Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Jn 1, 16Mládež

Späť

Forty For You - Citlivosť a pozornosť

Evanjelium: Mt 1, 16.18-21.24a

Zamyslenie:
Veľa krát sa stáva, že sa informácie o iných ľuďoch dozvedáme z druhej ruky. Na základe týchto informácií si o nich urobíme vlastný názor, zaradíme ich do škatuľky. Potom máme voči nim predsudky, bariéry a nedokážeme citlivo spoznávať, čo je pravda o tom druhom, kým ten človek skutočne je. Taktiež pri rozhovoroch často ignorujeme toho druhého. Namiesto počúvania uvažujeme čo mu odpovieme, nevieme sa dočkať, kedy už konečne dohovorí, aby sme sa dostali k slovu. Pri čakaní na slovo, možno tiež predstierame, že ho počúvame a nesnažíme sa mu porozumieť. Často prepočujeme podstatné a vyberieme si z toho čo je pre nás zaujímavé. Mnohokrát sa ani nesnažíme vcítiť sa do rozpoloženia, v ktorom sa ten druhý nachádza. Načúvame iba jeho slovám a ostávame na povrchu. Záver takého rozhovoru potom utvárame výlučne zo svojho hľadiska a o prežívaní druhej osoby moc nevieme.

Dnešné Božie slovo nám predkladá za vzor svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Človeka spravodlivého, vnímavého na Božie volanie. Isto ho prekvapila správa, že jeho snúbenica je tehotná. Teraz stojí pred závažným rozhodnutím. Máriu môže nechať, aby ju ľud ukameňoval, alebo ju môže potajomky prepustiť. Jozef nedbá na to všetko zlé, čo mu iní o Márii povedali, nepočúva ohováračov a osočovateľov, ale snaží sa načúvať Božiemu zákonu a svojmu svedomiu, verí v Máriinu nevinu a preto sa rozhodne Máriu potajomky prepustiť. Jozef je schopný rozlišovať, snaží sa porozumieť situácii, ktorá nastala a je veľkým hľadačom pravdy. Jozef bol teda otvorený pre dialóg a tak mu mohol Boh zjaviť vo sne jeho vôľu. Jozef vstal a prijal Máriu za svoju manželku. Jozefova vnútorná vnímavosť voči Bohu mu umožnila prijať toto veľké posolstvo.

Plug and Pray:
Pane pomôž mi byť vnímavým na tvoje slovo, na tvoje volanie. Pomôž mi byť otvorený pri dialógu voči inému. Daj mi chápavé srdce, aby som sa pri rozhovore s iným snažil vžiť do jeho situácie.

V akcii:
Dnes sa budem snažiť pozorne vypočuť môjho partnera v dialógu.

Bonus:
Nesúďme ľudí podľa ich výzoru:Janislav

Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr