Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Mt 11, 29Mládež

obr

  Evanjelium: Jn 4, 5-42   :„Daj sa mi napiť!“, oslovil Ježiš Samaritánku, ktorá ostala touto požiadavkou zaskočená. Sú tu najmenej dva dôvody, prečo sa Samaritánka zadivila: bola to žena a bola spomedzi Samaritánov. Následne jej Ježiš povedal:„Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť“, ty by si poprosila jeho a on by ti dal ž...

Forty For You: Otče, prijmi ma

Pridané: 22.03.2014

obr

  Evanjelium: Lk 15, 1-3.11-32   Dnešné evanjelium môže byť pre nás veľmi inšpiratívne a to hlavne v tom, že bez pokory sa do neba nechodí. Už dávnejšie sa toto evanjelium stalo motívom pre rôznych umeleckých velikánov. A ako sa môže stať pre nás? Veľmi jednoducho. Stačí si uvedomiť, že Boh je milujúci otec, ktorý nám dal slobodnú vô...

obr

  Evanjelium: Mt 21, 33-43.45-46   Vinohradníci zabudli na to, že vinica nie je tak celkom ich vlastníctvom. Sú príliš citlivý na svoj svet a nedovolia nikomu, aby sa ich čo i len dotkol. Hnevajú sa, kričia, bijú, zabíjajú, lebo je to ICH vinica, ICH pôda, ICH vzťahy, ICH život...... Nie sme im často podobní? A Boh (hospodár) znova a znova, trpezlivo a s obrovskou nádejou posiela sv...

obr

  Evanjelium: Lk 16, 19-31   Dôležité nie je to, čo máme na zemi, ale to, čo robíme pre svoju spásu. Ježiš často vysvetľoval svoje učenie cez podobenstvá, aby sme sa vedeli vžiť s príbehom a aplikovať ho do svojho života. Dajme si otázku. Kam pôjdem po svojej smrti? Peklo či nebo? Odpoveď mnohých bude, že nevedia, iní, pozitívne naladení do nebíčka a iní, negat...

obr

  Evanjelium: Mt 1, 16.18-21   Liturgický kalendár nám vždy 19. marca ponúka spomienku na sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Božie Slovo o jeho vlastnostiach píše len málo, a zmieňuje sa o tom, že Jozef bol človekspravodlivý. Myslí sa tým však veľmi veľa – máme totiž pred sebou človeka, ktorý zachovával Boží zákon a vytrvalo podľa neho žil. V dn...

obr

  Evanjelium: Mt 23, 1-12   V dnešnom evanjeliu čítame o farizejoch a ich skutkoch. Farizeji často robili skutky iba na základe predpisov a aby sa ukázali pred ľuďmi. Sú však takéto skutky prijaté Bohom? Neučil ma Ježiš niečo iné? Aby som konal pravdivo? Ak žijem divadlo, nikomu tým neosožím – sebe, ani druhým. Život má zmysel, iba ak je autentický, pravdivý. ...

obr

  Evanjelium: Lk 6, 36-38   Odpustenie. Slovo, ktoré dnes v Evanjeliu rezonuje. Je to akoby zbraň z Božieho kráľovstva. Jeden neslávne známy Rus povedal: „Učiť sa, učiť sa, učiť sa!“ Dnes mi je cez toto Slovo opakované: Odpúšťaj, odpúšťaj, odpúšťaj! Ak odpúšťam nejde tak ani o toho druhého, ale ide v prvom rade o mňa, lebo z odpustenia mám ja ako odpú...

Forty For You: Zmena je život

Pridané: 16.03.2014

obr

  Evanjelium: Mt 17, 1-9   Dnešné zamyslenie skúsme urobiť ináč. Je nedeľa, nemáme sa kam ponáhľať, poďme na to tak pokojnejšie. Dnešné evanjelium totiž hovorí o premene. Skúsme sa ale pozastaviť nad niektorými myšlienkami a obzrime sa, ako to bolo s Božími premenami v našom živote, preto si ešte raz prejdime Evanjelium. Prvou krásnou vetou je: ,,Pane, dobre...