Všetko je možné tomu, kto verí. Mk 9, 23Mládež

Späť

Forty For You - Keď láska bolí

Evanjelium: Jn 13,21-33.36-38
 
Zamyslenie:
Prečítajte si kontext tejto situácie, pár veršov predtým a potom. Je štvrtok, posledná večera. Ježiš umýva učeníkom nohy, bude lámať chlieb. Po umývaní im hovorí o tom, že jeden z nich ho zradí. A učeníci sa pýtajú, kto je to. Ako je možné, že to nevedia? Toto naznačuje, že nikto z nich si už nie je istý, ani sám sebou a vnútri sa pýta, čo ak som to ja? Nikto z nich by teraz nedal ani sám za seba ruku do ohňa a nieto za Ježiša. A tu Peter hovorí: „Aj život položím za teba.“ Ukazuje, že je ochotný za Ježiša aj zomrieť a nakoniec sa tak aj stane, ale medzitým ho zradí, dokonca trikrát, jeho najvernejší. A v tejto atmosfére Ježiš hovorí, aby sme sa milovali navzájom. Hovorí to a myslí to vážne. Jeho slová majú váhu, pretože aj keď už vie, že jeden z nich ho zradí, vydá ho na smrť, aj keď vie, že Peter, ten ktorý má byť skalou, ho zaprie dokonca trikrát, vtedy, keď vie, čo bude ďalej, neodchádza od učeníkov. Nezavrie sa sám do izby a nenarieka nad tým, že ho zradia. Miluje, stoluje s nimi, obsluhuje ich, hovorí im ešte posledné slová, ktoré mu ležia na srdci, hovorí o tom, že sú to jeho priatelia, o pokoji, ktorý príde. Prečítajme si to celé ešte raz a skúsme sa vžiť do jeho situácie. Ježiš trpí aj ako človek, netrpí len jeho telo na kríži, nielen jeho Bohom opustená duša, trpí aj ako človek. Pretože jeho najvernejší priatelia ho opustia, zradia ho, zaprú, on to vie a napriek tomu ide ďalej, dáva do toho celé svoje srdce, napriek tomu, že vie, že bude zlomené. Zlomené na milión kúskov, ostáva s nimi v posledný večer a ukazuje im, ako sa to robí, ako majú milovať, hovorí im o tom a na ďalší deň svoje slová potvrdí aj skutkami, pôjde na kríž. Môžeme milovať, aj keď vieme, že naše srdce bude zlomené, lebo aj Ježišovo bolo. Môžeme tak urobiť, aj keď vieme, že to zajtra bude bolieť. Lebo len tadiaľ vedie cesta kresťanstva.
 
Plug and Pray:
Dobrý Bože, vďaka ti za to, že ma máš rád, aj keď ťa zrádzam, vďaka za Tvoju lásku. Prosím, daj mi odvahu milovať, aj vtedy, keď viem, že ma to bude bolieť, daj mi odvahu rozhodovať sa pre lásku v konkrétnych situáciách, nech som svetlom pre tento svet, nech moje slová nie sú len prázdne frázy, ale nech svojím životom ukazujem na Teba.
 
V akcii:
Dnes namiesto toho, aby som o Ježišovi rozprával, aby som hovoril o láske, aby som hovoril prázdne frázy, urobím skutok lásky.
 
Bonus:
Milovať znamená byť zraniteľný.
 
http://chillin.sk/2015/07/pribeh-na-zamyslenie-milovat-znamena-byt-zranitelny/
 
P.S.
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr