Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Jn 15, 9Mládež

Späť

Forty For You - Všetko za nič

Evanjelium: Mt 26, 14-25
 
Zamyslenie:
Zrada. Človek predaný za otrockých 30 strieborných. Vykupiteľ, Najvyšší, Ježiš Kristus vymenený za mešec, v ktorom bolo v prepočte na dnešné peniaze asi 370 eur. Ale aj to bol krok, ktorý zapadal do Božieho plánu. „Som to ja, Pane?“ Som to ja, kto ťa opätovne každý deň zrádza? Som to ja, ten, ktorý vymení chvíľu s tebou za materiálne veci? Poznáme to veľmi dobre. Večer namiesto modlitby rolujem facebookovú nástenku, aby mi niečo neušlo. Namiesto toho, aby som zašiel v čase voľna do kostola, bezcieľne blúdim po obchodoch s nápismi SALE, aby mi neušla nejaká zľava. Ani sa nenazdám a Boh v mojom dni je predaný. ON nechce veľa. Chce, aby si si uvedomil, že jeho miesto v tvojom srdci, nemôže zaplniť nič a nikto iný. Jeho mena je čas, ktorý obetuješ na jeho slávu.
 
Plug and Pray:
Pane, vďaka Ti za to, že vždy, keď padám, Ty si pripravený ma dvihnúť. Vždy, keď Ťa zrádzam, odpúšťaš mi. Prosím Ťa, daj mi silu, aby som neuprednostňoval materiálne veci pred Tebou, lebo len u Teba nájdem to, čo mi stále chýba. Nedopusť, aby som sa od Teba vzdialil, a keď pôjdu moje cesty zlým smerom, naviguj ma k Tebe.
 
V akcii:
Skús dnes „nepredať“ Boha. Keď máš voľnú chvíľu, využi ju inak ako svetskými vecami. Zájdi do kostola alebo na cintorín, otvor si Bibliu a niečo si prečítaj, namiesto hluchého času na internete sa pomodli desiatok ruženca. Ponúk je dosť.
 
Bonus:
Ako mohla Judášova zrada vyzerať?
 

 
Beata
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr