Verný je Boh, ktorý vás povolal. 1Kor 1, 9Mládež

obr

Evanjelium: Lk 18, 9-14Zamyslenie:Stalo sa ti už niekedy, že si si hovoril, že tvoje hriechy sú zanedbateľné v porovnaní s hriechmi iných? Alebo si si sám pred sebou nejaký hriech ospravedlňoval slovami- “veď to tak robia všetci…”? Tvoje svedomie napriek tomu mnohokrát „nedalo pokoj“ a neraz výčitkami pripomínalo daný hriech. Napriek tomu, že si mal pocit, že nehreší...

obr

Evanjelium: Mk 12, 28b-34Zamyslenie:„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet."Niet väčšieho prikázania ako je prikázanie lásky. Láskou sa dá získať cel...

obr

Evanjelium: Lk 11, 14-23Zamyslenie:Určite si to už zažil/a na vlastnej koži, že nech si sa snažil/a urobiť veci čo najlepšie, stihnúť toho čo najviac, našli sa ľudia, ktorým to nestačilo a čakali viac, čakali lepšie... Ľudia, ktorí aj za nezištnou pomocou, predpokladali u teba zištný zámer. Nech budeš robiť čokoľvek, vždy sa nájde niekto, kto bude mať voči tebe výhrady. A tak je to spr...

obr

Evanjelium: Mt 5, 17-18Zamyslenie:Dnešné evanjelium nám ponúka Ježišove slová v trochu inej forme. Zdalo by sa, ako by bol on sám rozhorčený z toho, že všetci okolo neho si myslia, že prišiel zákon zrušiť, vyhnúť sa tak vôli svojho Otca. Sám Ježiš sa nám prihovára slovami „neprišiel som zrušiť, ale naplniť“. Prečo potom pochybujeme? Jež...

obr

Evanjelium: Mt 18, 21-35Zamyslenie:Je ľahké odpúšťať? Kedysi som si myslel, že áno. Až kým mi niekto skutočne veľmi neublížil. Zveril som mu všetku svoju dôveru a on ma zradil. Znie to ako klišé, ale bola to veľká bolesť. To si človek musí vyskúšať na vlastnej koži. Táto bolesť ma však niečo naučila. Aj Boh mi dáva všetku svoju dôveru a ja ho nespoče...

obr

Evanjelium: Lk 4, 24-30Zamyslenie:Už sa vám to niekedy stalo? Niekto blízky, možno člen rodiny, sa vám snažil dohovoriť, usmerniť, dať dobrú radu, ktorá však naznačovala kritiku vašej osoby. Naše zranené ego dokáže v takých prípadoch prskať poriadny jed či zapáliť oheň na streche. Cítime sa urazení a rozmýšľame, ako si tento človek dovolil kritizovať nás, ...

obr

Evanjelium: Jn 2, 13-25Zamyslenie:Vyčistime si chrám svojej duše. Zmeňme svoje zmýšľanie, nehrajme sa na svätých. Náboženské aktivity, formy uctievania, majú slúžiť Božím zámerom. V tom čase to tak nebolo, a preto Ježiš obrátil pozornosť na duchovný chrám.   Pokrytci sa robia dobrými a nechápu, že nikto nie je spravodlivý sám v sebe, v...

obr

Evanjelium: Lk 15, 1-3.11-32Zamyslenie:Márnotratný syn potrebuje pokoru na to, aby šiel za otcom a poprosil ho o odpustenie, avšak ešte väčšiu pokoru potrebuje na to, aby prijal bezpodmienečnú lásku jeho Otca. Otca, ktorý ho čaká s otvorenou náručou, hodí sa mu okolo krku a vybozkáva ho. Nehľadí na to, čo urobil, nečaká odpustenie, raduje sa jednoducho z jeho návratu, nem...

obr

Evanjelium: Mt 21, 33-43.45-46 Zamyslenie: Toto podobenstvo by sme mohli nazvať aj podobenstvom o ľudskej “slobode.“ Vinohradníci dostali do prenájmu vinicu aby ju obrábali a keď nadišiel čas mali odovzdať diel úrody hospodárovi. Určite pracovali od rána do večera. Zbierali hrozno a vyrábali z neho víno. Zrazu prišiel sluha, ktorého poslal hospodár a pýtal hospodárov podiel z ...

obr

Evanjelium: Lk 16, 19-31 Zamyslenie: Dnešné evanjelium upriamuje našu pozornosť na dvoch ľudí: bohatého nemenovaného človeka, a na biedneho Lazára. Lazár je obrazom aj dnešných ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú chudobní. Boháč na druhej strane je symbolom mnohých bohatých ľudí, ktorí vidia biedneho človeka, možno poznajú...