:
  http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=SearchResult&PersonKey=Richard.Va%9ae%e8ka&TermNr=0&MeetingNr=0 Informovanie voličov na Facebooku:
  http://www.facebook.com/RichardVasecka alebo
  http://www.facebook.com/richard.vasecka.7.

 22. Pán Vašečka som veľmi rada že ste v politike (a s vami ešte pár "Obyčajných ľudí") a že sa snažíte vnášať tam Božie Slovo. Viem, nemáte to ľahké, je to beh na dlhé trate ,ale niekto musí začať a treba veriť že Pán bude pri vás a raz sa to zmení. Prajem vám pevné nervy, veľa dobrých nápadov, ktoré pomôžu obyčajným občanom Slovenska. Boh vás žehnaj +

  Ďakujem. Aj Vám veľa Božieho požehnania!

 23. Po 35 rokoch poctivej práce v ZSSK Cargo ma prepustili zo zamestnania pre znižovanie pracovných miest a stanovenie kritéria, že najprv prepustia tých, čo majú bližšie k dôchodku. Moje sociálne istoty sú veľmi ohrozené! Do starobného dôchodku môžem ísť o 2 roky a 10 mesiacov. Pán poslanec, aký máte na to názor?

  Bohužiaľ, realita dneška. Je mi to veľmi ľúto. Sám mám podobné prípady v rodine i v blízkom okolí – pričom ide o živiteľov mladých rodín. Otázka nezamestnanosti je veľmi vážna z viacerých dôvodov. Mrzí ma, že politici zavádzajú občanov a sľubujú im to, čo im v plnej miere nemôžu garantovať – sociálne istoty. Som presvedčený, že riešenie tejto otázky nie je plne v rukách štátu. Vláda by však mala podniknúť kroky, ktoré vytvárajú priestor pre tých, čo chcú pracovať, a chrániť ohrozené skupiny – mladé rodiny, ľudí pred dôchodkom. Táto vláda bohužiaľ mnoho nasľubovala a jej kroky majú negatívny dopad na zamestnanosť v krajine.

 24. Aký je Váš názor na odstúpenie Svätého Otca Benedikta XVI., hlavne v porovnaní s pontifikátom bl. Svätého Otca Jána Pavla II? Čo si myslíte o zvolení nového pápeža?

  Môj názor nájdete na http://www.postoy.sk/anketa_benedikt_xvi_je_bozi_clovek. Keďže medzitým už bol zvolený František, môžem povedať, že on je Božou odpoveďou na naše modlitby. Veľmi sa teším!

 25. Ako sa volá Anjel ktorý prišiel k Panne Márii. Barborka Kľučárová .

  Anjel Pána. Archanjel Gabriel.

 26. Koľko rokov mal Ježiš keď zomrel?

  Podľa tradície 33, podľa najnovších historických poznatkov pravdepodobne mierne viac, okolo 36 až 37. Z hľadiska spásy to ale nie je vôbec podstatné.

Emil a Anna Kondelovci

foto
Obaja sme študovali v Bratislave.  Vyrastali sme za „ socíku“ na tajných študentských „stretkách“.  S úctou spomíname  na autority tajnej cirkvi, ktoré nás  formovali.
Zobrali sme sa pred 31 rokmi. V prvých rokoch sme mnohé situácie riešili intuitívne a nie vždy dobre. Podnety pre spokojný život sme našli na Manželských stretnutiach. Keď nám odrástli deti, dostali sme pozvanie do služby snúbencom a manželom.
Na kurzoch prípravy do manželstva v Žiline, na programoch pre manželov v Rodinkove a na stretnutiach s manželmi sa delíme o naše skúsenosti.  Učíme sa ako ponúknuť manželom krásu života vo dvojici, keď jeden druhému nie je súperom, ale partnerom. Snažíme sa porozumieť situáciám, ktoré v manželstvách vznikajú. Záleží nám na iných manželstvách. Viackrát sme zažili, ako manželia našli cestu k sebe. Fascinuje nás  obrat z ľahostajnosti ba až nenávisti k láske.
Sme spoluautormi knihy Manželská STK. Spolu s inštitútom Communio chystáme jej druhé vydanie.
 1. Mali ste niekedy krízy vo svojom manželstve? Ako ich riešite?

  To je dobrá otázka. Keď sa spätne pozerám na prežité roky, uvedomujem si, že sme zažili obdobia neporozumenia, hádok, ťažkostí, starostí, problémov s prácou, so zdravím, s deťmi ... Niekto to nazýva krízami. My sme to vnímali ako čas, ktorý treba vydržať a snažiť sa nájsť cestu k sebe, vzájomne sa podporiť. Učím sa porozumieť, kde robím chybu ja. Je to tvrdý boj s vlastnou pýchou. Ale keď sa mi ho podarí vyhrať, dokážem si priznať chybu a ospravedlniť sa. Veľmi dôležité je pre mňa učiť sa dobre počúvať, čo mi ten druhý hovorí. Spoznať a porozumieť, ako situáciu vníma on.Kým druhý rozpráva, je najlepšie počúvať ho a nechystať si myšlienky na protiútok. V ťažkostiach sa snažíme nemlčať, ale o vzniknutej situácii spolu rozprávať. Konštruktívne sa dá rozprávať, keď sme obaja v pohode a snažíme sa vžiť do vnímania druhého. Potom aj riešenie hľadáme také, ktoré bude prijateľné pre obidvoch.Veľmi nám v tom pomáha spoločná modlitba. Už roky chodíme na Manželské stretnutia, vďaka ktorým sa nám čoraz viac darí porozumieť, čo sa deje s naším vzťahom a udržovať ho v kondícii. Páči sa mi konštatovanie, že manželstvá sa nelíšia počtom hádok, ale hlavne spôsobom, ako ich riešia.

 2. Ako relaxujete? Máte vnúčatá? Vaše služby vyžadujú aj prípravu,čo je určite náročné na čas. Ako trávite dovolenku a ako často ste v kontakte s deťmi?

  Je šťastie, že máme zamestnanie, ktoré nás baví aj živí. Potom voľný čas, ktorý venujeme aktivitám pre rodiny, je svojím spôsobom odreagovaním sa od technických úloh v práci. Najlepšie zrelaxujeme v prírode v zime na lyžiach, v lete vo vibramkách. Kým boli deti s nami, trávili sme dovolenky najčastejšie na drevenici v Zázrivej a aspoň týždeň pri vode. Tento režim nám ostal dodnes. Prvé vnúča čakáme v najbližších týždňoch. Skúsení starí rodičia nám hovoria, že jeho príchod poriadne poprehadzuje priority v našich aktivitách. Tešíme sa na to. Zatiaľ sa s deťmi vídame pomenej. Pracujú a študujú v Bratislave a v Prahe. Majú tiež dosť svojich aktivít, tak aspoň často telefonujeme.

 3. Čo je podľa Vás najdôležitejšie, najpodstatnejšie v manželstve?

  Svätý Otec František zhrnul to najdôležitejšie do pár slov, ktoré by sme mali čo najviac používať v rodinách: Dovolíš? Môžem? Ďakujem. Prosím. Prepáč. Myslím si, že pre vzťah manželov je veľmi dôležitá vzájomná úcta. Tiež je dôležité veľa sa rozprávať a počúvať. Hovoriť o tom, čo prežívame, ako sa cítime. Aby sme sa mohli rozprávať, musíme si dôverovať. Dôvera sa buduje celý život. Je to istota, že sme jeden pre druhého ten najdôležitejší človek na svete, že jeden druhého nesklameme. Ak aj k sklamaniu dôjde, že si vieme priznať chybu, ospravedlniť sa a odpustiť si. Veľmi dôležité je poznať aj citové potreby, ktoré sú u každého odlišné a snažiť sa ich vzájomne napĺňať.

 4. Ako a kde by našli manželia pomoc, keby chceli poradenstvo vo vzťahu?

  Môžeme uviesť možnosti, ktoré poznáme. Manželské stretnutia je letný týždenný kurz pre manželov aj s deťmi, ktorý býva v Banskej Bystrici. Prihlasuje sa naň cez stránku mstretnutia.sk. V Belušských Slatinách je dom prijatia Rodinkovo, kde sa celý rok robia programy pre manželov, pre celé rodiny, aj pre rozvedených. Program aj prihlasovanie je na stránke rodinkovo.sk. V Žiline máme niekoľko manželských párov aj jednotlivcov, ktorí absolvovali tréning kresťanského kouča. Rozhovorom pomáhajú záujemcom nájsť v problémových situáciách riešenie. Kontakt je cez adresu krestanskykoucingzilina@gmail.com. V Diecéznom centre pri Biskupskom úrade v Žiline je kancelária sekcie pre rodinu, kde sa možno obrátiť v pracovnej dobe osobne alebo telefonicky na čísle 0911 911 760. Na Slovensku existuje veľa ďalších programov pre manželov. V mnohých farnostiach býva napríklad osemtýždňový cyklus Manželské večery alebo Rodičovské večery. O ďalších informuje stránka vyveska.sk.

 5. Ktorým dobrým vlastnostiam Vás učí život v manželstve?

  Manželstvo nás učí v prvom rade dôverovať Bohu. Učí nás pokore. Zbavuje nás egoizmu. Učí nás myslieť na toho druhého, na deti, na príbuzných, priateľov. Učí nás ovládať sa, čo nás formuje v pozitívnom slova zmysle. Učí nás prijať druhého takého,aký je a tešiť sa z toho, že sme rozdielni, že sa môžeme dopĺňať. Vieme, že nemáme problém so situáciami, ktoré idú podľa našich predstáv. Učíme sa zvládať skôr nedorozumenia, ktoré vznikajú, keď veci nejdú tak, ako by sme chceli.

 6. Ktoré obdobie svojho spoločného života považujete za najkrajšie a prečo?

  Zdá sa, že najkrajšie obdobie nášho manželstva prežívame teraz. Deti nám robia radosť, sú už samostatné, budujú si svoje vlastné rodinné a pracovné zázemie. My sme si už obrúsili mnohé hrany, ktorými sme vzájomne narážali a tešíme sa z každého okamihu, ktorý môžeme spolu stráviť.

 7. Čo podľa Vás najviac pomáha dobrým vzájomným vzťahom v rodine?

  Myslím si, že najviac pomáha vedomie, že na vzťahoch v rodine treba pracovať. Treba investovať čas a úsilie do spoznávania, ako správne máme fungovať. Zobrať si z vlastných rodín, kde sme prežili detstvo,dobré vzory a ak niečo nebolo celkom správne, hľadať, ako by to malo byť a usilovať sa o to. Veľa sa rozprávať. Vzájomne si darovať to najvzácnejšie, čo máme, svoj čas. Snažiť sa o pokojnú,. veselú atmosféru, aby sa všetci členovia rodiny tešili domov. Veľkým budovateľom rodín je láskavý humor, ktorý nám pomáha nebrať sa občas až tak vážne. Každodenne nás inšpiruje veta, ktorú sme si dali doma na viditeľné miesto:Byť priateľský a láskavý je viac, ako mať pravdu.

 8. Čo najviac škodí rodine?

  To, čo rodinám najviac škodí, voláme ničitelia lásky. Je to egoizmus, sebecké vyžadovanie naplnenia svojich túžob bez ohľadu na túžby manželského partnera, neúctivá komunikácia a presadzovanie si len svojho názoru bez ohľadu na názor druhého. Rodinu ničí neúprimnosť a klamstvo aj v najmenších veciach. Veľmi škodia výbuchy hnevu. Mnohým manželstvám ubližuje nezávislé konanie manželov, keď každý žije svoj samostatný život so svojím účtom, so svojimi priateľmi. Ničiteľmi lásky je často alkohol, nevera, závislosti od hier, drog, pornografie. Lásku ničí aj workoholizmus, bezohľadná honba za peniazmi a málo času pre rodinu. Múdre rady hovoria, že manželia by mali týždenne spolu komunikovať okolo 15 hodín a rodičia s deťmi rovnako.