Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. 1Kor 6, 12Mládež

Späť

Forty For You - Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

Evanjelium: Lk 22, 14 - 23,56
 
Zamyslenie:
Predstavte si Ježiša, ako vchádza na osliatku do Jeruzalema. Všetci jasali, tešili sa, prestierali mu svoje plášte. Navonok sa možno aj usmieval, veď každého predsa poteší, keď sa niekde cíti prijatý a vítaný. No v kútiku srdca mu určite driemala úzkosť. Vedel, že táto cesta nie je oslavná, že zdanlivo v očiach mnohých nesplní ich očakávania. Oslavovali ho ako Kráľa, ako Pomazaného, ktorým skutočne bol. Lenže Ježiš má často vo zvyku búrať naše ľudské predstavy. Príde s niečím úplne iným, než čakáme, čo je pre nás v konečnom dôsledku lepšie. Keď apoštolom naznačoval svoju smrť, mysleli si, že sa pomiatol. Ako by mohol ten úžasný Ježiš, ktorého poslúcha more i vietor, na ktorého slovo všetko mŕtve ožije, zomrieť? Pre všetkých, ktorí verili Ježišovi, bola takáto situácia absurdná. No Ježiš sa napriek všetkej úzkosti a predstavám odovzdal do vôle Otca. Vzdal sa svojho pohodlia, slávy, svojho právoplatného miesta v nebi, aby ho mohol darovať tebe aj mne.
 
Plug and pray:
Drahý Ježiš, ďakujem, že si za mňa podstúpil všetko to utrpenie a bolesť, hoci si to mnohokrát vôbec nezaslúžim. Ďakujem, že si mi zaistil miesto v nebi, hoci ja sama vlastným snažením nie som ho vôbec hodna. Ďakujem ti...
 
V akcii:
Rozjímaj dnes nad Ježišovým utrpením a poďakuj mu za všetko, čo pre teba urobil.
 
Bonus:
Vďaka Ti, Pane!
 

 
Evka G.
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

Evanjelium: Lk 22, 14 - 23,56
 
Zamyslenie:
Predstavte si Ježiša, ako vchádza na osliatku do Jeruzalema. Všetci jasali, tešili sa, prestierali mu svoje plášte. Navonok sa možno aj usmieval, veď každého predsa poteší, keď sa niekde cíti prijatý a vítaný. No v kútiku srdca mu určite driemala úzkosť. Vedel, že táto cesta nie je oslavná, že zdanlivo v očiach mnohých nesplní ich očakávania. Oslavovali ho ako Kráľa, ako Pomazaného, ktorým skutočne bol. Lenže Ježiš má často vo zvyku búrať naše ľudské predstavy. Príde s niečím úplne iným, než čakáme, čo je pre nás v konečnom dôsledku lepšie. Keď apoštolom naznačoval svoju smrť, mysleli si, že sa pomiatol. Ako by mohol ten úžasný Ježiš, ktorého poslúcha more i vietor, na ktorého slovo všetko mŕtve ožije, zomrieť? Pre všetkých, ktorí verili Ježišovi, bola takáto situácia absurdná. No Ježiš sa napriek všetkej úzkosti a predstavám odovzdal do vôle Otca. Vzdal sa svojho pohodlia, slávy, svojho právoplatného miesta v nebi, aby ho mohol darovať tebe aj mne.
 
Plug and pray:
Drahý Ježiš, ďakujem, že si za mňa podstúpil všetko to utrpenie a bolesť, hoci si to mnohokrát vôbec nezaslúžim. Ďakujem, že si mi zaistil miesto v nebi, hoci ja sama vlastným snažením nie som ho vôbec hodna. Ďakujem ti...
 
V akcii:
Rozjímaj dnes nad Ježišovým utrpením a poďakuj mu za všetko, čo pre teba urobil.
 
Bonus:
Vďaka Ti, Pane!
 

 
Evka G.
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.