Kto teda dáva, nech dáva nezištne. Rim 12, 8Mládež

Späť

Forty For You - Aj teba si vybral

Evanjelium: Jn 8, 21-30

Zamyslenie:
Slová dnešného evanjelia sa nepočúvajú ľahko. Ježiš sa dosť tvrdo vyjadruje na adresu svojich poslucháčov. Poukazuje na tých, ktorí dostali možnosť Ho poznať, počúvať Jeho slová, a predsa v neho neuverili. A nesprávame sa niekedy i my rovnako? Áno, oproti nim my veríme, že Ježiš je Boh a že spasil svet, no myslím, že to nestačí. To, v čo by som mal/a veriť je, že nielenže spasil svet, ale spasil i konkrétne mňa. Verím tomu, že koná v mojom živote i dnes? A vzdávam mu za to patričnú úctu a chválu?

Plug and Pray:
Pane, ďakujem Ti, že si sa obetoval aj za mňa, a tak zaplatil cenu, ktorú nikdy nedokážem splatiť. Otvor, prosím, moje oči, aby som videl/a, ako každý deň pôsobíš v mojom živote a otvor moje ústa na Tvoju česť a chválu. Amen.

V akcii:
Vzdaj Bohu chválu za život, za radosť, za úsmev, za všetko, čo ťa dnes postretne z Jeho milosti.

Bonus:
Pretože On dal svojho Syna za nás.Rút

Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr