Ja sa za evanjelium nehanbím. Rim 1, 16Mládež

Späť

Forty For You - Nehádž kameňom

Evanjelium: Jn 8, 1-11

Zamyslenie:
Dnešný príbeh z evanjelia je nám v niečom veľmi známy. Možno v inom kontexte, no predsa sme na tom podobne aj v týchto časoch. Odsudzujeme a posudzujeme ľudí na základe ich správania, skutkov i našich predsudkov. Otáčame sa chrbtom, skladáme telefón, zatvárame dvere, hotovo. Dennodenne podpisujeme rozsudok, lebo on je taký, urobil to a to…a veď my vieme, ako to všetko je. A dokonca niekedy odsúdime aj sami seba.

Poznáme ale pravdu o človeku? Máme právo súdiť?
Ježiš nám dnes ponúka jasné učenie. On jediný vie o človeku všetko. On môže súdiť, nie my. Avšak On v dnešnom súde neprináša nejakú technickú spravodlivosť, ale pravdu o
človeku. Dnes aj nám stavia zrkadlo, pri ktorom musíme uznať, že nemáme právo stavať sa do role sudcov. Veď my sami sme už mnohokrát zhrešili a opätovne padáme.

„Choď a už nehreš…“ platí aj pre mňa
Všetci, ktorí ženu obviňovali dnes zo súdu odišli. Odišli bez odpustenia. Napriek uvedomeniu si svojej slabosti, pravdu o sebe neprijali. Zostala žena, ktorej Ježiš odpúšťa a dáva novú šancu. On nesleduje len hriech, ale predovšetkým človeka. Rovnakú šancu dostávame aj my, ak prijímame pravdu o sebe s úprimnou ľútosťou a snahou k lepšiemu.

Plug and Pray:
Pane, viem že som nedokonalý. Často mám oveľa viac chýb ako tí, ktorých bez mihnutia skritizujem, odpíšem, odsúdim. Jediné, čo s tým môžem teraz robiť, je, s ľútosťou si to priznať a rozhodnúť sa pre nový život. Verím, že Ty odpúšťaš. Poďme spolu do toho.

V akcii:
Posnaž sa dnes “zahryznúť si” do jazyka, zastaviť „ukazujúci prst“, i myšlienky, ktoré by chceli nad človekom vyniesť rozsudok. Nehádž kameňom. Radšej sa zamysli nad sebou s vďačnosťou za Božie milosrdenstvo.

Bonus:
Pre plastickejšiu predstavuabba Andrej

Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr