Verný je Boh, ktorý vás povolal. 1Kor 1, 9Mládež

Späť

Forty For You - Zachránila nás Kristova krv

Evanjelium: Jn 18,1 – 19,42
 
Zamyslenie:
Evanjelista Ján s majstrovskou výrečnosťou opisuje udalosti Ježišovho zajatia, výsluchu pred veľradou, Pilátov súd, krížovú cestu, ukrižovanie, zverenie Matky Márie, smrť, pochovanie. Ježiš každého jedného miloval, preto išiel za nás na kríž, na Golgotu, preto za nás zomrel. Hnala ho láska. Zanechal nám príklad, aby sme kráčali v Jeho stopách. A aj spolu s Jánom ako očitým svedkom prežili tajomstvo vykúpenia, drahého vykúpenia Jeho krvou, vďaka ktorej sme boli zachránení. Chceš poznať inú silu tejto krvi? Pozoruj, odkiaľ začala vytekať a z akého prameňa vytryskla. Vyliala sa z kríža, jej žriedlom bol Pánov bok. Lebo keď Ježiš zomrel a ešte visel na kríži, pristúpil vojak, kopijou mu prebodol bok a vytiekla z neho voda a krv; symbol krstu a Eucharistie. Vojak otvoril bok, a tým otvoril stenu svätého chrámu, a ja som našiel prevzácny poklad a som šťastný, že som objavil skvelé bohatstvo. „Z boku krv a voda“ - Eucharistia a krst. Z nich vznikla svätá Cirkev kúpeľom znovuzrodenia a obnovou v Duchu Svätom, čiže skrze krst a Eucharistiu, ktoré akoby vzišli z boku. Teda Kristus zo svojho boku vybudoval Cirkev, tak ako z Adamovho boku vzišla manželka Eva. Nádherné a oslovujúce slová Jána Zlatoústeho aj pre nás. Ukazujú nám zdroj nášho znovuzrodenia.
 
Plug and Pray:
Pane, ďakujem ti za tvoju smrť na Kríži. Len vďaka tebe som novým človekom. Daj mi silu nezabúdať, že som nebol vykúpený zlatom ani striebrom, ale tvojou krvou.
 
V akcii:
Po návrate z obradov si doma prečítam pašie, okrem mena Ježiš všade doplním aj svoje meno.
 
Bonus:
S Ježišom na kríži
 

 
Dominik
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr