Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Jn 13, 7Mládež

Späť

Forty For You - Tma našich hriechov nie je nikdy taká hustá, aby ju nerozptýlilo Božie milosrdenstvo

Evanjelium: Jn 3, 14-21

Zamyslenie:
„A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“
Podstatou svetla je, že prináša jas a istotu tam, kde vládne tma a obavy. Svetlo, to je pravda, ktorá vždy vyjde na povrch. Milovať tmu svojich hriechov a slabostí viac ako svetlo pravdy nie je osožné. Len pokorní dokážu úprimne priznať svoju nedokonalosť a hriešnosť, vystúpiť z tmy vlastnej priemernosti a uznať svoje chyby. Hriechy, ktorými trpí naša duša a ktoré sa nám niekedy zdajú neúnosne veľké je veľmi ťažké priznať. Vtedy nám prichádza v ústrety Ježiš so svojím krížom a hovorí: „Tu, na týchto pleciach nesiem hriechy tvojich rodičov, priateľov i nepriateľov. Každý jeden poznám, všetky sú tu, ich váha mi spočíva na mojich pleciach, podlamujú mi kolená a nútia ma padať, ale napriek bolesti ich z lásky nesiem, aby som s nimi mohol raz a navždy zomrieť a pribiť ich na kríž.“  Boh neposlal svojho Syna ako výstražný výkričník odsudzujúci naše hriechy, ale skôr ako spásonosnú bodku za našim životom. Boh nám zo svojej nepochopiteľne veľkej lásky posiela vlastného Syna, aby nás večný hriech smrti viac nespútaval, aby nám otvoril oči a dovolil spokojne žiť v Jeho láske. Posilou nám má byť svetlo žiariace zo Svätého Božieho Tela, v ktorom je obsiahnuté nekonečné Božie milosrdenstvo prenikajúce do našich sŕdc, aby bolo šírené a aby sa preň postupne zapálil celý svet a ľudia sa nebáli viac tmy.

Plug and Pray:
Ježišu, strach z toho, že moje hriechy sú také veľké, že nie sú hodné Tvojho milosrdenstva je v niektorých situáciách mimoriadne silný. Pomôž mi však pochopiť, že Ty vieš, že som človek hriešny a slabý a potrebujem Tvoju pomoc. Vlej mi do srdca novú nádej a obmy ho svojou svätou krvou, aby v ňom zažiarilo svetlo tým, ktorí kráčajú v temnotách, aby sme spoločne mohli oslavovať Boha, ktorý prebýva vo večnom Svetle. Amen.

V akcii:
Skúsme si dnes vstúpiť do svedomia a namiesto hľadania chýb na druhom, nájdime vlastné chyby, uvedomme si vlastnú úbohosť a častejšie hľadajme počas týchto dní posilu vo sviatosti zmierenia a v eucharistickom chlebe. Skrze tieto sviatosti prosme Božieho Ducha o svetlo, v ktorého žiare sa rozplynú naše pochybnosti a tmy našej hriešnosti, z ktorej nás raz a navždy vyslobodil Boží Syn. Jedine vo svetle je možný život. Nebojme sa vstúpiť do svetla pravdy už dnes!

Bonus:
Pieseň: Vládca.Kelly

Projekt pôstnych zamyslení Forty For You pripravujú organizácie Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže.

obr