Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. Mt 21, 22Mládež

obr

Evanjelium: Jn 10, 31-42   Zamyslenie: Ako sme dnes mohli v evanjeliu čítať, Ježišovi krivdili. On prišiel na tento svet a zažil všetko, čím si len človek môže v živote prejsť. Zažil potupu, bolesť a v tomto úryvku sa môžeme dočítať aj o krivde zo strany Židov. Možno máš niekedy chuť utiecť pred ľuďmi a byť sám/sama. Máš na to plné právo, lebo aj Ježiš o...

obr

Evanjelium: Jn 8, 51-59   Zamyslenie: Keď si vyhľadáme v slovníku slovo ,,oslavovať“, automaticky nám zobrazí význam základu tohto slova, ktorým je ,,oslava“. Oslava znamená slávnosť, ktorou si pripomíname výročie, pamiatku niekoho alebo niečoho. Nikde nenájdeme, že význam slova ,,oslava“ je slávnosť, ktorou si pripomíname výročie SEBA, pamiatku SEBA ale...

obr

Evanjelium: Jn 8, 31-42   Zamyslenie: Hneď v úvode dnešného evanjelia ponúka Ježiš Židom skutočný pohľad na to, ako je to vlastne s ich slobodou. Všetci tí, ktorí počúvajú Ježiša, doteraz žili v predstave, že sú slobodní a že im nikto ich slobodu nemôže vziať. Avšak, prichádza Ježiš s novým zákonom a jasne hovorí „každý, kto pácha hriech, je otrok“ Ježiš prichádza od Boha, aby vykúpil nás ? otrokov, aby nám ukázal Božiu lásku. Židia, ktorí ...

Forty For You - Kto si ty?

Pridané: 15.03.2016

obr

Evanjelium: Jn 8, 21-30   Zamyslenie: Ježiš hovorí, že nezomriem vo svojich hriechoch, ak uverím, že On je. Židia však nerozumeli. Nechápali, že im tlmočí Otcove slová. Pýtajú sa „Kto si ty“? Možno si aj ja často kladiem túto otázku. Odpoveď nájdem vo svojom srdci. Ak prežívam každý deň v Božej prítomnosti, On ma nenechá samého. Naopak ako veľmi po...

obr

Evanjelium: Jn 8, 12-20   Zamyslenie: Každý túži po tom, aby jeho život mal určitý zmysel ? svetlo v tmavom konzumnom svete. Často sa trápime, no Ježiš ponúka v evanjeliu návod ? „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“. Kto by nechcel? Výsledkom tohto verša je náš cieľ ? nechodiť vo tmách a mať svetlo života. Ježiš hovorí, že t...

obr

Evanjelium: Jn 8, 1-11   Zamyslenie: Myslím, že to všetci dobre poznáme. Niekto padne, urobí prehrešok a ja ? veľký hrdina bez omylov ? na neho poukazujem. V lepšom prípade sa len ticho smejem, v tom horšom to dávam človeku pekne pocítiť. Padol si, si zlý, trp za svoje hriechy. A veľmi nezdravo sa presviedčam o tom, že ja som lepší, o tom, že mne sa taký omyl nestal a stať nem...

obr

Evanjelium: Jn 7, 40-53   Zamyslenie: Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpustí. V dnešnom prirýchlom svete a v snahe byť spravodliví často zabúdame, čo je vlastne zmyslom nášho života. Ustavične sa porovnávame, uisťujeme sa, že sme lepší ako druhí a pritom nám chýba to, pre čo žijeme – láska. Z nej žijeme a dostávame ju, či si ju zaslúžime alebo nie, lebo Božia s...

Forty For You - Ježiš, kto si?

Pridané: 11.03.2016

obr

Evanjelium: Jn 7, 25-30   Zamyslenie: Aj samotní Jeruzalemčania mali zmätok v tom, kto vlastne Ježiš bol. On im na to odpovedá, že ani jeho Otca nepoznajú, pozná ho iba Ježiš, pretože je od Neho.... Ako poznám Ježiša ja? Som si vedomý toho, čo pre mňa Boží Syn urobil? Málo toho nebolo, položil za teba svoj život. Ako sa mu odvďačujem za tento hrdinský čin? V živote kresťana, je dôl...

Forty For You - Cez Syna k Otcovi

Pridané: 10.03.2016

obr

Evanjelium: Jn 5, 31-47   Zamyslenie: Aký nahnevaní museli byť Židia, keď im Ježiš odhaľuje takéto veľké veci. Hovorí o svojich skutkoch, ale zároveň poukazuje na to, že robí len to, čo chce Otec, že Otec stojí za ním. On ho poslal. Že jedine cez Ježiša vedie cesta k Bohu-Otcovi. Ten kto uverí v neho, bude mať život večný u Boha. Nieto inej „skratky“. Židia to už ale mali ...

Forty For You - O vzťahoch

Pridané: 09.03.2016

obr

Evanjelium: Jn 5, 17-30   Zamyslenie: V dnešnom evanjeliu môžeme čítať o vzťahoch. Vidíme, aký láskyplný vzťah má otec so synom, keď otec ide príkladom svojmu synovi. Ak otec bije matku a syn to vidí, aký bude výsledok? Nakoniec aj syn bude biť svoju matku a neskôr v dospelosti aj svoju priateľku, či manželku. Ale ak vidí syn svojho otca ako miluje svoju matku, prejavuje jej lásk...