Ja sa za evanjelium nehanbím. Rim 1, 16Mládež

Späť

Forty For You - Boh je v chudobných a chudobní sú v Bohu

Evanjelium: Jn 12, 1-11
 
Zamyslenie:
V tomto úryvku z Jánovho evanjelia máme možnosť sledovať jednu veľmi povedomú scénu. Ženu, ktorá v hlbokej pokore, viere a odovzdanosti umýva Ježišovi olejom nohy. Niečo podobné zažil Ježiš aj s hriešnicou, ktorá mu zmáčala nohy slzami, natrela nohy vonným olejom a utrela ich vlastnými vlasmi. Táto stať z evanjelia, vyvoláva vo veriacom veľmi známy, no niekedy príliš hlboko ukrytý pocit ľútosti zo zlyhania. No taktiež nám ukazuje najkrajší a najúprimnejší spôsob, ako Boha poprosiť o odpustenie. Nie olejom a vlasmi, ale pokorou a poníženosťou. Práve týmto krásnym vlastnostiam je venovaný tento pôst. Avšak dnešné evanjelium nám ponúka ešte niečo viac. Judáš Iškariotský kladie zákernú otázku. Vraj Mária minula drahý olej na Ježiša a pritom z tých peňazí mohla pomôcť chudobným. Presne toto robí diabol aj nám počas pôstu. Využíva Ježišove učenie o láske k blížnym, aby v nás akýmsi nevinným spôsobom vyvolal pochybnosti o úcte k Bohu. Avšak Ježiš mu naznačuje, že ako jeho veriaci by sme mali mať v srdci dostatok lásky ako pre blížnych, tak aj pre Boha. Chudobní tu na zemi budú vždy. No chvíle s Ježišom sú vzácnejšie. Čo urobíme im, urobíme aj Bohu, to všetci vieme, ale rovnako, koľko úcty prejavíme Bohu, toľko lásky do nás vloží, aby sme ju mohli darovať blízkym.
 
Plug and pray:
Nebeský Otče, Ty vieš, že často zabúdam venovať Ti môj čas a prejavovať Ti úctu. Vieš, že niekedy mám možno problém predstúpiť pred Teba s takou pokorou, ako to urobila Mária. Ty vieš, že ma diabol pokúša pochybnosťami a zákernými spôsobmi a taktiež vieš, aké je niekedy ťažké pre mňa odolávať. Prosím Ťa, daj mi pokoru aby som dokázala zaprieť svoje ego a odovzdať sa Ti. Prosím Ťa, daj mi silu a múdrosť, aby som dokázal/a rozoznávať Tvoju vôľu od nástrah Nepriateľa. Prosím Ťa, daj mi dostatok lásky pre všetkých blížnych a najmä pre chudobných či už na tele alebo na duchu. A prosím Ťa o úctu a poslušnosť, ktorú tak potrebujem.
 
V akcii:
Skús byť dnes vnímavý/á na chudobu okolo seba. Potom sa pokús urobiť si čas len na Boha a v pokornej modlitbe plnej úcty ho popros o silu a lásku, ktorú budeš okolo seba rozdávať.
 
Bonus:
Dôkaz, že na pomoc hladným a chudobným stačí len láska a ochota. Nemusia to byť peniaze ušetrené za drahé oleje.
 

 
Vidíš v tom videu Boha?
 
Emma <3
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr