Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Rim 8, 35Mládež

obr

Evanjelium: Lk 11,29-32   Zamyslenie: Každý z nás si pamätá na príbeh o Jonášovi a o tom, ako mal ísť hlásať do Ninive, aby sa ľudia obrátili k Bohu a nežili ďalej svoj hriešny život. Jonáš sa však zdráhal, lebo neveril, žeby sa ľudia tohto mesta mohli kajať, a preto utiekol do mora. Prežil tam udalosti podobajúce sa hotovému Hollywoodskemu filmu, ale Boh si ho nak...

Forty For You - Zase Otče náš?!

Pridané: 16.02.2016

obr

Evanjelium: Mt 6, 7-15   Zamyslenie: Modliť sa znamená vstupovať do vzťahu. Najdôležitejšou činnosťou v modlitbe je milovať. Všetko, čo predchádza modlitbe, by mala byť príprava milovať. A všetko, čo nasleduje po modlitbe, by mala byť konkrétna láska, ktorá pramení z modlitby. Ježiš nás učí, že nemusíme hovoriť veľa, ale pravdivo a intenzívne. Každé slovo v...

Forty For You - Stáť v nádeji

Pridané: 15.02.2016

obr

Evanjelium: Mt 25, 31-46   Zamyslenie: Máme radi istoty – tie skutočné, keď nikto nevyvráti nespornosť faktu. Pritom, Ježiš vyzýva v úplnú dôveru v Jeho moc bez svetských istôt a naša prirodzenosť sa búri. Boh však nie je neľútostnou macochou a predkladá prisľúbenia, ktoré nám nikto nezoberie – to sú naše istoty. Dnes sa v evanjeliu ...

obr

Evanjelium: Lk 4, 1-13   Zamyslenie: Ježiš je po krste, je plný Ducha Svätého. Práve vtedy, keď je tak blízko Bohu, prichádza diabol, aby preskúšal jeho telo, dušu i ducha. Útočí na jeho hlad, ponúka mu slávu, zvádza ho na neposlušnosť voči Otcovi. Ja som na začiatku pôstu, zapálená pre svoje predsavzatie, pre zmenu života. Práve teraz prich...

obr

Evanjelium: Lk 5, 27 – 32   Zamyslenie: Farizeji, zákonníci, mýtnici, hriešnici, chorí... Dnes? Kto patrí medzi spodinu spoločnosti, na ktorú sa nadáva, od ktorej sa odvracia zrak a pri ktorej sa každý tvári, že tam nie je prítomný? Pred pár dňami som v čakárni na stanici videla ženu... Ženu s prívlastkom: opitá a žijúca na ulici. Obvinená z krád...

Forty For You - Zaručená diéta

Pridané: 12.02.2016

obr

Evanjelium: Mt 9, 14-15 Zamyslenie: Prišli k nemu Jánovi učeníci a hovorili: “Prečo sa my a farizeji často postíme a tvoji učeníci sa nepostia?“ Dnes je veľmi ťažko určiť si pôstne predsavzatie. Je veľmi jednoduché si povedať: nebudem jesť 40 dní sladké, nevstúpim do McDonaldu tento pôst. Však aspoň zabijem dve muchy jednou ranou – aj pôst aj trochu schudnem. Počkaj, počkaj....

Forty For You - Zapri sám seba

Pridané: 11.02.2016

obr

Evanjelium: Lk 9, 22-25 Zamyslenie: Ježiš nám dnes hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ Táto veta skrýva tri požiadavky, tri odporúčania pre toho, kto chce ísť za Ním. V dnešnej uponáhľanej a pohodlnej dobe sa nám to môže zdať priveľa. Každý deň sa zapierať, brať svoj kríž a nasledova...

obr

Evanjelium: Mt 6, 1-6. 16-18 Zamyslenie: V dnešnom čítaní môžeme nájsť podstatnú vec, ktorej by sme sa mali vyhýbať. A tým je POKRYTETSTVO. Môžeme ho tu nájsť až trikrát. Každý z nás sa zviditeľňuje dosiahnutými výsledkami a urobenými dobrými skutkami. Ale pravdou je, že my sami by sme mali robiť dobré skutky v skrytosti a bez vychvaľovania. Modlime sa v kost...

Forty For You - Prázdny hrob

Pridané: 05.04.2015

obr

Evanjelium: Jn 20, 1–9Zamyslenie:Nebojím sa Ježiša pozvať do svojho hrobu? Do hrobu plného tajomstiev a zranení. Tam, kde jeden raz zostanem sám a v úzkosti budem stískať zuby.Magdaléna bola zvedavá, nevedela sa dočkať. Peter s Jánom neváhali ani chvíľu, jeden bol rýchlejší ako druhý. Pochopili rýchlo, čo sa stalo.Pán prekonal to, čomu nedôverujem. Odo...

obr

Evanjelium: Mk 16, 1–7Zamyslenie:Vstal... Niet ho tu… Ide pred vami do… vášho srdca. Vo vzťahu k Bohu milovať znamená predovšetkým nechať sa NÍM milovať. Musíme veriť, že sme milovaní i s našou úbohosťou, takí, akí sme, nehľadiac na naše zásluhy alebo čnosti.Ak toto nezostane základom nášho vzťahu k Bohu, potom bude vždy pokrivený určit...