Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Oz 6, 6Mládež

obr

Evanjelium: Jn 18, 1–19, 42Zamyslenie:Láska bez miery. Bez limitov. Dávajúca všetko. Totálne. Láska, ktorá neváha položiť život za druhého. Bez ohľadu na vlastné pohodlie. Bez zahľadenosti do seba samého. Láska, ktorá nezapadá do našej ľudskej logiky. Silná v slabosti. Víťaziaca krížom. Kde sa mám naučiť milovať? Tam, na Kalvá...

Forty For You - Nezištná láska

Pridané: 02.04.2015

obr

Evanjelium: Jn 13, 1–15Zamyslenie:Ježiš umyl učeníkom nohy. Všetkým! Aj Judášovi, ktorý ho o pár hodín vydal na smrť. Neskrývalo sa za tým žiadne prázdne gesto ani túžba vyniknúť. Bol to úkon najväčšej pokory a lásky. Lásky, akej je schopný len Boh. Vo svojej maličkosti a ľudskej obmedzenosti si niekedy myslíme – tak ...

obr

Evanjelium: Mt 26, 14-25Zamyslenie:Myslím, že každý z nás už neraz v srdci Judáša odsúdil. Je to pochopiteľné, veď zradil Ježiša, svojho priateľa a učiteľa. Vymenil Ježiša a jeho priateľstvo za pominuteľných tridsať strieborných. Možno ho celkom nechápeme, no pôst je aj časom, kedy Boh túži prísť a otvoriť nám oči srdca. Dať nám schopn...

obr

Evanjelium: Jn 13, 21-33.36-38Zamyslenie:„Jeden z vás na zradí,...“ počuli apoštoli z Ježišových úst v dnešnom evanjeliu. Skúsme si predstaviť, ako by sme reagovali, keby sme boli v Ježišovej fyzickej blízkosti, jeho najbližší priatelia a on by nám oznámil takúto vec. Myslím, že by sme reagovali veľmi podobne ako Peter. „Pane, čo? Zrad...

obr

Evanjelium: Jn 12, 1–11Zamyslenie:Judáš Iškariotský myslí na ľudí na periférii. Pravda, Sväté písmo hneď dodáva, že nie celkom, že si chce nejaké tie percentá uliať pre seba. Ježiš ho zahriakne. Urobil by to, ak by Judášove úmysly boli čisté? Nový zákon je plný ľudí, ktorí v Ježišovi nespoznajú Boha. Ján...

obr

Evanjelium: Mk 14, 1-15.47Zamyslenie:Z dnešného evanjelia počúvame aj o Judášovej zrade. Blíži sa utrpenie nášho Pána. Ježiš vedel, čo ho čaká. A predsa do toho šiel. Predsa sa nebál plniť Božiu vôľu. Predsa nás miloval až na smrť na kríži. Aj my sa veľakrát niečím trápime, bojíme sa, a veľakrát aj nad niečoho, čo nás čaká...

obr

Evanjelium: Jn 11, 45-57Zamyslenie:Neraz si povzdychneme, že život je ťažký. Máme toho veľa v práci, v škole, nikto nás nechápe, máme zdravotné problémy. Asi neexistuje na svete ani jeden človek, ktorý by mohol povedať, že nemá žiaden problém. Nemohol to povedať ani Boží Syn. Nebýval v palácoch, nemal sluhov, nenosil prepychové oblečenie. Mnohí ho nen...

obr

Evanjelium: Jn 10, 31-42Zamyslenie:Kameňovanie človeka bolo kedysi celkom bežným spôsobom smrti a vo Svätom písme sa s týmto javom stretávame niekoľkokrát. Podobne je tomu aj v dnešnom evanjeliu. Židia dvíhajú kamene proti Ježišovi za to, že sa rúha, za to, že sa robí Bohom. Trochu ošemetná situácia – Boh sa robí Bohom a má za to zomrieť. K...

Forty For You - Poznať Boha

Pridané: 26.03.2015

obr

Evanjelium: Jn 8, 51-59Zamyslenie:Koľké rána vstávam s elánom, že chcem žiť pre Boha a spoznávať Jeho plán so mnou? A pri prvej príležitosti Ho prehliadam. Prehliadam Ho na ulici, keď sa neusmejem na okoloidúceho, prehliadam Ho v autobuse, keď neuvoľním miesto staršiemu pánovi, prehliadam Ho v samoobsluhe, keď sa rozčuľujem na predavačku pri pokladni, že jej to ide tak pomaly. Tak veľmi chc...

Forty For You - Fiat

Pridané: 25.03.2015

obr

Evanjelium: Lk 1, 26-38Zamyslenie:Pôst sa blíži k finále, čakajú nás veľkonočné sviatky, zavŕšenie plánu spásy. A my, paradoxne, počúvame dnes o tom, ako sa to celé začalo. Jasličky a kríž však majú k sebe veľmi blízko. V oboch je prejavená najväčšia chudoba Boha, ktorý sa stal chudobný kvôli nám. Stal sa ch...