Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Jn 15, 9Mládež

Späť

Forty For You - Radikálnosť moci

Evanjelium: Jn 13,1-5
 
Zamyslenie:
A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti… Vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa ... a začal umývať nohy. Prečítaj si to pozorne ešte raz. Miloval až do krajnosti a v uvedomení si toho, že dostal všetko, že v jeho rukách je všetka moc, že prišiel od Boha a k nemu príde, že od Neho je život, vstáva a ide slúžiť. Musel sa skloniť, aj fyzicky. Ako detailne je opísané, čo robí, aby sa upozornilo na to, že sa deje niečo dôležité. Náš Pán nám slúži. Zaujímavá predstava, že vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko, ide slúžiť, skláňa sa, umýva nohy. Radikálne, paradoxné. Skúste sa nad touto predstavou a touto logikou chvíľu zamyslieť. Slúži, aj keď sme ako Peter. Pyšní, nechceme sa dať obsluhovať kráľom, myslíme si, že vieme najlepšie, čo treba robiť, že to predsa nie je vhodné.
 
Plug and Pray:
Pane, prosím ťa o pokoru, prosím ťa o to, aby som nezneužíval akúkoľvek moc, ktorú v rukách mám. (Ak som za niekoho zodpovedný, ak som predsedom, mám vplyv alebo mám len kamarátov či rodičov, súrodencov, ktorí ma majú radi a istým spôsobom mám trochu nad nimi v tomto moc). Prosím ťa aj o pokoru, aby som dovolil druhým, aby mi slúžili, aby som dokázal od druhých prijať pomoc a poprosiť o ňu. Pomôž mi slúžiť namiesto vyžívania sa v tom, že som silný, že mám nejakú moc.
 
V akcii:
Dnes niekomu poslúžim, urobím niečo, do čoho sa mi nebude chcieť. Alebo si nechám pomôcť od niekoho, poprosím o pomoc.
 
Bonus:
Niečo priamo od pápeža k umývaniu nôh
 
http://sk.radiovaticana.va/news/2016/01/27/um%C3%BDvanie_n%C3%B4h_na_zelen%C3%BD_%C5%A1tvrtok_u%C5%BE_bude_aj_pre_%C5%BEeny/1202743
 
S.
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr