Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. 1Kor 6, 12Mládež

Pieseň je zhudobneným Apoštolským vyznaním viery v angličtine. Kapela Third Day a spevák Brandon Heath ju prespievali ako poctu pôvodnému autorovi, hudobníkovi Richovi Mullinsovi. Text piesne: I believe in God the Father Almighty Maker of Heaven and Maker of Earth And in Jesus Christ His only begotten Son, our Lord He was conceived by the Holy Spirit Born of the virgin Mary Suffered under Pontius Pilate He was crucified and dead ...

Forty For You - Večná Radosť

Pridané: 27.03.2016

obr

Evanjelium: Lk 24, 13-35   Zamyslenie: Dnes môžeme čítať o dvoch emóciách, ktoré napĺňali týchto Emauzských učeníkov, ale nie len ich. Sú to smútok a radosť. Smútok z toho, že im odišiel ich blízky priateľ a veľký človek: Ježiš Kristus. A neskôr to bola radosť, ktorá ich napĺňala, keď sa s ním stretli pri lámaní chleba. Veď nie jedn&eacut...

obr

Evanjelium: Lk 24, 1-12   Zamyslenie: Všetko je zdanlivo tiché a prázdne. Na prvý pohľad dokonané. Všetci, ktorí boli proti Ježišovi, si mädlia ruky. Konečne ho odstránili z cesty, konečne im nebude zavadzať. Ibaže nerátali s veľkonočným ránom. Taký malý detail, ktorý bol v Božom pláne ten najpodstatnejší. Mária Magdalé...

obr

Evanjelium: Jn 18,1 – 19,42   Zamyslenie: Evanjelista Ján s majstrovskou výrečnosťou opisuje udalosti Ježišovho zajatia, výsluchu pred veľradou, Pilátov súd, krížovú cestu, ukrižovanie, zverenie Matky Márie, smrť, pochovanie. Ježiš každého jedného miloval, preto išiel za nás na kríž, na Golgotu, preto za nás zomrel. Hnala ho láska. Zanechal nám p...

Forty For You - Radikálnosť moci

Pridané: 24.03.2016

obr

Evanjelium: Jn 13,1-5   Zamyslenie: A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti… Vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa ... a začal umývať nohy. Prečítaj si to pozorne ešte raz. Miloval až do krajnosti a v uvedomení si toho, že dostal v...

Forty For You - Všetko za nič

Pridané: 23.03.2016

obr

Evanjelium: Mt 26, 14-25   Zamyslenie: Zrada. Človek predaný za otrockých 30 strieborných. Vykupiteľ, Najvyšší, Ježiš Kristus vymenený za mešec, v ktorom bolo v prepočte na dnešné peniaze asi 370 eur. Ale aj to bol krok, ktorý zapadal do Božieho plánu. „Som to ja, Pane?“ Som to ja, kto ťa opätovne každý deň zrádza? Som to ja, ten, ktorý vymen...

Forty For You - Keď láska bolí

Pridané: 22.03.2016

obr

Evanjelium: Jn 13,21-33.36-38   Zamyslenie: Prečítajte si kontext tejto situácie, pár veršov predtým a potom. Je štvrtok, posledná večera. Ježiš umýva učeníkom nohy, bude lámať chlieb. Po umývaní im hovorí o tom, že jeden z nich ho zradí. A učeníci sa pýtajú, kto je to. Ako je možné, že to nevedia? Toto naznačuje, že nikto z nich si už...

obr

Evanjelium: Jn 12, 1-11   Zamyslenie: V tomto úryvku z Jánovho evanjelia máme možnosť sledovať jednu veľmi povedomú scénu. Ženu, ktorá v hlbokej pokore, viere a odovzdanosti umýva Ježišovi olejom nohy. Niečo podobné zažil Ježiš aj s hriešnicou, ktorá mu zmáčala nohy slzami, natrela nohy vonným olejom a utrela ich vlastnými vlasmi. Táto stať...

Evanjelium: Lk 22, 14 - 23,56   Zamyslenie: Predstavte si Ježiša, ako vchádza na osliatku do Jeruzalema. Všetci jasali, tešili sa, prestierali mu svoje plášte. Navonok sa možno aj usmieval, veď každého predsa poteší, keď sa niekde cíti prijatý a vítaný. No v kútiku srdca mu určite driemala úzkosť. Vedel, že táto cesta nie je oslavná, že zdanlivo v o...

Forty For You - Tak dôveruj!

Pridané: 19.03.2016

obr

Evanjelium: Mt 1, 16. 18-21   Zamyslenie: Zhrňme si to, čo vieme. Jozef, obyčajný tesár z Dávidovho rodu, je zasnúbený s jednoduchým dievčaťom z Nazareta. Obaja milujú Boha a túžia ho svojim životom osláviť. Určite mali svoje predstavy o živote, pravdepodobne sa chceli usadiť, pracovať a prežiť svoj život oddaní Bohu. Niečo sa však stalo. Mária je tehotná. Ako povedať svojmu manželov...