Milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Lk 6, 35Mládež

Forty For You - Aj teba si vybral

Pridané: 24.03.2015

obr

Evanjelium: Jn 8, 21-30Zamyslenie:Slová dnešného evanjelia sa nepočúvajú ľahko. Ježiš sa dosť tvrdo vyjadruje na adresu svojich poslucháčov. Poukazuje na tých, ktorí dostali možnosť Ho poznať, počúvať Jeho slová, a predsa v neho neuverili. A nesprávame sa niekedy i my rovnako? Áno, oproti nim my veríme, že Ježiš je Boh a že spasil svet, no myslím, ...

Forty For You - Nehádž kameňom

Pridané: 23.03.2015

obr

Evanjelium: Jn 8, 1-11Zamyslenie:Dnešný príbeh z evanjelia je nám v niečom veľmi známy. Možno v inom kontexte, no predsa sme na tom podobne aj v týchto časoch. Odsudzujeme a posudzujeme ľudí na základe ich správania, skutkov i našich predsudkov. Otáčame sa chrbtom, skladáme telefón, zatvárame dvere, hotovo. Dennodenne podpisujeme rozsudok, lebo on je taký, urobil to a to…a veď m...

obr

Evanjelium: Jn 12, 20-33Zamyslenie:„Pane, chceli by sme vidieť Ježiša!“ Čo znamená „vidieť“ Ježiša? Ľudia, ktorí žili v tej dobe, to určite vedeli. Chodili za ním zástupy a on ich učil a uzdravoval. Vieme však, čo znamená „chcieť vidieť Ježiša“ aj v dnešnej dobe, keď medzi nami nie je fyzicky prítomný? Ježiš s touto našou t...

obr

Evanjelium: Jn 7, 40-53Zamyslenie:Každý z nás v istom momente svojho života uveril v Ježiša. Či už nás k viere viedli odmalička rodičia alebo sme si k nej cestu našli sami, nastala chvíľa, keď sme pochopili, kto je Ježiš a prečo sa ho nikdy nechceme vzdať. Neskôr však prišli prvé pokušenia a pochybnosti. Ako v dnešnom evanjeliu, aj v nás sa bil...

obr

Evanjelium: Jn 7, 1-2.10.25-30Zamyslenie:Ježiš sa nebojí konfliktu, rázne zastáva pravdu, nebojí nepochopenia od druhej strany. Odsudzuje hriech a zlé skutky a robí to bez pretvárky, zaobaľovania do pekných slov. Hriech je pre neho hriechom. Pravda o mne samom sa niekedy počúva veľmi ťažko no nie? Najmä keď to nie je egu-lahodiaca pochvala ale úprimná usmerňujúca kritika.  ...

obr

Evanjelium: Mt 1, 16.18-21.24a Zamyslenie: Veľa krát sa stáva, že sa informácie o iných ľuďoch dozvedáme z druhej ruky. Na základe týchto informácií si o nich urobíme vlastný názor, zaradíme ich do škatuľky. Potom máme voči nim predsudky, bariéry a nedokážeme citlivo spoznávať, čo je pravda o tom druhom, kým ten človek skutočne...

obr

Evanjelium: Jn 5, 17-30Zamyslenie:Dnešné evanjelium nám ukazuje úžasný vzťah Otca a Syna medzi ktorými vládne dokonalá láska – Duch Svätý. Syn robí všetko, čo vidí robiť Otca, ba bude robiť ešte väčšie veci. Dokonalá jednota, dokonalá láska. Otec poslal Syna, lebo si nedokázal predstaviť večnosť bez teba. Neváhal ho dokonca obetovať...

Forty For You - Vstaň a choď!

Pridané: 17.03.2015

obr

Evanjelium: Jn 5, 1-3.5-16Zamyslenie:Ježiš, pre ktorého je uzdravenie prostriedkom. Nie je tým najdôležitejším. Upriamuje nás na Otca. Ako často nás práve vlastná slabosť a bezmocnosť otvára pre Božie veci! Viera plná paradoxov. Sila v slabosti, život v smrti, víťazstvo v prehre.  Ježiš rúca všetky falošné predstavy o viere. Viera nie je o dodržiavaní...

obr

Evanjelium: Jn 4, 43-54Zamyslenie:Muž prosí o uzdravenie svojho syna. Má vieru, myslí mu to, no a čo je hlavné, je tu Ježiš. Moment, zastavíte ma, ako je z textu poznať, že mu to myslí? Nuž, mám iba skromný nápad. Vojenskí velitelia si všímali každý detail, ktorý by im mohol priniesť výhodu - terén, počasie, poloha slnka, únava zvierat, i ľudí, a tak ďal...

obr

Evanjelium: Jn 3, 14-21Zamyslenie:„A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ Podstatou svetla je, že prináša jas a istotu tam, kde vládne tma a obavy. Svetlo, to je pravda, ktorá vždy vyjde na povrch. Milovať tmu svojich hriechov a slabostí viac ako svetlo pravdy nie je osožné. Len pokorní dokážu úprimne priznať svoju nedokonalosť...