Neboj sa, ja som tvoj štít. Gn 14, 1Mládež

Evanjelium: Jn 5,1 –3.5 – 16   Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu nám Ježiš ponúka veľmi pekný príbeh. So šťastným koncom pre chorého človeka. So šťastným koncom, aký má Ježiš pre každého jedného z nás, hoci On bude musieť niesť dôsledky. Vlastne, už niesol. Tridsaťosem rokov chorý človek ležiaci pri Ovčej bráne nevidí už n...

Evanjelium: Jn 4, 43 – 54   Zamyslenie: Dnes môžeme upriamiť svoj pohľad na kráľovského sluhu, ktorému umiera syn. Prichádza za Ježišom s prosbou o uzdravenie a Ježiš neostáva nevšímavý, hovorí: „Choď, tvoj syn žije!“ Čo urobí sluha? Odchádza za svojím synom, lebo „uveril Ježišovmu slovu“ – nenalieha, netrvá na tom, aby Ježi...

Forty For You - Svetlo sveta

Pridané: 06.03.2016

Evanjelium: Jn 9, 1 – 41   Zamyslenie: „Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Niekedy sme my ľudia ako „ovce bez pastiera“. Tápeme v tomto rýchlom svete a nevieme nájsť smer. Kto mne konkrétne ukazuje smer života? Je to internet? Škola? Kariéra? Priatelia? Podľa čoho alebo koho si stanovujem svoje ciele a plány do budúcna? Čo ma ovplyvňuje najviac? Ak chceme mať vnútorný pokoj v...

Forty For You - Si môj chrám

Pridané: 05.03.2016

obr

Evanjelium: Lk 18, 9 – 14   Zamyslenie: Ježiš dnes hovorí tým, čo si namýšľajú, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdajú. Ježiš sa privráva každému jednému z nás! Najviac vo chvíli, keď druhých posudzujeme, ohovárame, vyvyšujeme sa: ja taký/á nie som, to by som nikdy neurobil/a, to čo si on o sebe myslí...? Ži...

Evanjelium: Mk 12, 28 – 34   Zamyslenie: „…z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!...“ Takto znie Ježišova odpoveď na otázku, ktoré prikázanie je najdôležitejšie. MILOVAŤ NAPLNO. Vkladať sa do lásky celý, so všetkým, čím som, a so všetkým, čo mám. Ruku na srdce: Aká je moja l...

Forty For You - Božím prstom

Pridané: 03.03.2016

Evanjelium: Lk 11, 14 – 23   Zamyslenie: V knižke od pátra Amortha sa píše, že v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí popierajú existenciu diabla a jeho pôsobenie a pokúšanie v každej chvíli. Diabol sa teší z ľudí, ktorí popierajú jeho existenciu, lebo tí sú najzraniteľnejší. Veď ako sa môžu brániť pred n...

Evanjelium: Mt 5, 17 – 19   Zamyslenie: V dnešný deň nám Ježiš vraví, že neprišiel zrušiť Zákon, ale naplniť ho, dať mu hlbší význam, zmysel. V Jeho osobe sa napĺňali dávne proroctvá a prišiel Mesiáš, ktorého ľudia celé stáročia čakali! My často chápeme zákony ako niečo, čo nás obmedzuje, ale je to naopak! Z...

Evanjelium: Mt 18, 21 – 35   Zamyslenie: Odpustenie je kľúčom k zdravým vzťahom. Mnohí si ho ale mýlia so zabudnutím. Odpustiť ešte nemusí znamenať zabudnúť. Odpustenie je voľba rozumu, vystretie ruky k človeku, ktorý nám ublížil, rozhodnutie prestať sa naňho pozerať cez krivdu, ale byť pripravený pre neho urobiť konkrétne dobro. Často nemáme možnosť kontroly na...

Forty For You - Dokonalý obraz

Pridané: 29.02.2016

obr

Evanjelium: Lk 4, 24-30   Zamyslenie: Spolu sa prenesme do Nazareta. Je sobota. Všetci sú v synagóge. Dnes je to špeciálne, pretože je tu aj Ježiš. Všetci počuli o jeho zázrakoch, ktoré vykonal. Počuli o jeho prorokovaní. Čakali na zázrak, ktorý tu syn Jozefa a Márie urobí. Veď prišiel domov. Ježiš prečíta úryvok z knihy proroka Izaiáša a potom ...

obr

Evanjelium: Lk 13, 1-9   Zamyslenie: Aký je Boh s nami! Má s nami úžasný plán a chce, aby sme ho objavili. Posiela nám do cesty ľudí, príležitosti, situácie, ale aj skúšky, problémy, z ktorých sa môžeme poučiť a posunúť ďalej. Neprekáža mu, že nie je hneď vidieť ovocie na našom strome života. To my sme neraz netrpezliví a chceme na všetko hneď a z...