Všetko je možné tomu, kto verí. Mk 9, 23Mládež

Späť

Forty For You - Niet ho tu, vstal z mŕtvych!

Evanjelium: Lk 24, 1-12
 
Zamyslenie:
Všetko je zdanlivo tiché a prázdne. Na prvý pohľad dokonané. Všetci, ktorí boli proti Ježišovi, si mädlia ruky. Konečne ho odstránili z cesty, konečne im nebude zavadzať. Ibaže nerátali s veľkonočným ránom. Taký malý detail, ktorý bol v Božom pláne ten najpodstatnejší. Mária Magdaléna spolu so ženami idú k hrobu. Ježiš im rozprával o zmŕtvychvstaní. Spomínal tri dni. Ale v smútku a žiali, ktoré prežívali po tom, čo sa stalo, to určite nikomu z jeho najbližších nenapadlo. Prichádzajú k hrobu a Ježiš opäť búra predstavy a tradície. Nie je tam. Veď predsa zomrel, na vlastné oči videli, ako ho ukladajú do hrobu. Božia logika proti ľudskej. Ľudská odovzdanosť do rúk Boha. Prichádza s tou úplne najjednoduchšou otázkou, ktorá sa vymyká ľudskému chápaniu, nie však Božiemu: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal z mŕtvych!
 
Plug and pray:
Drahý Ježiš, ďakujem ti, že tak často rúcaš moje predstavy o Tebe. Ďakujem Ti, že si nepredstaviteľne lepší, než v mojom ľudskom chápaní. Ďakujem, že Ti nerobí problém ísť až za hranice.
 
V akcii:
Dnes dovoľ Ježišovi, aby vstal z mŕtvych aj nad tvojím životom.
 
Bonus:
Veľkonočné ráno
 

 
Evka G.
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr