Verný je Boh, ktorý vás povolal. 1Kor 1, 9Mládež

Forty For You: Dôv(i)era

Pridané: 06.04.2014

obr

  Evanjelium: Jn 11, 1-45   Ježiš v evanjeliu veľakrát vraví aby sme mu verili. ,,Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu.´´ Boh dokáže urobiť veľké zázraky aj v našom živote, len musíme robiť, čo nám hovorí, aj keď sa nám to zdá byť zložité alebo nelogické. ,,Kto chodí vo dne, nepotkne sa´´ a jedine s Ním má...

obr

  Evanjelium: Jn 7, 40-53   Tento príbeh mi veľmi pripomína situácie, do ktorýchsa asi aj my často dostávame. Je to vtedy, keďprichádzame do konfliktu –roztržky - pre nejaký princíp, za ktorým si stojíme a reprezentujeme ním Ježiša, jeho učenie. Je to vtedy, keď musíme bojovať za svoje vlastné postoje, myšlienky, názory, správanie... Keď musíme bo...

obr

  Evanjelium: Jn 7, 1-2.10.25-30   Židia mali o svojom Mesiášovi určitú predstavu. Prirodzené. Keď človek niečo očakáva, v mysli si podvedome vytvára predstavu. Akého Mesiáša očakával ľud? Kráľa narodeného v paláci s mnohopočetnou armádou, ktorý príde na svet za zvuku fanfár a zatočí s diablom? Prišiel, ale v tichosti, zatočil so zlým, ...

obr

  Evanjelium: Jn 5, 31-47   Ježiš povedal, že o tom, že ho poslal Otec, svedčia Jeho skutky. Môžeme sa aj my opýtať a zamyslieť – svedčia moje skutky o tom, že nás poslal Otec ako kresťanov do tohto sveta? Môj život má byť svedectvom. Na to netreba slová a siahodlhé diskusie, iba postoje, názory, vystupovanie. Zo života človeka hneď cítiť ako na tom s vierou je? Svedectvo nášho živo...

Forty For You: Dielo lásky

Pridané: 02.04.2014

obr

  Evanjelium: Jn 5, 17-30   Ježiš nám jasne v evanjeliu hovorí dve krásne veci : Boh je náš Otec, ktorý neprestajne bdie a pracuje na diele lásky, a že nás Otcovsky učí prikladať k tomu dielu i naše ruky. Možno sa pýtame: „Prečo mám takú rodinu, akú mám“ alebo „Prečo som v takej farnosti, v akej som.“ Možno nie všetko v našom živ...

Forty For You: Chyták? NIE!

Pridané: 01.04.2014

obr

  Evanjelium: Jn 5, 1-3.5-16   Aká veľká je asi túžba Boha po srdci človeka? Áno, presne tak- nepredstaviteľne ohromná! Boh chce zachrániť každého človeka, teda práve Teba! Nezáleží mu na type Tvojich slabostí. Je mu celkom jedno, či si "slepý", či si "nemý", alebo "ochrnutý". On Ťa zodvihne z dna. Ježiš nás svojou otázkou: „Chceš ozdravieť?"...

obr

  Evanjelium: Jn 4, 43-54   „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“/„Choď, tvoj syn žije!“ Úradník uveril Ježišovmu slovu a jeho syn bol v tej chvíli uzdravený. Nevidel žiadne znamenie ani div. Bezvýhradne uveril a Boh jeho vieru odmenil zázrakom, vďaka ktorému uverili mnohí ďalší. Ako je to s tvojou modlitbou? Veríš, že Boh ťa počúva a vypoč...

obr

  Evanjelium: Jn 9, 1-41   Toľko symbolov: svetlo/tma; slepec/uvidel; vidiaci/oslepli; chorí/uzdravení. Keď si v noci vo svojej izbe po tme, možno rozoznáš obrysy postele alebo všetky rohy skriniek, ale keď rozsvietiš, zbadáš predmety na stole a všetky farby v miestnosti. Ježiš hovorí: „Som svetlo sveta“ (Jn 9, 5), teda rozsvecuje tmu Starého Zákona a celý zaužívan...

obr

  Voľné pokračovanie filmu The Encounter. Rovnako ako v prvom diele se zíde "náhodná" skupinka ľudí, ku ktorým sa pridá hosť, ktorý pozná všetky ich tajomstvá a má odpovede na všetky problémy - stačí mu veriť. Je to zázračné stretnutie, ktoré väčšinu prítomných poznamená. Tentokrát je v skupinke drogový boss so ...