Nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. 1Kor 10, 33Mládež

Pieseň: Jediné miesto

Pridané: 10.03.2014

obr

  BCC Worship je chválová kapela, ktorá patrí k zboru Apoštolskej cirkvi Bratislava City Church. Veria Bohu ktorý je tvorcom celého vesmíru, že On tvorí to najlepšie a pravé, preto mu chcú dať naspäť to najlepšie, skrze hudbu. "Chceme, aby naše piesne boli autentickým vyjadrením života s Ježišom Kristom v každý jeden deň." Po troch štúdiov...

obr

  Evanjelium: Mt 25, 31-46   „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Aké zvláštne! Keď sa zamyslím nad tým, ako dnes žijeme, o čo sa snažíme, nad čím premýšľame a aké problémy riešime, vôbec nemám pocit, že sa riadime podľa slov z Písma. Súdení budeme totiž podľa toho, čo ...

obr

  Evanjelium: Mt 4, 1-11   Každý z nás už pocítil hlad. Je to jedna zo základných potrieb, ktoré potrebujeme každodenne uspokojiť. Keď sme veľmi hladný, jediné po čom túžime je čím skôr sa najesť. Dnes Ježiš, človek rovnako ako my, pociťuje hlad. Prichádza diabol a ponúka mu jedlo. Hladný Ježiš však odpovedá diablovi a odkazuje aj nám: ...

obr

  Evanjelium: Lk 5, 27-32   Poď za mnou! On vstal, opustil všetko a išiel za ním… Kto bol odvážnejší? Ježiš, ktorý sa rozhodol zavolať mýtnika, toho ktorým Židia opovrhovali, považovali ho za nehodného hriešnika a bol na okraji spoločnosti… alebo mýtnik, ktorý pohotovo reagoval na Ježišovu výzvu? Ježiš dokonale pozná aj teba, dô...

Forty For You: Rekonštrukcia

Pridané: 07.03.2014

obr

  Evanjelium: Mt 9, 14-15   Vieš prečo sa Jánovi učeníci a farizeji tak často a tvrdo postili? Aby urýchlili príchod mesiáša. Irónia je v tom, že už bol medzi nimi, však? Staré šaty a staré víno je zastaraný spôsob myslenia a viery. Je aj tvojím cieľom, čo najviac preháňať a doslova zodrieť ruženec? Moja kamarátka sa dlho nevedela sústrediť...

Forty For You: V dobrom aj v zlom

Pridané: 06.03.2014

obr

  Evanjelium: Lk 9, 22-25   Slová o utrpení a obeti sa nám nepočúvajú dobre. Je to skôr téma, ktorej sa vyhýbame, a keď ide o nejaké obety a utrpenie v našom živote, týchto myšlienok sa úplne stránime. Vybrať si utrpenie – v tom je niečo zlé. Vybrať si však Božiu vôľu, hoci je sprevádzaná utrpením – to je už úplne nieč...

obr

  Evanjelium: Mt 6, 1-6.16-18   Pôst je apgrejdom pre vzťah s Bohom. Skvalitňuje a zintenzívňuje komunikáciu, a tým aj našu blízkosť pri Bohu. Postiť sa neznamená byť zamračený alebo každému hovoriť, že dnes nejem sladkosti či nepočúvam hudbu... Je to činnosť, ktorá pramení v najväčšej hĺbke srdca a jej cieľom je absolútna blízkosť pri Bohu. To znamená...

obr

Boh je ten, ktorý nám chce pomôcť stať sa tými, ktorými sa sami stať nedokážeme. Zmena zmýšľania je prijať to, čo Boh dáva človeku k dispozícií. Ak zmením svoje zmýšľanie a pochopím, čo Boh pre mňa spravil, že poslal svojho syna, ktorý za mňa zomrel a vstal zmŕtvych, dostávam autoritu na to, aby som zmenil túto zem. A premenil ju na Božie kráľovstvo....

Nahlas 3/2013

Pridané: 24.10.2013

obr

Časopis Nahlas povzbudí vašu vieru! Nájdete v ňom témy, rozhovory a rubriky zamerané na živú vieru v Ježiša, ktorú prenesiete do svojho života. Pomáhame aj hľadajúcim nájsť naplnený vzťah s Bohom. Nahlas vychádza 4-krát do roka spolu s prílohou Slovo nadnes.   Aktuálne číslo: http://nahlas.sk/index.php?id=2&type=nahlas_main_menu&t=2   Nájdete v...

Armáda Kráľa (PROMO)

Pridané: 09.10.2013

Godzone Tour 2013 - Armáda Kráľa je evanjelizačné turné v šiestich mestách Slovenska v rámci Týždňa Cirkvy pre mládež. Viac informácií na: http://events.godzone.sk/