Treba sa stále modliť a neochabovať. porov. Lk 18, 1Mládež

Späť

Forty For You - Tak dôveruj!

Evanjelium: Mt 1, 16. 18-21
 
Zamyslenie:
Zhrňme si to, čo vieme. Jozef, obyčajný tesár z Dávidovho rodu, je zasnúbený s jednoduchým dievčaťom z Nazareta. Obaja milujú Boha a túžia ho svojim životom osláviť. Určite mali svoje predstavy o živote, pravdepodobne sa chceli usadiť, pracovať a prežiť svoj život oddaní Bohu. Niečo sa však stalo. Mária je tehotná. Ako povedať svojmu manželovi, že počala z Ducha Svätého? A bude jej vôbec veriť...? Skúsme si predstaviť túto situáciu, v ktorej sa zrútili všetky predstavy a plány, ktoré títo dvaja ľudia o živote mali. Jediné, čo im ostalo, bolo dôverovať Bohu, aj keď nerozumeli okolnostiam, ktoré prežívali a aj keď okolnosti, ktoré prišli, úplne zmenili ich doterajšie plány. A Boh koná a hovorí: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa...“ a dáva Jozefovi poznať, že dieťa, ktoré nosí Mária pod srdcom je Ten, ktorý vyslobodí svoj ľud z hriechov. Týmto sa len začala cesta dôvery Jozefa a Márie, ktorá pokračovala pôrodom v maštaľke, útekom do Egypta, stratou v chráme, či bolestnou smrťou milovaného Syna na kríži. Nerozumeli, no dôverovali Tomu, ktorý vždy vedel, čo robí. A čo Ty? Koľkokrát si mal pocit, že Boh úplne zmenil a narušil všetky tvoje plány a predstavy o živote? No vedz, že Boh je Láska a Ty si Jeho milovaný Syn, či milovaná Dcéra a On Ti túži dať život, ktorý bude Jemu na slávu, Tebe na spásu, ľuďom na radosť a svetu na osoh. Tak mu dôveruj ! ?
 
Plug and Pray:
Pane, často nerozumiem tomu, čo v mojom živote robíš, no viem, že Ty si môj Otec, Ty si všemohúci Boh, ktorý má spočítané i vlasy na mojej hlave. Otče, daruj mi vieru v Tvoju nekonečnú Lásku, ktorá má plán s mojím životom a pomôž mi úplne sa Ti vo všetkom odovzdať. Amen.
 
V akcii:
Skús dnes na svätej omši, alebo v modlitbe z celého srdca obetovať Bohu tú vec, ktorú vo svojom živote prijímaš najťažšie. Povedz Mu, čo ťa ťaží, hnevá, trápi, čo nevieš prijať a úplne sa Mu vo všetkom odovzdaj. Dôveruj Mu, On ťa nikdy neopustil.
 
Bonus:
Dôveruj už dnes:
 

 
Saška
 
Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr