Kto vytrvá do konca, bude spasený. Mt 10, 22Mládež

obr

Evanjelium: Lk 15, 1-3; 11-32   Zamyslenie: Márnotratný syn zistil, že niekde urobil chybu. Zašpinený, hladný a sklamaný sa rozhodne vrátiť domov, kde síce bude podliehať „vláde“ otca, ale bude mu tam dobre, získa výhody, ktoré teraz nemá. Môže to byť mojim obrazom, keď idem vedome proti vôli Boha Otca, keď robím zlo, keď hreším. Možno aj ľutujem ...

obr

Evanjelium: Mt 21, 33-43. 45-46   Zamyslenie: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.“ Aj Tebe sa stalo, že Ťa ľudia zavrhli? Neverili Tvojim plánom, snom, či opovrhli Tvojimi schopnosťami? Boh by to nikdy nespravil. On Ťa stvoril obdivuhodne („Vec v našich očiach obdivuhodná“). Vložil do Teba schopnosti a talenty, ktorými sa odlišuješ od iných. Dáva Ti prežívať udalost...

obr

Evanjelium: Lk 16, 19-31   Zamyslenie: Typický problém dneška. My sme bohatí, vy ste tí chudobní, prípadne opačne. Sociálne problémy sa síce snažíme vyrovnať tým, že všetci uniformne nosíme rifle, hoci ... Niekto ich má lepšej značky.. Možno nie na prvý pohľad, ale na druhý stále vieme povedať, kto je boháč a kto lazár. Problém ni...

obr

Evanjelium: Mt 20, 17-28   Zamyslenie: Apoštoli načúvali Božiemu slovu najväčšieho Učiteľa, ktorý predpovedal už po tretíkrát svoj krutý osud. Potom príde jednoduchá žena, ktorá -akoby sa zdalo- chce využiť očakávané víťazstvo nad smrťou pre svojich synov. Evanjelista Matúš spomína tiež namrzenosť apoštolov. Naozaj si ju zaslúžila? Veď len s vier...

obr

Evanjelium: Mt 23, 1-12   Zamyslenie: Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu o istom stupni poslušnosti. Tých, čo sú pri moci, teda farizejov a zákonníkov, káže ľudu poslúchať, ale nebrať si príklad z ich skutkov. Aké je to podobné dnešnému svetu! Aj dnes sú často pri moci ľudia, ktorých z toho svetského hľadiska musíme poslúchať. Musíme sa p...

obr

Evanjelium: Mt 16, 13-19   Zamyslenie: Dnes sa môžeme dočítať o tom, ako Peter pravdivo vyznáva: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Čo by som vyznal/a ja? Vyznal/a by som, že Ježiš je môj Spasiteľ, záchranca v ťažkých chvíľach, alebo to, že ma miluje? Mohlo by nás naplniť isté nadšenie z toho, že môžeme podobne ako sv. Peter vyhlásiť – A my sme uverili...

obr

Evanjelium: Lk 9, 28b-36   Zamyslenie: Jedným z najsilnejších zážitkov pre človeka je pocit, že jeho otec je naňho hrdý. Dieťa je schopné cestovať bez strachu hoc aj na mesiac, ak má v sebe pocit, že je pri ňom otec, ktorého miluje a ktorý miluje jeho a dáva mu pocit istoty a bezpečnosti. Pre koho bolo premenenie Ježiša na vrchu Tábor určené? Niektorí hovoria, že pre apoštolo...

Forty For You - Skúška z lásky

Pridané: 20.02.2016

obr

Evanjelium: Mt 5, 43-48   Zamyslenie: Svätý Pavol hovorí, že tri cnosti sú dôležité. Viera, nádej a láska. No najväčšia z nich, je láska. Lásku môžeš nájsť totiž všade – v piesňach, vo filmoch, v reklamných slangoch. Ale čo pre teba naozaj znamená láska? Ako si prejavil svoju lásku včera? Ako ju plánuješ prejaviť dnes? Ježi...

Forty For You - Dar zmierenia.

Pridané: 19.02.2016

obr

Evanjelium: Mt 5, 20-26   Zamyslenie: V dnešnej dobe je zaužívané, že ak chceme niekoho obdarovať, dar musí byť nie až tak pre dušu, ako pre oči. Pekne zabalený a pripravený s momentom prekvapenia. Ale pozor! Dar je určený len tým, ktorých milujeme a sú nám po vôli. Pokiaľ chceme obdarovať Boha, musíme načrieť nie až tak do našej peňaženky ako do najhlbšieho a často ...

obr

Evanjelium: Mt 7,7-12   Zamyslenie: Koľkokrát si už čítal toto evanjelium? Koľkokrát si už počul, že keď budeš prosiť, tak dostaneš a keď budeš hľadať, tak nájdeš? A koľkokrát si tomu už skutočne uveril? Koľkokrát tebou preniklo, či tieto slová nie sú len lacnými frázami... Hej, veď sa hovorí, že kto hľadá, nájde, keď skutočne všetko dôkla...