Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. Mt 21, 22Mládež

Späť

Forty For You - Večná Radosť

Evanjelium: Lk 24, 13-35
 
Zamyslenie:
Dnes môžeme čítať o dvoch emóciách, ktoré napĺňali týchto Emauzských učeníkov, ale nie len ich. Sú to smútok a radosť. Smútok z toho, že im odišiel ich blízky priateľ a veľký človek: Ježiš Kristus. A neskôr to bola radosť, ktorá ich napĺňala, keď sa s ním stretli pri lámaní chleba. Veď nie jednému z nás odišiel niekto blízky a nikto z toho nemá radosť, keď sa to stane. Ale aká by bola naša reakcia, keby sme sa mohli na krátky okamih stretnúť s touto osobou na tretí deň od jeho/jej úmrtia? Keď si zoberieme duchovnú stránku tak každý z nás ma osobitný vzťah s Bohom. Niekto ho prežíva a málokedy je smutný. To čo ho napĺňa je: radosť ,pokoj a láska. A človek, ktorý zas nemá vzťah s Bohom prežíva pravý opak. Ale niekedy sa stane, že aj takýto človek sa znova stretne s Bohom a zmení nielen svoj život ale i to, čo ho napĺňalo. Smútok vymení za radosť. A tak vám prajem aby ste boli naplnení radosťou. Ako je to v Liste Filipanom: Radujte sa! Opakujem vám Radujte sa.
 
Plug and Pray:
Pane, prosím ťa naplň moje srdce radosťou a pokojom. Aby som dokázal vnímať, že si tu so mnou každý deň a nielen počas Veľkej noci alebo Vianoc. Chcem ti dnes otvoriť srdce aby si do neho vstúpil a aby som mohol zdieľať radosť, ktorú prežívaš, keď sa ti môže človek otvoriť.
 
V akcii:
Porozmýšľaj nad tým, čím by si mohol urobiť radosť ostatným ľuďom. A taktiež sa zamyslí nad tým, či si splnil to, čo si si cez pôst zaumienil.
 
Bonus:
Ježiš je živý Boh!
 

 
Martin
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr